Stanisław Lisiecki

Prof. UAM dr hab.

Stanisław Lisiecki

E-mail: lisiecki@amu.edu.pl
Zakład: Pracownicy emerytowani
Stanowisko: Profesor uczelni