Dr Krzysztof Mączka otrzymał grant Narodowego Centrum Nauki w konkursie SONATA17. W kolejnych latach będzie realizował projekt pt. "ANSWER - Lęki środowiskowe i społeczne strategie radzenia sobie z nimi w ciągu ostatnich 50 lat. Porównawcze studium przypadku w Polsce, na Ukrainie i Węgrzech". Gratulujemy!

 

Zagrożenia środowiskowe niezależnie od tego czy są realne, czy wyimaginowane generują różnego rodzaju lęki. Wpływają one na proces podejmowania decyzji, zmiany postaw, ale również decyzje i działania władz publicznych. Projekt ANSWER ma na celu zbadanie lęków środowiskowych i strategii radzenia sobie z nimi w trzech krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Ukraina, Węgry). Lęk środowiskowy rozumiany jest tutaj jako reakcja społeczna na niepewne problemy środowiskowe.

Podczas realizacji badań będziemy szukali odpowiedzi na pytania o to jakie lęki środowiskowe można zidentyfikować na tle innych lęków postrzeganych przez mieszkańców Polski, Ukrainy i Węgier oraz jakie są strategie radzenia sobie z lękami stosują mieszkańcy tych krajów. Projekt łączy w sobie różne metody badawcze, które mają pomóc ocenić zarówno skalę lęków środowiskowych oraz ich ważność jak i uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące natury i zmiany lęków na przestrzeni lat. W ramach projektu przeprowadzimy reprezentatywne badania sondażowe, wywiady biograficzne oraz badania eksperymentalne z wykorzystaniem Q-deliberacji.

 

Więcej informacji: Projekt ANSWER