W poniedziałek 10 stycznia 2022 roku, o godzinie 9:45 zapraszamy na kolejne wydziałowe seminarium naukowe, na którym dr Michał Czepkiewicz przedstaw kierowany przez siebie grant badawczy pt. "Zachowania transportowe mieszkańców polskich miast: Przyczynowość, zmiany zachowań i wpływ na klimat". 

Seminarium odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams w zespole Wydziału Socjologii.

Seminarium wydziałowe - dr Michał Czepkiewicz „Zachowania transportowe mieszkańców polskich miast: Przyczynowość, zmiany zachowań i wpływ na klimat", 10. stycznia 2022, g. 9:45

Podczas seminarium zespół badawczy zaprezentuje główne założenia i cele projektu. Przedmiotem projektu jest zbadanie czynników, które wpływają na sposoby przemieszczania się mieszkańców miast, ich częstotliwość oraz decyzje z nimi związane. Interesuje nas wpływ mobilności na zmiany klimatu i jej rola w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, a także dynamika czasoprzestrzenna praktyk mobilności - to, jak zmieniają się one w czasie, wraz ze zmianami w otoczeniu i zmianami sytuacji życiowej. Szczególną uwagę poświęcamy w projekcie roli środowiska zbudowanego oraz społecznych i kulturowych aspektów, takich jak normy społeczne, postawy i style życia. Projekt finansowany jest ze środków programu OPUS Narodowego Centrum Nauki. Krótki opis projektu na stronie NCN: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/486185-pl.pdf