Dyżury pracowników naukowo - dydaktycznych

Imię i nazwisko Dyżur Pokój Telefon E-mail
Dyrekcja
prof. UAM Aldona Żurek środa 11.00-13.00  pok. 114 618 292 259 alzurek@amu.edu.p
prof. UAM Marek Nowak wtorek 13.00-15.00  pok. 132 618 292 266 kawon.m@amu.edu.pl
dr Agnieszka Jeran wtorek 9.30-11.30 pok. 126 618 292 381 jeran@amu.edu.pl
Pracownicy
prof. Józef Baniak  poniedziałek 9.00-10.00
środa 13.15-14.15
pok. 116 618 292 265 j.baniak@amu.edu.pl
prof. UAM Ryszard Cichocki środa 8.30-10.30 pok. 111 618 292 269 rcichoc@amu.edu.pl
prof. Rafał Drozdowski  wtorek 11.15-13.15 pok. 129 618 292 384 rafdrozd@amu.edu.pl
prof. UAM Piotr Jabkowski poniedziałek 9.00-11.00
środa 10.00-11.00
pok. 130 618 292 385 pjabko@amu.edu.pl
prof. UAM Honorata Jakubowska środa 9.30-11.30 pok. 123 618 292 260 honorata@amu.edu.pl
prof. Marek Krajewski

wtorek 11.00-13.00 

pok. 119 618 292 271 krajak@amu.edu.pl
prof. UAM Hanna Mamzer  urlop pok. 109 618 292 267 mamzer@amu.edu.pl
prof. UAM Piotr Matczak wtorek 9.00-11.00 pok. 133 618 292 263 matczak@amu.edu.pl
prof. UAM Anna Michalska  wtorek 13.15-15.15 pok. 121 618 292 264 anna_michalska@poczta.onet.pl
prof. Monika Oliwa-Ciesielska

poniedziałek 13.00-15.00
środa 10.30-11.30 

pok. 131
(dyżur pok. 8)
618 292 386 moliwa@autograf.pl
prof. UAM Krzysztof Podemski

wtorek 11.15-12.15 

pok. 128 618 292 383 podemski@amu.edu.pl
prof. UAM Renata Suchocka  wtorek 8.00 - 9.30 pok. 118 618 292 261 rsuchocka@wp.pl
prof. Dobroniega Trawkowska środa 11.00-13.00 pok. 131 618 292 386 dtrawkowska@poczta.onet.pl
prof. UAM Witold Wrzesień

poniedziałek 11.00-13.00
środa 11.30-12.30 

pok. 127 618 292 382 witoldww@gmail.com
prof. UAM Magdalena Ziółkowska-Kuflińska urlop pok. 123 618 292 260 mkufel@poczta.onet.pl
prof. Marek Ziółkowski środa 11.30-13.00 pok. 116 618 292 265 mziolkowski@amu.edu.pl
dr hab. Jakub Isański poniedziałek 9.00-10.00
wtorek 9.00-11.00 
pok. 109 618 292 267 isan@amu.edu.pl
dr hab. Jerzy Kaczmarek  czwartek 11.15-13.15 pok. 104 618 292 139 jkaczmar@amu.edu.pl
dr hab. Kamil Kaczmarek wtorek 11.00-13.00  pok. 124 618 292 379 camillos@amu.edu.pl
dr hab. Iwona Przybył wtorek 11.15-13.15 pok. 103 618 292 140 przybyl@amu.edu.pl
dr hab. Przemysław Wechta środa 11.30-13.30  pok. 124 618 292 379 wechta@poczta.wp.pl 
dr Mariusz Baranowski czwartek 13.00-15.00  pok. 106 618 292 227 mariusz.baranowski@amu.edu.pl
dr Krzysztof Bondyra  środa 11.15-13.15 pok. 133 618 292 263 bondyra@amu.edu.pl
dr Maja Brzozowska wtorek 11.15-13.15  pok. 117 618 292 270 bbmaja@gmail.com
dr Przemysław Bury  środa 14.30-16.30 pok. 120 618 292 262 pbury1@o2.pl
dr Piotr Cichocki wtorek 13.00-15.00  pok. 110 618 292 268 cichocki@me.com
dr Monika Frąckowiak-Sochańska czwartek 11.30-13.30 pok. 131 618 292 262 frackowiakm@o2.pl
dr Marcin Hermanowski wtorek 13.00-15.00 pok.121 618 292 264 marcinh@gazeta.pl
dr Maciej Kokociński środa 16.30 - 18.30  pok. 104 618 292 139 chim33@op.pl
dr Bogumiła Mateja-Jaworska urlop pok. 117 618 292 270 bmateja@amu.edu.pl
dr Ariel Modrzyk poniedziałek 10.00-11.00 
czwartek 11.30-13.00
pok. 117 618 292 270 arlmodrzyk@gmail.com
dr Dorota Mroczkowska czwartek 8.30-9.30, 13.15-14.15  pok. 117 618 292 270 drmrocz@amu.edu.pl
dr Ryszard Necel czwartek 8.00-9.30   pok. 121 618 292 264 necel@amu.edu.pl
dr Przemysław Nosal  czwartek 8.15-10.15 pok. 121 618 292 264 pnosal@amu.edu.pl
dr Przemysław Pluciński  czwartek 11.30-13.00 pok. 106 618 292 227 plucin@amu.edu.pl
dr Alicja Raciniewska urlop pok. 123 618 292 260 alicjar@amu.edu.pl 
dr Łukasz Rogowski wtorek 9.30-11.30 pok. 117 618 292 270 lukasz.rogowski@gmail.com
dr Filip Schmidt czwartek 13.00-15.00 pok. 117 618 292 270 fschmidt@amu.edu.pl
dr Łukasz Skoczylas  wtorek 11.15-13.15 pok. 110 618 292 268 luke@amu.edu.pl
dr Marta Skowrońska środa 9.30-11.30  pok. 117 618 292 270 marta@amu.edu.pl
dr Elżbieta Smolarkiewicz wtorek 9.30-11.30 pok. 125 618 292 380 marciszewska@yahoo.com

 

 

 

  

Dyżury doktorantów

Imię i nazwisko Dyżur Pokój Telefon E-mail
Doktoranci
mgr Piotr Chmielewski   pok. 133 618 292 263 piotr.chmielewski@amu.edu.pl
mgr Katarzyna Czarnota  środa 9.00-11.00 pok. 128 618 292 383 katarzyna.czarnota@amu.edu.pl
mgr Natasza Doiczman-Łoboda środa 13.00-15.00 pok. 131 618 292 2 386 natasza.doiczman@amu.edu.pl
mgr Iuliia Dunai   pok. 123 618 292 260 julia.dunaj@amu.edu.pl
mgr Klaudia Jankowska  czwartek 13.00-15.00 pok. 111  618 292 269
jankowska.klaudia61@gmail.com
mgr Tomasz Kasprzak środa 11.30-13.30  pok. 120 618 292 230  tomasz.kasprzak@amu.edu.pl
mgr Marta Kluszczyńska środa 9.30-11.30  pok. 123  618 292 260   marta.kluszczynska@amu.edu.pl
mgr Łukasz Koperski   pok. 110 618 292 268 lukkop@gmail.com
mgr Maciej Kośmicki czwartek 11.30-12.30  pok. 102, 117 618 292 237 maciej.kosmicki@amu.edu.pl
mgr Małgorzata Kubacka   pok. 117 618 292 270 malgorzata.kubacka@amu.edu.pl
mgr Kacper Madej  wtorek 10.00-12.00  pok. 123  618 292 260 kacper.madej@amu.edu.pl
mgr Zofia Małkowicz-Daszkowska   pok. 119 618 292 271  zofmal@amu.edu.pl
mgr Krzysztof Mączka   pok. 133 618 292 263 krzysztof.maczka@amu.edu.pl
mgr Paweł Nowak piątek 14.45-16.45  pok. 110 618 292 268  pawel.nowak@amu.edu.pl
mgr Agnieszka Nymś-Górna   pok. 103 618 292 140 agnieszka.nyms@amu.edu.pl
mgr Magdalena Popławska środa 12.00-14.00  pok. 128 618 292 383 magdalena.poplawska@amu.edu.pl 
mgr Przemysław Rura czwartek 8.00-9.30  pok. 119 618 292 271 przemyslaw.rura@amu.edu.pl
mgr Adam Rybak   pok. 124 618 292 379 adam.rybak@amu.edu.pl 
mgr Agnieszka Stamm   pok. 117 618 292 270 agnieszka.stamm@amu.edu.pl
mgr Mateusz Włodarek wtorek 13.00-15.00   pok. 123  618 292 260
mateusz.wlodarek@amu.edu.pl
mgr Marta Zaręba  wtorek 16.00-16.40, 18.20-19.40  pok. 120  618 292 230 zartyna@interia.pl 
mgr Magdalena Żurawska   pok. 124 618 292 379 zurawska.lena@gmail.com

 

 

Uwaga! Powyższe zestawienie dyżurów ma charakter ramowy przewidziany dla jednego semestru. Ewentualne incydentalne zmiany w dyżurach będą komunikowane w zakładce Odwołane dyżury (dostępne z poziomu Pracownicy) i/lub profilach pracowników.