Godziny dziekańskie. W środę 4 maja od godziny 8 do godziny 13 na Wydziale Socjologii będą obowiązywały godziny dziekańskie wolne od zajęć dydaktycznych.

Szkolenie "Skuteczne i atrakcyjne wystąpienia publiczne". Centrum Wsparcia Projektów zaprasza na szkolenie dotyczące umiejętności przemawiania przed publicznością. Szkolenie odbędzie się w dwóch dniach. 11 maja, godz. 9:00-16:00, sala XVII w Collegium Minus (zasady prezentowania treści, autoprezentacja). 18 maja, godz. 9:00-16:00, sala Senatu w Collegium Minus (argumentacja jako narzędzie przekonywania, praktyczne umiejętności prowadzenia prezentacji, radzenie sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi). Liczba miejsc ograniczona, zgłoszenia do 4 maja na adres cwp@amu.edu.pl.

Stypendium w grancie NCN. Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla doktorantki/doktoranta lub studentki/studenta w grancie "Emerytury groszowe w kontekście poczucia sprawiedliwości społecznej oraz celów polityki emerytalnej – wielowymiarowa analiza socjologiczna". Szczegółowe informacje na stronie internetowej: Stypendium naukowe.

Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe. Instytut de Republica ogłasza konkurs na nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki. Szczegółowe informacje na stronie internetowej: Nagrody naukowe.

Wydziałowe seminarium naukowe. Zapraszamy na wydziałowe seminarium naukowe, które odbędzię się w poniedziałek 9 maja o godzinie 10:00. Zespół badawczy w składzie prof. M. Ziółkowski, prof. K. Podemski, dr M. Frąckowiak i dr J. Kubera przedstawi czwartą edycję projektu "Czym jest dla Ciebie Miasto Poznań?". Szczegółowe informacje w kolejnym numerze Soc Info.