Studia na Cyprze, w Hiszpanii, Portugalii, Francji? A może w Niemczech, We Włoszech, w Rumunii, Czechach, Turcji albo na Węgrzech? Każdy, kto studiuje u nas socjologię ma szansę spędzić część swoich studiów za granicą oraz odbyć praktyki zagraniczne po zakończeniu studiów!

Na stypendia programu Erasmus+ mogą wyjechać studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich. Suma miesięcy, w których realizowany jest pobyt na studiach oraz praktykach Erasmusa nie może przekroczyć 12 miesięcy na danym stopniu studiów. Wysokość stypendium wynosi ok. 350-550 EUR miesięcznie.

Lista uczelni partnerskich jest co roku aktualizowana, ale znajdziecie na niej zawsze takie atrakcyjne miasta, jak np. Porto, Wiedeń, Rzym, Paryż, Bukareszt, Dubrownik, Freiburg czy Valencia.

Kryteria kwalifikacji to przede wszystkim średnia z egzaminów oraz znajomość języka.

Rekrutacja na stypendium odbywa się zazwyczaj między styczniem a lutym, a na praktyki między kwietniem a majem.

Dalsze informacje można znaleźć na stronie http://erasmuswns.amu.edu.pl

Lista uczelni partnerskich, spośród których można było wybierać w roku akademickim 2016/2017 znajduje poniżej:

Lista uczelni partnerskich.

W pierwszej rekrutacji miejsca są przypisane do instytutów, ale w drugiej – można już wybierać z pełnej puli.
Zakwalifikowałeś/aś się na wyjazd albo jesteś właśnie na stypendium? Informacje dla Ciebie znajdują się tutaj.

Informacji udzielają też:
Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus, Prodziekan WNS – dr Marcin Poprawski, poprawski@amu.edu.pl
Administrator Wydziałowy Programu Erasmus – mgr Joanna Nowaczyńska, nowaasia@amu.edu.pl
Koordynator Instytutowy Programu Erasmus – dr Filip Schnmidt, fschmidt@amu.edu.pl


FAQ

(SEKCJA W BUDOWIE)

 

Pytanie 1

Przykładowy tekst

Pytanie 2

Przykładowy tekst

Pytanie 3

Przykładowy tekst