V Dni Jakości Kształcenia. Zapraszamy wszystkie osoby pracujące i studiujące na UAM do udziału w organizowanej w ramach V Dni Jakości Kształcenia konferencji „Wspólny cel, różne możliwości. Indywidualizacja procesu kształcenia”. Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej w dniach 6–7 czerwca 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Matematyki i Informatyki, będących jej współorganizatorami. Więcej szczegółów, w tym program konferencji dostępne na stronie: Konferencja Wspólny cel, różne możliwości. Indywidualizacja procesu kształcenia, 6-7 czerwca br.

II edycja wydziałowego konkursu na dofinansowanie projektów badawczych związanych z realizacją prac magisterskich. Przypominamy, że wnioski konkursowe można składać do dnia 13 czerwca br. Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej. Wersję elektroniczną należy przesyłać do p. Marzeny Pawłowskiej na adres marzenap@amu.edu.pl. Więcej szczegółów na stronie: Konkurs na dofinansowanie projektów badawczych na potrzeby realizacji prac magisterskich.

Program stypendialny dla doktorantek i doktorantów. Trwa nabór na stypendia m.st. Warszawy do 12 lipca 2022 r. Po raz pierwszy nabór prowadzony będzie na uczelniach w całej Polsce. Osoby zainteresowane stypendiami zapraszamy na spotkania konsultacyjne, które będą się odbywały online od 7 do 15 czerwca 2022 r. Zgłoszenia poprzez adres naukowa@um.warszawa.pl. Stypendia są przyznawana na maksymalnie 12 miesięcy w łącznej kwocie do 30 000 zł na projekt. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: Program stypendialny dla doktorantek i doktorantów - nabór do 12 lipca 2022 r.