Uniwersytet Otwarty - zgłaszanie kursów.  Uniwersytet Otwarty informuje o przyjmowaniu propozycji kursów na pierwszy trymestr jesienny. Propozycje należy zgłaszać do 3 lipca do dr Łukasza Rogowskiego (lukasz.rogowski@amu.edu.pl) lub bezpośrednio na adres internetowy Biura Uniwersytetu Otwartego (uo@amu.edu.pl). Zajęcia mogą być prowadzone przez osoby pracujące na UAM, ale także przez doktorantów, pracowników emerytowanych oraz zaproszonych gości (np. z partnerów z otoczenia społecznego, w tym ostatnim przypadku wymagane jest współprawdzenie z naszymi pracownikami). Więcej informacji można znaleźć pod adresem: Uniwersytet Otwarty UAM, zgłaszanie tematów zajęć do 3 lipca br. 

Otwarty nabór Erasmus+ KA107. Uruchomiony został dodatkowy nabór na niewykorzystane mobilności w kolejnej edycji projektu Erasmus+ KA107, który dotyczy wyjazdów do regionów Azja, Afryka, Karaiby i Pacyfik. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie formularza w nieprzekraczalnym terminie do 19 czerwca 2022. Listę krajów, liczbę dostępnych mobilności oraz formularz zgłoszeniowy, będą Państwo widzieć po wejściu link: formularz zgłoszeniowy, otwarty nabór Erasmus+ KA107. O przyznaniu grantów decyduje kolejność zgłoszeń. Mobilność musi być zakończona do 31 lipca br. Realizacja mobilności z uczelnią, z którą do tej pory nie współpracowaliśmy w ramach projektu Erasmus+ KA107 wymaga dodania tej uczelni do listy uczelni uprawnionych – odpowiedni wniosek do Narodowej agencji Programu Erasmus+ przygotuje główne biuro Erasmus+. Szczegółowych informacji udziela dr Filip Schmidt (fschmidt@amu.edu.pl).