Zbigniew Woźniak

Prof. dr hab.

Zbigniew Woźniak

E-mail: zbig@amu.edu.pl
Zakład: Pracownicy emerytowani
Stanowisko: Profesor zwyczajny