Konkursy MAESTRO 14 oraz SONATA BIS 12. NCN ogłosiło otwarcie konkursu MAESTRO, który dedykowany jest doświadczonym naukowcom oraz realizacji pionierskich badań naukowych, które wykraczają poza obecny stan wiedzy. Budżet projektu wynosi 20 mln zł. Konkurs SONATA BIS jest dedykowany tworzeniu nowych zespołów badawczych, których zadaniem będzie prowadzenie badań podstawowych. Budżet konkursu to 120 mln zł. W obu naborach wnioski można składać do 15 września, istnieje jednak konieczność zgłoszenia aplikacji nie później niż do 25.08 do Centrum Wsparcia Projektów UAM. Szkolenia dotyczące konkursów Sonata BIS i Maestro odbędą się w formule online w zespole Oferta konkursowa 2022 w MS Teams w pierwszej połowie sierpnia i będą one nagrywane. Opis procedury w języku polskim oraz angielskim dostępny w załączniku:

MINIATURA 6. Do 31 lipca trwa nabór w konkursie na pojedyncze działanie naukowe MINIATURA 6. Zgłoszenia chęci aplikacji należy przesyłać na adres cwp@amu.edu.pl najpóźniej do 8 lipca. Wszystkie wnioski muszą być sprawdzone, zablokowane i przekazane do podpisu Rektora nie później niż 22.07.

Nagrody naukowe Polskiej Akademii Nauk. Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN ogłasza konkurs na nagrodę naukową im. Ludwika Krzywickiego w dyscyplinie socjologii. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Wydziału wraz z egzemplarzem zgłaszanej książki i recenzją pracy zgłaszanej do nagrody do 10 sierpnia. Do materiałów można również dołączyć egzemplarz elektroniczny zgłaszanej publikacji.