Rada naukowa dyscypliny nauki socjologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Nataszy Doiczman-Łobody pt. „Doświadczenie „eurosieroctwa” w biografiach młodzieży z rodzin migracyjnych”, która odbędzie się dnia 9 listopada 2020 roku o godz. 10.00 w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Link do obrony: Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Nataszy Doiczman-Łobody (9. listopada 2020, g. 10:00)

Promotor: Prof. UAM dr hab. Monika Oliwa – Ciesielska Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Recenzenci:
prof. SGGW dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, Katedra Socjologii, SGGW
dr hab. Bartłomiej Walczak, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Praca doktorska znajduje się do wglądu w:
Bibliotece Uniwersyteckiej - Poznań, ul. Ratajczaka 38/40
Biurze Obsługi Wydziału Socjologii UAM – Poznań, ul. Szamarzewskiego 89.

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Socjologiczne
prof. UAM dr hab. Aldona Żurek