Decyzją Pani Dziekan prof. UAM dr hab. Aldony Żurek w dniu 22 grudnia 2021 r (od godziny 8:00) obowiązują godziny dziekańskie, tj. nie ma zajęć dydaktycznych.