Instytut Socjologii UAM ogłasza rekrutację na Kurs Specjalizacja z Zakresu Organizacja Pomocy Społecznej. Ukończenie tego kursu jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zgodnie z przepisami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Nasz Instytut ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w kształceniu do zawodu pracownik socjalny oraz kilkunastoletnie w kształceniu kadr pomocy społecznej na studiach podyplomowych w zakresie organizacji pomocy społecznej.

Na kurs mogą być przyjęte osoby pracujące w szeroko rozumianej pomocy społecznej lub przygotowujące się do zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, które są zobowiązane do posiadania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej określonej Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 roku.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Kurs składa na Wydziale Nauk Społecznych UAM ul. Szamarzewskiego 89C pok. 114, 60-568 Poznań następujące dokumenty:
1.    podanie o przyjęcie na kurs (karta zgłoszenia) złożone na formularzu według załączonego wzoru,
2.    potwierdzona kserokopia dokumentu tożsamości,
3.    odpis (potwierdzone ksero) dokumentu o posiadanym wykształceniu,
4.    oświadczenie kandydata (lub zakładu pracy) o pokryciu kosztów kształcenia w wysokości 3200 zł za cały kurs,
5.    zdjęcie podpisane przez kandydata.
Zajęcia będą się odbywały w weekendy co 1-2 tygodnie.
Kontakt tel. 61 829 22 59; email: anna2008@amu.edu.pl

Dokument zgłoszeniowy i wiecej informacji: http://socjologia.amu.edu.pl/new/studenci/kursy-specjalizacyjne?fbclid=IwAR3DDsAPW5edAzPkifvn4JYDX993TzLYQo93Enp_QjbB4048dl21wS2I9e4