Konkurs na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademia Leona Koźmińskiego ogłaszają XVI edycję Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Do konkursu zaproszeni są autorzy prac licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, podyplomowych, inżynierskich lub MBA - obronionych nie wcześniej niż w 2019 roku. Szczegółowe informacje na stronie internetowej.

Bezpłatny kurs poświęcony wirtualnej wymianie w oparciu o model Collaborative Online International Learning. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet La Salle w Meksyku. Szczegółowe informacje na ulotce.