Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka na rok akademicki 2021/2022

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Dokumenty, które powinni złożyć studenci i doktoranci:

1. Podanie.
2. CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4.
3. Wniosek o stypendium (formularze w wersji polskiej i angielskiej zamieszczono poniżej).
4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz poniżej).

Wniosek o stypendium PL

Wniosek o stypendium ENG

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa osoby zainteresowane składają dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je na adres e-mailowy Biura Obsługi Studenta (studenci Wydziału Socjologii na adres marzena.pawlowska@amu.edu.pl) oraz Biura Szkół Doktorskich szkół dziedzinowych (doktoranci).  Dokumenty studentów Wydziału Socjologii należy dosłać do 19. listopada 2021. Termin złożenia dokumentów dla doktorantów ustala Szkoła Doktorska szkoły dziedzinowej.

Dziekani (w przypadku studentów) oraz Dyrektorzy Szkół Doktorskich (w przypadku doktorantów) po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przesyłają zaopiniowane wnioski (maksymalnie po 2 wnioski studenckie z wydziału i 4 wnioski doktorantów ze szkoły dziedzinowej) do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka.