Wydział Socjologii wydaje i współwydaje kilka czasopism:

Roczniki Socjologii Rodziny, czasopismo specjalistyczne, wydawane przez Wydawnictwo Naukowe UAM. Numery dostępne w sprzedaży znajdą Państwo TUTAJ. Adres e-mail: press@amu.edu.pl;

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny to jedno z najstarszych czasopism z zakresu nauk społecznych wydawanych w Polsce. W internetowym archiwum online (TUTAJ) znajdują się numery od 1921 roku. Strona: www.rpeis.pl, adres e-mail: rpeis@amu.edu.pl, tel.: (61) 829-42-90.

Society Register, czasopismo z zakresu nauk społecznych wydawane przez Instytut Socjologii UAM na licencji Creative Commons (CC-BY-NC 4.0). Numery dostępne online http://pressto.amu.edu.pl/index.php/sr Adres e-mail: societyregister@gmail.com