Seminarium wydziałowe. W poniedziałek 29 marca o godzinie 10:00 zapraszamy na wydziałowe seminarium naukowe. Prof. Andrzej Bukowski i prof. Marta Smagacz-Poziemska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawią referat pt. "Reprodukcja praktyk troski poprzez materialność w relacjach sąsiedzkich w warunkach pandemii". Szczegółowe informacje na naszej stronie intrenetowej. Seminarium odbędzie się w zespole Wydziału Socjologii na MS Teams: link do spotkania.

W ramach Programu ID-UB 22 marca br. otwarto dwa nowe konkursy:

  • Konkurs 016 –„Pierwszy Grant/Pierwszy Tekst” – organizowany przez Centrum Studiów Zaawansowanych w Naukach Społecznych i Humanistycznych i skierowany wyłącznie do nauczycieli akademickich co najmniej ze stopniem doktora, przypisanych w co najmniej 50% do dyscyplin (w ramach ewaluacji osiągnięć naukowych UAM) z obszaru nauk społecznych i humanistycznych na dzień 31 grudnia 2020 r. Szczegóły konkursu TUTAJ.
  • Konkurs 017 - Minigranty doktoranckie - którego celem jest m. in. praktyczne przygotowanie doktorantów do procedur aplikacyjnych w konkursach grantowych organizowanych przez agencje zewnętrzne; przeznaczony zarówno dla doktorantów szkół doktorskich, jak również dla doktorantów studiów doktoranckich. Szczegóły konkursu TUTAJ.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiego. W konkursie organizowanym przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich lub rozpraw doktorskich napisanych w języku polskim i obronionych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Szczegóły dotyczące konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej. Ewentualne pytania można zgłaszać telefonicznie (22) 468 44 58 do Pani Ewy Dzielnickiej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, edzielnicka@niw.gov.pl.