I ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2017/2018)

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK

08:00
-09:30

     Od 8.30 (co 2 tyg)
Medializacja
Moduł: Kultura i media
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
Ćwiczenia z wyobraźni społecznej
Moduł: Kultura i media
Mgr Katarzyna Czarnota
Mgr Zofia Małkowicz
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 

Wychowanie fizyczne
Przemiany współczesnej sfery publicznej
Moduł: socjologia stosowana
w sferze publicznej
dr Krzysztof Bondyra
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
09:45
-11:15
Język angielski
Mgr Małgorzata Mańke
Poziom A2- lektorat
sala 304, bud. D
Szamarzewskiego 89

Medializacja
Moduł: Kultura i media
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Praktyki kulturowe
Moduł: Kultura i media
Prof. Marek Krajewski
wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Zachowania konsumenckie
Moduł: Badania rynkowe
Dr Ariel Modrzyk
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5

Wychowanie fizyczne   

Język niemiecki
Mgr Magdalena Dopta
Poziom A2 – lektorat
sala 409, ul. Międzychodzka

Społeczeństwo obywatelskie
w sferze publicznej
Moduł: socjologia stosowana
w sferze publicznej
dr Krzysztof Bondyra
wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

11:30
-13:00

Język angielski
Mgr Krystyna Janiak
Poziom B2.2 - lektorat
sala 5, Międzychodzka

   

Podstawy socjologii_2
Prof. Marek Krajewski
wykład
sala A, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89  

Podstawy socjologii_2
Dr hab. Przemysław Wechta
Gr. 2– konwersatorium
sala 5, ul. Międzychodzka 5

Socjologia rynku
Moduł: Badania rynkowe
Dr hab. Marek Nowak
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5

Wychowanie fizyczne   

Język angielski
Mgr Małgorzata Mańke
Poziom A2- lektorat
sala 304, bud. D
Szamarzewskiego 89

Podstawy socjologii_2
Dr Paweł Śliwa
Gr. 1 – konwersatorium
sala 110, ul. Międzychodzka 5

Socjologia sfery publicznej
Moduł: socjologia stosowana
w sferze publicznej
Dr hab. Kamil Kaczmarek
wykład
sala 409, ul. Międzychodzka

Socjologia klasyczna
Dr hab. Jerzy Kaczmarek
Gr. 3– konwersatorium
sala 408, ul. Międzychodzka 5

13:15
-14:45

Metoda warsztatowa
w pracy socjologa
Dr Marta Skowrońska
Fakultet/wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Socjologia klasyczna
Dr hab. Kamil Kaczmarek
wykład
sala A, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89

Socjologia klasyczna
Dr hab. Kamil Kaczmarek
Gr. 2 – konwersatorium
sala 408, ul. Międzychodzka

Socjologia sfery publicznej
Moduł: socjologia stosowana
w sferze publicznej
Dr hab. Kamil Kaczmarek
konwersatorium
sala 409, ul. Międzychodzka

Wychowanie fizyczne   

Podstawy socjologii_2
Dr hab. Przemysław Wechta
Gr. 3 – konwersatorium
sala 5, ul. Międzychodzka 5

Zachowania konsumenckie
Moduł: Badania rynkowe
Dr Mariusz Baranowski
konwersatorium
sala 4, ul. Międzychodzka 5

 

Współczesne społeczeństwo polskie
Dr Ariel Modrzyk
Gr. 1– konwersatorium
sala 409, ul. Międzychodzka 5

15:00
-16:30

Cywilizacje pozaeuropejskie
Dr Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
fakultet/wykład
sala 4, Międzychodzka

Współczesne badania kultury
Moduł: Kultura i media
Dr Marta Skowrońska
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Współczesne społeczeństwo polskie
Dr hab. Jakub Isański
Gr. 2 – konwersatorium

sala 5, ul. Międzychodzka 5 
    

Historia myśli socjologicznej
Dr hab. Jerzy Kaczmarek
fakultet/wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

   

Nowoczesne formy marketingu
Moduł: Badania rynkowe
Mgr Kacper Madej
konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Socjologia klasyczna
Dr hab. Kamil Kaczmarek
Gr. 1 – konwersatorium
sala 408, ul. Międzychodzka

Współczesne społeczeństwo polskie
Mgr Kacper Madej
Gr. 1– konwersatorium
sala 209, ul. Międzychodzka 5

16:45
-18:15 
   

Desing thinking jako metoda projektowania innowacji
Dr Marta Skowrońska
Fakultet/wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89


 
   

Język angielski
Mgr Bałczyńska-Chwalisz
Poziom - lektorat
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

   

Język angielski
Mgr Magdalena Polakiewicz
Poziom lektorat
sala 108 bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

18:30
-20:00

Język angielski
Mgr Magdalena Polakiewicz
Poziom lektorat
sala 108 bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 


 Plan do pobrania

W semestrze letnim 2017/18 obowiązuje 1 fakultet.
Fakultety do wyboru:
Metoda warsztatowa w pracy socjologa - dr Marta Skowrońska

Cywilizacje pozaeuropejskie - dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
Desing Thinking jako metoda projektowania innowacji - dr Marta Skowrońska

Historia myśli socjologicznej - dr hab. Jerzy Kaczmarek

 

II ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2017/2018) 

 
GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK
08:00
-09:30
   

Społeczna odpowiedzialność biznesu
konwersatorium
Moduł: Badania rynkowe
Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Komunikowanie w grupie
konwersatorium
Moduł: Badania rynkowe
Dr Dorota Mroczkowska
sala 2, ul. Międzychodzka 5Ruchy społeczne: teorie, praktyka, ideologie
Dr Przemysław Pluciński
Fakultet/wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89  

   

Socjologia Internetu
konwersatorium
Moduł: Kultura i media
dr Łukasz Rogowski
sala 4 ul. Międzychodzka

Sfera publiczna – studium przypadku
konwersatorium
Moduł: Socjologia stosowana
w sterze publicznej
mgr Piotr Chmielewski
sala 310, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

09:45
-11:15

 Język niemiecki
mgr Magdalena Dopta
poziom B2.1 - lektorat
sala 409 ul. Międzychodzka 5

Społeczna odpowiedzialność biznesu
wykład
Moduł: Badania rynkowe
Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Komunikowanie w grupie
konwersatorium
Moduł: Badania rynkowe
Dr Dorota Mroczkowska
sala 2, ul. Międzychodzka 5

 

Makrostruktury społeczne
Dr Mariusz Baranowski
wykład
sala D, bud. E
ul. S
zamarzewskiego 89

   

Język angielski
Mgr Beata Bałczyńska-Chwalisz
poziom B2.1- lektorat
sala 4 ul. Międzychodzka 5


 

Media w badaniach społecznych
konwersatorium
Moduł: Kultura i media
dr Filip Schmidt
4 ul. Międzychodzka

Międzykrajowe badania porównawcze
konwersatorium
Moduł: Socjologia stosowana
w sterze publicznej
mgr Klaudia Jankowska
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

11:30
-13:00

Język niemiecki
Mgr Magdalena Dopta
poziom B2.1- lektorat
sala 409 ul. Międzychodzka 5

Metody badań jakościowych
Prof. UAM dr hab.
Krzysztof Podemski
wykład
sala A, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89  

Komunikowanie w grupie
konwersatorium
Moduł: Badania rynkowe
Dr Dorota Mroczkowska
sala 2, ul. Międzychodzka 5


Media i technologie społeczeństwa ponowoczesnego
konwersatorium
Moduł: Kultura i media
dr Ariel Modrzyk
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

   

Język angielski
Mgr Beata Bałczyńska-Chwalisz
poziom B2.1- lektorat
sala 4, ul. Międzychodzka 5

Wprowadzenie do badań stosowanych
wykład
Moduł: Socjologia stosowana
w sterze publicznej
Dr Agnieszka Jeran
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

Marketing społeczności owy
(social media marketing)
konwersatorium
Moduł: Badania rynkowe
Mgr Przemysław Rura
sala 210, ul. Międzychodzka 5

13:15
-14:45Od kwietnia
Przygotowanie do ćwiczeń terenowych
Dr Dorota Mroczkowska
Gr. C - konwersatorium
sala 408, ul. Międzychodzka 5

Metody badań jakościowych
Mgr Agnieszka Stamm
Gr. 1- laboratorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 

Socjologiczna analiza Kościoła i parafii
Prof. dr hab. Józef Baniak
fakultet/wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


  
  

Media i technologie społeczeństwa ponowoczesnego
wykład
Moduł: Kultura i media
dr Ariel Modrzyk
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

   

Metody badań jakościowych
Mgr Małgorzata Kubacka
Gr. 2-laboratorium
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89

Stare i nowe oblicza władzy
Prof. dr hab.
Rafał Drozdowski
fakultet/wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Wprowadzenie do badań stosowanych
konwersatorium
Moduł: Socjologia stosowana
w sterze publicznej
Dr Agnieszka Jeran
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

Makrostruktury społeczne
Dr hab. Marek Nowak
Mgr Maciej Kośmicki
Gr. 3- konwersatrium
sala I, bud. AB
ul. Szamarzewskiego 89

Postsekularyzm
Dr hab. Jerzy Kaczmarek
Fakultet/wykład
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

15:00
-16:30

Teorie zróżnicowania społecznego
Dr Przemysław Pluciński
Fakultet/ wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5


  

Ewolucjonizm a socjologia religii
Dr hab. Kamil Kaczmarek
Fakultet/ wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89

Metody badań jakościowych
Mgr Agnieszka Stamm
Gr. 3- laboratorium
ala 305, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Od kwietnia
Przygotowanie do ćwiczeń terenowych
Prof. dr hab. Marian Golka
dr hab. Marek Nowak
Gr. A - konwersatorium
Gr. B - konwersatorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

  

Makrostruktury społeczne
Dr Krzysztof Bondyra
Gr. 2- konwersatrium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Makrostruktury społeczne
Dr Ariel Modrzyk
Gr. 1- konwersatrium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

16:45
-18:15


           

ul. Szamarzewskiego 89 

 
Plan do pobrania

 

W semestrze letnim 2017/18 obowiązuje 1 fakultet.

Fakultety do wyboru:

Teorie zróżnicowania społecznego – dr Przemysław Pluciński

Ewolucjonizm a socjologia religii – dr hab. Kamil Kaczmarek

Socjologiczna analiza Kościoła i parafii – prof. dr hab. Józef Baniak

Stare i nowe oblicza władzy – prof.. dr hab. Rafał Drozdowski

Postsekularyzm – dr hab. Jerzy Kaczmarek

Ruchy społeczne: teorie, praktyka, ideologie – dr Przemysław Pluciński

III ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2017/2018)

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK
08:00
-09:30
Język angielski
mgr Baeata Bałczyńska-Chwalisz
poziom B2.2 - lektorat
sala 4, ul. Międzychodzka 5
   

Od 8.15

Socjologia narodu
Dr Elżbieta Smolarkiewicz
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89

Seminarium
licencjackie
09:45
-11:15
Współczesne teorie socjologiczne 2
prof. Rafał Drozdowski
wykład

sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego
89
 seminarium
licencjackie


Socjologia rodziny
Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89Socjologia obcości
dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala 107 bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

11:30
-13:00
Realizacja projektu badawczego
dr Elżbieta Smolarkiewicz
gr. 1 - laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

Socjologia religii
i religijności
Prof. dr hab. Józef Baniak
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Socjologia młodzieży
Prof. UAM dr hab.
Witold Wrzesień
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Współczesne teorie socjologiczne 2
mgr Małgorzata Kubacka
gr. 2 - konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


 13:15
-14:45

Realizacja projektu badawczego
dr Maciej Kokociński
gr. 2 - laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego
89

Socjologia kultury
Dr hab. Jakub Isański
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala 109, bud.
ul. S
zamarzewskiego 89

 

Społeczna historia cywilizacji europejskiej
Dr hab. Jerzy Kaczmarek
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89Socjologia integracji europejskiej
Prof. UAM dr hab. Renata Suchocka
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


Współczesne teorie socjologiczne 2
mgr Bartosz Ślosarski
gr. 1 - konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
15:00
-16:30

Socjologia moralności
Prof. dr hab. Józef Baniak
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


Socjologia władzy
i polityki
Dr Marek Nowak
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala 013, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


   


Socjologia różnic międzyregionalnych
w Polsce i Europie
dr Paweł Śliwa
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Socjologia zamieszkiwania
Dr Marta Skowrońska
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

   
16.45
-18.15


Plan do pobrania

 

 
 

W semestrze letnim 2017/18 obowiązują4 socjologie szczegółowe.

Socjologia różnic międzyregionalych w Polsce i Europie - dr Paweł Śliwa

Socjologia moralności - prof. dr hab. Józef Baniak

Socjologia narodu - dr Elżbieta Smolarkiewicz

Socjologia inegracji europejskiej - prof. UAM dr hab. Renata Suchocka

Socjologia religii i religijności - prof. dr hab. Józef Baniak

Socjologia obcości - dr Maja Brzozowska-Brywczyńska

Socjologia rodziny - prof. UAM dr hab. Aldona Żurek

Socjologia młodzieży - prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień

Socjologia zamieszkiwania - dr Marta Skowrońska

Socjologia kultury - dr hab. Jakub Isański

LEKTORAT - INFORMACJE DLA WSZYSTKICH ROCZNIKÓW

NOWE: Rejestracja na lektoraty w USOS

 

E-angielski (materiały do nauki A1-A2)

 

Ważne: test diagnozujący dla 1 roku I i II stopnia

 

Podstawowe informacje dotyczące lektoratu

 

Rozkład godzin lektoratu na licencjacie

 

SZKOLENIE BHP - INFORMACJE DLA 1 ROKU

 

Informacje na rok 2017/2018