Odwołane zajęcia

Odwołane zajęcia

Kierunek Przedmiot Data odwołanych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia, 3 rok LIC Gender Studies (wykład, konwersatorium); prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska 6.10.2022 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 3 rok LIC Socjologia ciała (konwersatorium; prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska 5.10.2022 r. Termin odrabiania zajęć zostanie podany.
Socjologia, 1 rok MGR Globalne problemy społeczne (wykład); dr Łukasz Skoczylas 5.10.2022 r. Zamiast wykładu Globalne problemy społeczne odbędzie się wykład Zróżnicowanie społeczne z prof. Ryszardem Cichockim w sali 107, bud. D
Socjologia, 2 rok MGR Socjologia pamięci (wykład), dr Łukasz Skoczylas 6.10.2022 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 1 rok LIC Etyczne problemy profesji socjologa (ćwiczenia grupa 1 i 2) 5 .10.2022 r.
Praca Socjalna, 3 rok LIC Terapia rodzinna (wykład), dr Łukasz Skoczylas 6.10.2022 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 1 rok LIC Społeczne role socjologa (grupa 1 i 2); dr Jacek Kubera 6 i 13.10.2022 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 1 rok LIC Społeczne role socjologa (grupa 3 i 4); dr Jacek Kubera 10.10.2022 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 3 rok LIC Przygotowanie projektu badawczego (grupa 3 i 4); dr Jacek Kubera 5 i 12.10.2022 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 1 rok MGR Wybranych problemów współczesnych uzależnień (wykład); prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska 10.10.2022 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Praca Socjalna MGR, 1 rok Wybranych problemów współczesnych uzależnień (wykład); prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska 10.10.2022 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, Praca Socjalna Artists and Their Careers in a Sociological Frame (dr Beata Kowalczyk) 18.10.2022 r.
Socjologia, Praca Socjalna Cities and societies in post-migrant conditions (dr Jacek Kubera) 6 i 13.10.2022 r.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Wprowadzenie do studiowania (wykład); prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska 10.10.2022 r.
Socjologia, 3 rok LIC Jakościowe badania rynkowe (konwersatorium); dr Maciej Kokociński 10, 17, 24.10.2022 r.
Socjologia, 3 rok LIC Przygotowanie projektu badawczego (gr. 5 i 6) - laboratoria; dr Maciej Kokociński 11, 18, 25.10.2022 r.
Socjologia, 2 rok MGR Procedury badań ewaluacyjnych (wykład); dr Maciej Kokociński 12, 19, 26.10.2022 r.
Socjologia, 2 rok MGR Procedury badań ewaluacyjnych (ćwiczenia); dr Maciej Kokociński 11, 18, 25.10.2022 r.
Socjologia, 2 rok MGR Foresight i analiza strategiczna (konwersatorium); dr Maciej Kokociński 12, 19, 26.10.2022 r.
Socjologia, 2 rok MGR Zarządzanie w sektorze publicznym (wykład); dr Krzysztof Mączka. Ćwiczenia o godz. 13.15 odbędą się zgodnie z planem. 11.10.2022 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany po konsultacjach z grupą.
Socjologia, 3 rok LIC Ilościowe badania rynkowe (konwersatorium); dr Maciej Kokociński 13, 20, 27.10.2022 r.
Praca Socjalna MGR, 1 rok Metody pracy socjalnej (wykład); prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska 11.10.2022 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Teorie i metody pracy socjalnej cz. 1 (wykład);prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska 11.10.2021 r.
Socjologia, 2 rok LIC Antropologia organizacji (wykład);prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 27.10.2022 r. Zamiast tego wykładu odbędzie się konwersatorium dr Mariusza Baranowskiego z przedmiotu Badania pracownicze - w podwójnym wymiarze tego dnia). Wykład z Antropologii organizacji zostanie odrobiony 24.11.22 r. o godz. 11.30-13.00, sala 108, bud. D
Socjologia, 2 rok LIC Badania pracownicze (staff research), dr Mariusz Baranowski 24.11.2022 r. Zamiast tego konwersatorium odbędzie się wykład Antropologia organizacji z prof. M. Ziółkowską w podwójnym wymiarze tego dnia). Konwersatorium Badania pracownicze zostanie odrobione 27.10.22 r. o godz. 9.45-11.15, sala 108, bud. D
Praca Socjalna, 2 rok LIC Metody i techniki badań socjologicznych (wykład) 14.10.2022 r.; dr Maciej Frąckowiak 13.10.2022 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Metody i techniki badań socjologicznych (ćwiczenia) 14.10.2022 r.; dr Maciej Frąckowiak 13.10.2022 r.
Socjologia, 2 rok LIC Kultura wizualna (konwersatorium). Mod. Kultura i media; dr Maciej Frąckowiak 11.10.2022 r.
Socjologia, 1 rok LIC Design miejski (wykład); dr Maciej Frąckowiak 12.10.2022 r.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Design miejski (wykład); dr Maciej Frąckowiak 12.10.2022 r.
Praca Socjalna MGR, 1 rok Metodologia badań w pracy socjalnej i polityce społecznej (wykład); prof. Dobroniega Głębocka 12.10.2021 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Praca Socjalna, 1 rok MGR Metodologia badań w pracy socjalnej i polityce społecznej (ćwiczenia); prof. Dobroniega Głębocka 12.10.2021 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Praca Socjalna, 2 rok MGR Wsparcie rodziny wieloproblemowej (wykład); prof. Dobroniega Głębocka 13.10.2021 r. Termin odrabiania zajęć zostanie podany.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Wstęp do pracy socjalnej 1 (wykład); prof. Dobroniega Głębocka 13.10.2022 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Psychologia społeczna (wykład); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 21.10.2022 r. wykład zostanie odrobiony 14.10.22 r. o godz. 13.15-14.45 oraz 15.00-16.30. Wykład w tym dniu obędzie się w podwójnym wymiarze.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Etyka pracy socjalnej (wykład) dr hab. Ryszarda Necla będzie się odbywał o godz. 8.00-9.30 (zamiast 11.30-13.00) 13.10; 20.10; 27.10;3.11 sala D, bud. E ul. Szamarzewskiego 89
Socjologia, 2 rok LIC Metody badań ilościowych (laboratoria); dr Piotr Cichocki 13.10.2022 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 3 rok LIC Teorie zmiany społecznej (gr. 3 i 4); prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta 14.10.2022 r.
Socjologia, 3 rok LIC Raport z ćwiczeń terenowych (gr. 4); prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta 14.10.2022 r.
Socjologia, 1 rok LIC Podstawy Socjologii (wykład); prof. dr hab. Marek Krajewski 17.10.2022 r.
Socjologia, 2 rok Socjologii MGR Deindywiduacja. Socjologia zachwiań zbiorowych (wykład) 17.10.2022 r.
Socjologia, 3 rok LIC Deindywiduacja. Socjologia zachwiań zbiorowych (wykład) 17.10.2022 r.
Praca Socjalna, 2 rok MGR Deindywiduacja. Socjologia zachwiań zbiorowych (wykład) 17.10.2022 r.
Praca Socjalna, 3 rok LIC Socjologia problemów społecznych (wykład); dr Agnieszka Nymś-Górna 18.10.2022 r.
Praca Socjalna MGR, 1 rok Problemy społeczne w perspektywach teoretycznych (wykład i ćwiczenia) 18.10.2022 r.
Praca Socjalna MGR, 1 rok Problemy społeczne w perspektywach teoretycznych (wykład i ćwiczenia); dr Agnieszka Nymś-Górna 18.10.2022 r.
Socjologia, 2 rok MGR Socjologia wizualna i badania wizualne (wykład); dr Łukasz 20.10.2022 r.
Socjologia, 2 rok MGR Problematyka mężczyzn i męskości (wykład); prof. UAM dr hab. Aldona Żurek 20.10.2022 r.
Socjologia, 3 rok LIC Problematyka mężczyzn i męskości (wykład); prof. UAM dr hab. Aldona Żurek 20.10.2022 r.
Praca Socjalna, 3 rok LIC Problematyka mężczyzn i męskości (wykład); prof. UAM dr hab. Aldona Żurek 20.10.2022 r.
Praca Socjalna, 2 rok MGR Problematyka mężczyzn i męskości (wykład); prof. UAM dr hab. Aldona Żurek 20.10.2022 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Mikrosocjologia (ćwiczenia; dr Przemysław Pluciński 9.12.2022 r. Termin odrobienia: gr. 2 - 26.10 godz. 11.30-13.00 sala 107, bud. D gr. 1 - 26.10 godz. 13.15-14.45 sala 112, bud. C
Socjologia, 1 rok LIC Etyczne problemy profesji socjologa (ćwiczenia g. 3 i 4) 25.10.2022 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Psychologia rozwoju człowieka (wykład); dr Łukasz Skoczylas 25.10.2022 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 1 rok MGR Globalne problemy społeczne (wykład); dr Łukasz Skoczylas 26.10.2022 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 1 rok LIC Etyczne problemy profesji socjologa (ćwiczenia g. 1 i 2); dr Łukasz Skoczylas 26.10.2022 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 1 rok LIC Podstawy socjologii (ćwiczenia, gr. 4), dr Przemysław Nosal 25.10.2022 r.
Socjologia, 2 rok LIC Procesy ludnościowe (ćwiczenia, gr. 1); dr Przemysław Nosal 26.10.2022 r.
Socjologia, 3 rok LIC Polityka równościowa (konwersatorium; Moduł: Kultura i media; dr Przemysław Nosal 26.10.2022 r.
Socjologia, 2 rok MGR Innowacje społeczno-kulturowe (wykład); dr Przemysław Nosal 26.10.2022 r.
Socjologia, 3 rok LIC Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych (wykład); prof. dr hab. Marek Krajewski 24.10.2022 r.
Socjologia, 2 rok MGR Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych (wykład); prof. dr hab. Marek Krajewski 24.10.2022 r.
Praca Socjalna, 2 rok MGR Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych (wykład); prof. dr hab. Marek Krajewski 24.10.2022 r.
Socjologia, 1 rok LIC Podstawy socjologii 1 (wykład); prof. Marek Krajewski 26.10.2021 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Psychologia społeczna (wykład); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 28.10.2021 r. oraz 4.11.2022 r. Termin odrobienia wykładu z 4.11.2022 r. zostanie podany; wykład z 28.10.22 r. został odrobiony
Praca Socjalna, 1 rok LIC Artyści, naukowcy, i pracownicy kreatywni. Wstęp do socjologii zawodów twórczych (wykład); dr Beata Kowalczyk 27.10.2022 r.
Socjologia, 1 rok LIC Artyści, naukowcy, i pracownicy kreatywni. Wstęp do socjologii zawodów twórczych (wykład); dr Beata Kowalczyk 27.10.2021 r.
AMU-PIE Artists and Their Careers in a Sociological Frame 27.10.2022 r.
Praca Socjalna, 3 rok LIC Pedagogika społeczna (wykład, ćwiczenia gr. 1 i 2); dr Agnieszka Nymś-Górna 4.11.2022 r.
Socjologia, 3 rok LIC Ilościowe badania rynkowe (konwersatorium) gr. A i B; dr Maciej Kokociński 3.11.2022 r.
Praca Socjalna, 2 rok MGR Wspieranie rodziny wieloproblemowej (konwersatorium); prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 3.11.2022 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Wstęp do pracy socjalnej 1 (wykład); prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 3.11.2022 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 1 rok LIC Metodyka studiowania (ćwiczenia gr. 3 i 4); prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran 7.11.2022 r.
Socjologia, 2 rok LIC Metody badań ilościowych (wykład); prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran 8.11.2022 r.
Socjologia, 1 rok MGR Koncepcje badań socjologicznych (wykład); prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran 8.11.2022 r.
Socjologia, 3 rok LIC Współczesne teorie socjologiczne (ćwiczenia gr. 3 i 4); dr Ariel Modrzyk 25.11.2022 r. Termin odrabiania: gr. 3 - 15.11 godz. 8.00 sala 215 (bud. C, II piętro) gr. 4 - 22.11 godz. 215, bud. C (II piętro)
Socjologia, 2 rok LIC Metody Badań Ilościowych (laboratoria gr. 1, 2 i 3); dr Piotr Cichocki 8.11.22 r. oraz 10.11.2022 r. Termin odrobienia zostanie podany.
Socjologia, 3 rok LIC Analiza danych zastanych (ćwiczenia gr. 1,2,3,4); dr Piotr Cichocki 9.11.2022 r. Termin odrobienia zostanie podany.
Praca Socjalna, 2 rok MGR Problemy miejskie (wykład); prof. UAM dr hab. Marek Nowak 9.11.2022 r.
Socjologia, 3 rok LIC Współczesne teorie socjologiczne (wykład); dr Łukasz Rogowski 10.11.2021 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Psychologia społeczna (wykład), prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 18.11.2022 r. Wykład zostanie odrobiony 25.11.2022 r. o godz. 14.45 w sali 312, bud. D. W tym dniu wykład odbędzie się w wymiarze podwójnym
Praca Socjalna, 2 rok LIC Pedagogika społeczna (wykład, ćwiczenia gr. 1 i 2); dr Agnieszka Nymś- Górna 18.11.2022 r.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Etyka pracy socjalnej (wykład); dr hab. Ryszard Necel UAM 17.11.2022 r. Termin odrobienia wykładu 8.12.2022 r. godz. 8.00 (sala zostanie podana)
Praca Socjalna, 1 rok LIC Podstawy socjologii (wykład); dr hab. Ryszard Necel 17.11.2022 r. Termin odrobienia: 15.12.2022 r. godz. 8.00 (sala zostanie podana)
Praca Socjalna, 1 rok, MGR Procesy zmiany społecznej Prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki wykład 16.11.2022 r.
Praca Socjalna, 2 rok, MGR Zróżnicowanie i nierówności społeczne Prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki wybrane obszary pracy socjalnej/wykład 16.11.2022 r.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Wstęp do pracy socjalnej 1 (wykład) prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 17.11.2022 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Praca Socjalna, 1 rok MGR Metodologia badań w pracy socjalnej i polityce społecznej (wykład); prof. Dobroniega Głębocka 16.11.2022 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Praca Socjalna, 1 rok MGR Metodologia badań w pracy socjalnej i polityce społecznej (ćwiczenia); prof. Dobroniega Głębocka 16.11.2022 r. Termin odrobienia ćwiczeń zostanie podany.
Praca Socjalna, 2 rok MGR Wsparcie rodziny wieloproblemowej (wykład); prof. Dobroniega Głębocka 17.11.2022 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Metodologia nauk społecznych (ćwiczenia gr. 1 i 2); dr Mariusz Baranowski 21.11.2022 r.
Socjologia, 1 rok LIC Ekonomia z elementami przedsiębiorczości (wykład); dr Mariusz Baranowski 22.11.2022 r.
Socjologia, 2 rok MGR Socjologia dobrobytu (wykład); dr Mariusz Baranowski 24.11.2022 r.
Socjologia, 1 rok LIC Procesy grupowe gr. ( ćwiczenia 3 i 4); prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska 29.11.2022 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Gender studies (wykład); prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska 29.11.2022 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 2 rok LIC Mikrostruktury społeczne (gr. 2 ćwiczenia godz. 13.15); prof. UAM dr hab. Iwona Przybył 23.11.2022 r.
Socjologia, 2 rok MGR Badanie i promocja organizacji (konwersatorium); dr Łukasz Rogowski 23.11.2021 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Praca Socjalna, 1 rok MGR Metodologia badań w pracy socjalnej i polityce społecznej (wykład oraz ćwiczenia); prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 23.11.2022 r.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Wstęp do pracy socjalnej (wykład); prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 24.11.2022 r.
Socjologia, 3 rok LIC Teorie zmiany społecznej (ćwiczenia gr. 3 i 4); prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta 25.11.2022 r.
Socjologia, 3 rok LIC Raport z ćwiczeń terenowych; prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta 25.11.2022 r.
Socjologia, 1 rok MGR Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie (wykład) prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 6.12.2022 r.
Socjologia, 1 rok LIC Antropologia kulturowa(wykład); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 6.12.2022 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Psychologia społeczna (ćwiczenia gr. 1 i 2); prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska 8.12.2022 r.
Socjologia, 2 rok MGR Socjologia zdrowia psychicznego (wkład); prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska 8.12.2022 r.

 

Odrabiane zajęcia

Odrabiane zajęcia