Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Państwowym Uniwersytetem w Irkucku – IGU (Rosja) i Państwowym Uniwersytetem w Sankt Petersburgu – SPbGU (Rosja) ogłasza nabór uczestników na XII Międzynarodową Letnią Szkołę Prawno-Humanistyczną.

1. Temat: Nie tylko prawo – instrumenty ochrony środowiska naturalnego.
2. Termin i program: XII Polsko-Rosyjska Letnia Szkoła Prawno-Humanistyczna odbędzie się w dniach od 21 do 29 sierpnia w Irkucku oraz nad Bajkałem. Całe wydarzenie składać się będzie z dwóch części: konferencji naukowej (podczas której referaty wygłoszą pracownicy nauki oraz uczestniczący w Letniej Szkole studenci i doktoranci) oraz części turystyczno-integracyjnej. Językami roboczymi szkoły będą język rosyjski oraz język angielski.
Planowane jest wydanie książki zawierającej referaty zaprezentowane podczas tegorocznej edycji szkoły. Lista dotychczas wydanych publikacji jest dostępna na stronie organizatora (TUTAJ). Z publikacjami można zapoznać się również na miejscu w czytelni książek WPiA oraz w czytelni książek Biblioteki Uniwersyteckiej.

3. Kryteria doboru uczestników (studentów oraz doktorantów): W Szkole Letniej weźmie udział 10 studentów IGU, 10 studentów SPbGU oraz 10 studentów i doktorantów UAM (kierunki humanistyczne). Kryteria kwalifikacyjne dla studentów oraz doktorantów przedstawiają się następująco:
- II - V rok studiów o kierunku humanistycznym,
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub języka rosyjskiego (pozwalająca na wystąpienie z referatem podczas części naukowej Szkoły Letniej),
- zadowalające wyniki w nauce.

4. Zgłoszenia i dodatkowe informacje: Zgłoszenia do udziału w Szkole Letniej należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja br. na ręce p. mgr Joanny Janas z Działu Współpracy z Zagranicą, w pokoju nr 214 (II piętro) w budynku Collegium Historicum przy ul. św. Marcin 78 lub mailowo na adres: joannaj@amu.edu.pl . Dodatkowych informacji na temat MLSP-H udziela p. mgr Joanna Janas, tel. (61) 829-4434, adres internetowy joannaj@amu.edu.pl .

Zainteresowanych prosi się o złożenie na ręce Pani Joanny Janas następujących dokumentów:
- list motywacyjny,
- wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie kandydata Szkoła Letnia” (plik do pobrania na dole strony),
- zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające średnią ocen z całych studiów,
- ewentualnie dokumenty potwierdzające kompetencje językowe kandydata,
- ewentualnie inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia wykazywane przez kandydata.

Po tym terminie wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne celem wyłonienia ostatecznych uczestników tegorocznej edycji MLSP-H.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA - SZKOŁA LETNIA.doc