Na tej podstronie będziemy publikować drobne ogłoszenia, które nie dotyczą odwołanych/odrabianych zajęć.
Prosimy Starostów poszczególnych roczników oraz wszystkich studentów (ki)o regularne odwiedzanie tego miejsca.

 

I ROK SOCJOLOGII I stopnia

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 1 roku Socjologii LIC

Rejestracja – od wtorku 28 września godzina 8.30.
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS.

 1. Rejestrujecie się Państwo sami na wykłady obowiązkowe:
 • Ekonomia z elementami przedsiębiorczości
 • Antropologia kulturowa.
 1. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 2 fakultety wyłącznie z podanej listy:
 • Subkultury młodzieżowe - prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
 • Tanatologia w perspektywie socjologicznej – prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska
 • Design miejski – dr Maciej Frąckowiak
 • Z socjologii codzienności. Zjawiska niecodzienne - Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
 • Artyści, naukowcy i pracownicy kreatywni. Wstęp do socjologii zawodów twórczych – dr Beata Kowalczyk

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmiot prowadzony w języku angielskim

 • Social psychology - Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim); istnieje możliwość, że wykład będzie się odbywał stacjonarnie

Zapisy na przedmiot fakultatywny w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 1. Zostaniecie Państwo odgórnie zapisany do grup ćwiczeniowych oraz na wykłady z następujących przedmiotów NIE REJESTRUJĄ się na następujące zajęcia
 • Podstawy socjologii (wykład + 4 grupy)
 • Psychologia społeczna (4 grupy)
 • Metodyka studiowania (4 grupy)
 • Społeczne role socjologa (4 grupy)
 • Etyczne problemy profesji socjologa (4 grupy)
 • Procesy grupowe (4 grupy)
 • Wprowadzenie do modułu: Kultura i media (4 grupy)
 • Wprowadzenie do modułu: Badania rynkowe-marketingowy-zachowania konsumenckie (4 grupy)
 • Wprowadzenie do modułu: Socjologia stosowana sfery publicznej (4 grupy)

Zajęcia rozpoczynają się od 4 października


II ROK SOCJOLOGII I stopnia


REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 2 roku Socjologii LIC

Rejestracja – od wtorku 28 września godz. 9.30
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS.

Informacje szczegółowe (podział na 4 grupy, wg których będziecie się Państwo rejestrować pojawi się później)

Rejestracja

 1. a) 28 września (wtorek) dostęp do rejestracji będzie miała grupa z najwyższą
 2. b) 29 września (środa) dostęp do rejestracji będzie miała kolejna grupa oraz nadal grupa z najwyższą średnią
 3. c) 30 września (czwartek) dostęp do rejestracji będzie miała kolejna grupa grupy, które miały dostęp do rejestracji 28 i 29 września
 4. d) 1 października (piątek) dostęp do rejestracji będzie miała kolejna grupa oraz grupy, które miały dostęp do rejestracji 28, 29 i 30 września

Zajęcia rozpoczynają się od 4 października

 1. Rejestracja na moduły (obowiązują limity w poszczególnych grupach)

Wybieracie Państwo 1 moduł ; zapisujecie się (rejestrujecie) na wykład z danego modułu; na pozostałe przedmioty z modułu, będziecie zapisani odgórnie na podstawie rejestracji na wykład

Do wyboru:

 • Moduł Kultura i media /rejestracja na przedmiot: Socjologia kultury popularnej
 • Moduł: Badania rynkowe –marketing-zachowania konsumenckie /rejestracja na przedmiot:Antropologia organizacji
 • Moduł: Socjologia stosowana w sferze publicznej/rejestracja na przedmiot: Europejska sfera publiczna
 1. Rejestracja na przykładowy przedmiot obowiązkowy Metody badań ilościowych (wykład + laboratoria) 4 grupy/ obowiązują limity w poszczególnych grupach

Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, zostaniecie Państwo przepisani na przedmioty:

Statystyka społeczna; Procesy ludnościowe w Polsce; Mikrostruktury społeczne

 

 


III ROK SOCJOLOGII I stopnia

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 3 roku Socjologii LIC

Rejestracja – od wtorku 28 września godz. 10.30
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS.

Informacje szczegółowe (podział na 4 grupy, wg których będziecie się Państwo rejestrować pojawi się później)

Rejestracja

 1. a) 28 września (wtorek) dostęp do rejestracji będzie miała grupa z najwyższą
 2. b) 29 września (środa) dostęp do rejestracji będzie miała kolejna grupa oraz nadal grupa z najwyższą średnią
 3. c) 30 września (czwartek) dostęp do rejestracji będzie miała kolejna grupa grupy, które miały dostęp do rejestracji 28 i 29 września
 4. d) 1 października (piątek) dostęp do rejestracji będzie miała kolejna grupa oraz grupy, które miały dostęp do rejestracji 28, 29, 30 września i 1 października

1.Rejestracja na moduły (obowiązują limity w poszczególnych grupach)

Wybieracie Państwo 1 moduł ; zapisujecie się (rejestrujecie) na 1 przedmiot z danego modułu; na pozostałe przedmioty z modułu, będziecie zapisani odgórnie na podstawie rejestracji na przykładowy przedmiot

Do wyboru:

 • Moduł Kultura i media /rejestracja na przedmiot: Gender studies
 • Moduł: Badania rynkowe –marketing-zachowania konsumenckie /rejestracja na przedmiot:Jakościowe badania rynkowe – 2 grupy: grupa A oraz grupa B

Podział na grupy ze względu na ograniczona ilość miejsc w sali komputerowej, w której będzie prowadzony przedmiot; ta sama sytuacja dotyczy przedmiotu: Ilościowe badania rynkowe

 • Moduł: Socjologia stosowana w sferze publicznej/rejestracja na przedmiot: Kapitał społeczny w sferze publicznej
 1. Rejestracja na przykładowy przedmiot obowiązkowy Współczesne teorie socjologiczne 1 (wykład + ćwiczenia) 4 grupy/ obowiązują limity w poszczególnych grupach

Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, zostaniecie Państwo przepisani na przedmioty:

Teorie zmiany społecznej; Przygotowanie projektu badawczego w Polsce; Analiza danych zastanych;

3.Rjestracja na fakultety (obowiązuje 1 fakultet). Wybieracie Państwo wyłącznie z listy:

 • Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych – Prof. dr hab. Marek Krajewski
 • Problematyka mężczyzn i męskości – Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek
 • Polska 1918-2018. Społeczeństwo, państwo, naród- Prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski
 • Społeczne aspekty turystyki i podróżowania - Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
  Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne – Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
 • Badania user experience – dr Witold Nowak

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmiot prowadzony w języku angielskim

 • Social psychology - Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim); istnieje możliwość, że wykład będzie się odbywał stacjonarnie


Zapisy na przedmiot fakultatywny w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 1. Rejestracja na seminarium licencjackie rozpocznie się 4 października. Rejestrujecie się Państwo w systemie USOS według średniej

Zajęcia rozpoczynają się od 4 października

 

 


I ROK SOCJOLOGII II stopnia 

NOWA REJESTRACJA NA SEMINARIA MAGISTERSKIE  -11 PAŹDZIERNIKA GODZ. 9.00

Szanowni Państwo,

z powodów błedów systemu, które spowodowały nieuruchomienie sie rejestracji o określonej porze oraz błędne wyswietlanie tabeli z rejestracją na seminaria do części pomotorów, rejestracja na seminaria magisterskie została wstrzymana oraz dotychczasowe zapisy zostają anulowane. Nowa rejestracja na seminaria rozpocznie się w poniedziałek 11 października o godz. 9.00. 

Za zaistaniała sytuację prepraszamy.

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 1 roku Socjologii MGR

Rejestracja na przedmioty – od 8 października (piątek) godzina 10.00

Rejestracja na seminaria magisterskie (wybór promotora) odbędzie się 9 października (sobota) godz. 10.00
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS.

 1. Rejestrujecie się Państwo sami na przedmiot obowiązkowy (wykład + ćwiczenia: do wyboru grupa 1 i grupa 2):
  Zróżnicowanie społeczne


Na podstawie rejestracji na ten przedmiot będziecie Państwo odgórnie zapisani na pozostałe przedmioty obowiązkowe

 1. Rejestracja na fakultet – wybierajcie Państwo 1 fakultet wyłącznie z podanej listy:

Fakultety do wyboru:

 • Koncepcja badań socjologicznych – Prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran (fakultet obowiązkowy dla osób, które nie ukończyły studiów licencjackich na kierunkach: socjologia i praca socjalna)
 • Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie - prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska
 • Wybrane problemy współczesnych uzależnień – dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska
 • Związki intymne – dr Filip Schmidt

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmiot prowadzony w języku angielskim

 • Social psychology - Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim); istnieje możliwość, że wykład będzie się odbywał stacjonarnie

Zapisy na przedmiot fakultatywny w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 1. Rejestracja na seminaria magisterskie (wybór promotora) 9 października (sobota) godz. 10.00

Proponowana tematyka seminariów magisterskich znajduje się na stronie Wydziału Socjologii pod planem zajęć
http://socjologia.amu.edu.pl/socjologia-stacjonarna-ii-stopnia/plan-zajec

 1. Zapisy na lektoraty : Studium Językowe UAM
  https://sj.amu.edu.pl/dla-studenta---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II ROK SOCJOLOGII II stopnia

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 2 roku Socjologii MGR

Rejestracja – od wtorku 28 września godzina 11.30
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS.

Zajęcia rozpoczynają się od 4 października

 1. Rejestracja na moduły (obowiązują limity w poszczególnych grupach)

Wybieracie Państwo 1 moduł ; zapisujecie się (rejestrujecie) na wykład z danego modułu; na pozostałe przedmioty z modułu, będziecie zapisani odgórnie na podstawie rejestracji na wykład

Do wyboru:

 • Moduł: Innowacje społeczne /rejestracja na przedmiot: Innowacje społeczno-kulturowe
 • Moduł: Relacje w organizacjach /rejestracja na przedmiot:Zarządzanie w sektorze publicznym
 1. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 1 fakultet wyłącznie z podanej listy:
 • Psychologia w praktyce wymiaru sprawiedliwości – dr Przemysław Bury
 • Zawiązki intymne – dr Filip Schmid
 • Badania user experience – dr Witold Nowak

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmiot prowadzony w języku angielskim

 • Social psychology - Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim); istnieje możliwość, że wykład będzie się odbywał stacjonarnie

Zapisy na przedmiot fakultatywny w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 1. Rejestracja na socjologie szczegółowe – wybieracie Państwo 2 przedmioty wyłącznie z listy:
 • Socjologia migracji – dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz
 • Socjologia zdrowia psychicznego – dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska
 • Socjologia wizualna i badania wizualne – dr Łukasz Rogowski
 • Socjologia pamięci – dr Łukasz Skoczylas
 1. Rejestracja na przedmiot obowiązkowy Procedury badań ewaluacyjnych   (wykład + ćwiczenia) 1 grupa
 2. Seminaria magisterskie – zostaniecie Państwo zapisani odgórnie (na podstawie zapisów z poprzedniego roku akademickiego


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 1 roku Pracy Socjalnej LIC

Rejestracja – od wtorku 28 września godz. 8.00
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS.

 1. Rejestrujecie się Państwo sami na wykłady obowiązkowe:
 • Historia pracy socjalnej
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Polityka społeczne
 • Etyka pracy socjalnej
 • Wprowadzenie do studiowania
 1. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 1 fakultet wyłącznie z podanej listy:
 • Subkultury młodzieżowe - prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
 • Tanatologia w perspektywie socjologicznej – prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska
 • Z socjologii codzienności. Zjawiska niecodzienne. – prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
 • Design miejski – dr Maciej Frąckowiak

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmiot prowadzony w języku angielskim

 • Social psychology - Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim); istnieje możliwość, że wykład będzie się odbywał stacjonarnie

Zapisy na przedmiot fakultatywny w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 1. Zostaniecie Państwo odgórnie zapisany do grup ćwiczeniowych (3 grupy) oraz na wykłady z następujących przedmiotów NIE REJESTRUJĄ się na następujące zajęcia
 • Podstawy socjologii (wykład + 3 grupy)
 • Wstęp do pracy socjalnej (wykład + 3 grupy)
 • Metodologia nauk społecznych (wykład + 3 grupy)
 • Zajęcia praktyczne w placówkach (3 grupy)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 II ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 2 roku Pracy Socjalnej LIC

Rejestracja – od wtorku 28 września godzina 9.00
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS.

 1. Rejestrujecie się Państwo sami na wykłady obowiązkowe:
 • Statystyka społeczna
 • Makrosocjologia_1
 1. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 1 fakultet wyłącznie z podanej listy:
 • Gender studies - dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska
 • Socjologia przedsiębiorczości – prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta
 • Bezpieczeństwo osobiste – dr Przemysław Bury

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmiot prowadzony w języku angielskim

 • Social psychology - Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim); istnieje możliwość, że wykład będzie się odbywał stacjonarnie

Zapisy na przedmiot fakultatywny w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 1. Rejestracja na przykładowy przedmiot obowiązkowy Teorie metody pracy socjalnej (wykład +ćwiczenia) 2 grupy/ obowiązują limity w poszczególnych grupach

Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, zostaniecie Państwo przepisani na przedmioty.

 • Metody i techniki badań socjologicznych (wykład + 2 grupy)
 • Psychologia społeczna (wykład + 2 grupy)
 • Mikrosocjologia (wykład + 2 grupy)
 • Pedagogika społeczna (2 grupy)

Zajęcia rozpoczynają się od 4 października


III ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 3 roku Pracy Socjalnej LIC

Rejestracja – od wtorku 28 września godzina 10.00
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS.
Informacje szczegółowe (podział na 3 grupy, wg których będziecie się Państwo rejestrować pojawi się później)

Rejestracja

 1. a) 28 września (wtorek) dostęp do rejestracji będzie miała grupa z najwyższą
 2. b) 29 września (środa) dostęp do rejestracji będzie miała kolejna grupa oraz nadal grupa z najwyższą średnią
 3. c) 30 września (czwartek) dostęp do rejestracji będzie miała kolejna grupa grupy, które miały dostęp do rejestracji 28 i 29 września
 1. Rejestrujecie się Państwo sami na wykłady obowiązkowe:
 • Socjologia problemów społecznych
 • Obszary pracy socjalnej i projektowanie w pracy socjalnej
 • Prawo rodzinne
 • Terapia rodzinna
 1. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 2 fakultety wyłącznie z podanej listy:
 • Problematyka mężczyzn i męskości – prof. UAM dr hab. Aldona Żurek
 • Polska 1918-2018. Społeczeństwo, państwo, naród. – prof. UAM dra hab. Krzysztof Podemski
 • Społeczne aspekty turystyki i podróżowania – prof. UAM dr hab. Jakub Isański
 • Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmiot prowadzony w języku angielskim

 • Social psychology - Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim); istnieje możliwość, że wykład będzie się odbywał stacjonarnie

Zapisy na przedmiot fakultatywny w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 1. . Rejestracja na seminarium dyplomowe rozpocznie się 4 października. Rejestrujecie się Państwo w systemie USOS według średniej

Zajęcia rozpoczynają się od 4 października


I ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 1 roku Pracy Socjalnej MGR

Rejestracja na przedmioty – od 8 października (piątek) godzina 10.00

Rejestracja na seminaria magisterskie (wybór promotora) odbędzie się 12 października (wtorek) godz. 10.00
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS.

 1. Rejestrujecie się Państwo sami na przedmiot obowiązkowy (wykład + ćwiczenia – do wyboru grupa 1 i grupa 2):
  Metodologia badań w pracy socjalnej i polityce społecznej


Na podstawie rejestracji na ten przedmiot będziecie Państwo odgórnie zapisani na pozostałe przedmioty obowiązkowe

 

 1. Rejestracja na fakultet – wybierajcie Państwo 1 fakultet wyłącznie z podanej listy:

Fakultety do wyboru:

 • Metody pracy socjalnej – prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska (obowiązkowy dla studentów, którzy nie ukończyli pracy socjalnej na poziomie licencjatu)
 • Wybrane problemy współczesnych uzależnień – dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska
 • Związki intymne – dr Filip Schmidt

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmiot prowadzony w języku angielskim

 • Social psychology - Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim); istnieje możliwość, że wykład będzie się odbywał stacjonarnie

Zapisy na przedmiot fakultatywny w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 1. Rejestracja na seminaria magisterskie (wybór promotora) 12 października (wtorek) godz. 10.00

Proponowana tematyka seminariów magisterskich znajduje się na stronie Wydziału Socjologii pod planem zajęć
http://socjologia.amu.edu.pl/praca-socjalna-ii-stopnia/plan-zajec

 1. Zapisy na lektoraty : Studium Językowe UAM
  https://sj.amu.edu.pl/dla-studenta


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 II ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 2 roku Pracy Socjalnej MGR

Rejestracja – od wtorku 28 września godzina 11.00
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS.

Zajęcia rozpoczynają się od 4 października

 1. Rejestracja na moduł

Zapisujecie się na Państwo moduł: Animacja społeczności lokalnych:

 • Diagnozowanie sieci społecznych (wykład + konwersatorium) – dr Przemysław Bury
 • Organizowanie sieci społecznych – prof. UAM dr hab. Piotr Matczak
 • Profilaktyka społeczna – dr Przemysław Bury
 1. Rejestracja na przedmiot obowiązkowy:
 • Prawo w pomocy społecznej (wykład + ćwiczenia) dr Joanna de Mezer Rajewska
 1. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 1 fakultet wyłącznie z podanej listy (obowiązują limity):
 • Psychologia w praktyce wymiaru sprawiedliwości – dr Przemysław Bury
 • Uzależnienia – dr Przemysław Bury

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmiot prowadzony w języku angielskim

 • Social psychology - Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim); istnieje możliwość, że wykład będzie się odbywał stacjonarnie

Zapisy na przedmiot fakultatywny w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 1. Rejestracja na „wybrane obszary pracy socjalnej” – wybieracie Państwo 2 przedmioty wyłącznie z listy (obowiązują limity):
 • Zróżnicowanie i nierówności społeczne – prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki
 • Problemy miejskie – prof. UAM dr hab. Marek Nowak
 • Socjologia zdrowia psychicznego - dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska
 1. Seminaria magisterskie – zostaniecie Państwo zapisani odgórnie (na podstawie zapisów z poprzedniego roku akademickiego)

 

 

Rejestracja