Program stypedialny Master 2 jest skierowany do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich. Poniżej przedstawiono wszystkie niezbędne informacje organizacyjne:

Dziedzina: wszystkie

Czas trwania: Od 1 do 10 miesięcy (w trakcie trwania roku akademickiego)

Wysokość stypendium: 700 € (netto) na każdy miesiąc pobytu we Francji (stypendium Master 2 nie dotyczy studiów MBA. Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską i Francją i stypendium nie może być łączone ze stypendium ERASMUS +).

 

Procedura zgłoszeniowa: 

Kandydat musi złożyć wymagane dokumenty do wybranej przez siebie francuskiej uczelni. Żeby zwiększyć swoje szanse, warto zapisać się na kilka programów. Polecamy skorzystanie z wyszukiwarki studiów magisterskich. Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ, a dokumenty należy wysłać na adres e-mail science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr Termin wysyłania wniosków : 05/03/2020 godzina 14:00. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się TUTAJ.

 

Proces selekcji uczestników:

Wstępna selekcja na podstawie dossier dokonywana zostanie przez zespół ekspertów reprezentujących każdą dyscyplinę. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do Ambasady Francji (Warszawa) na rozmowę kwalifikacyjną. W skład polsko-francuskiej komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Ambasady Francji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polskich uniwersytetów oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Podczas rozmowy jury oceni zdolność kandydata do obrony projektu studiów oraz zasadność projektu zawodowego. Rozmowy przeprowadzane będą w języku, w którym odbywać się będą studia/staż (francuski lub angielski). Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się na przełomie marca i kwietnia (zakwalifikowani kandydaci o terminie rozmowy poinformowani zostaną w marcu).

 

Ogłoszenie wyników:

Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach w okresie do kilku tygodni po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych. Z laureatami programów stypendialnych (przed ich wyjazdem do Francji i rozpoczęciem studiów) skontaktuje się agencja Campus France PARIS, przekazując drogą mailową dokumenty i informacje niezbędne do wyjazdu i realizacji stypendium (w tym CampusPass).