Rozpoczęły się zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego. Jednostką odpowiedzialną za organizację zajęć sportowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS). Zajęcia odbywają się na nowoczesnych, profesjonalnie wyposażonych obiektach sportowych naszej Uczelni. Prezentację obiektów zamieszczono w poniżej. SWFiS opublikowało także specjalny film instruktażowy z informacjami dotyczacymi rejestracji (TUTAJ). Film jest również dostępny na USOS web oraz na stronie SWFiS.

Prezentacja SWFiS.pdf