I ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2018/2019)

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK

08:00
-09:30

    Psychologia społeczna
Dr Dorota Mroczkowska
Gr. 1 – konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Psychologia społeczna
Dr Dorota Mroczkowska
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 Podstawy socjologii_1
dr hab. Przemysław Wechta
gr. 1 - konwersatorium
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89

Wychowanie fizyczne
Procesy grupowe
Dr hab.Iwona Przybył
Gr. 2 – konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Etyczne problemy profesji socjologa
Dr Łukasz Skoczylas
Gr. 1- konwersatorium
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia
-----------------------
od grudnia
Wprowadzenie do modułu Socjologia stosowana w sferze publicznej
dr Łukasz Skoczylas
Mgr Adam Rybak
Gr. 1- konwersatorium
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Wprowadzenie do modułu Kultura i media
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
Gr. 4 - konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia
---------------------------------
od grudnia
od 8.15

Wprowadzenie do modułu Badania rynkowe-marketing-zachowania konsumenckie
prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski

Gr. 4 konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 Metodyka studiowania
Dr Agnieszka Jeran
Grupa 3 – konwersatorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia
---
od grudnia
Społeczne role socjologa
Mgr Kacper Madej
Gr. 3- konwersatorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
Podstawy socjologii_1
dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
gr. 3 - konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
----------------------------------
Metodyka studiowania
Dr Agnieszka Jeran
Grupa 2 – konwersatorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia
---
od grudnia
Społeczne role socjologa
Dr Ariel Modrzyk
Gr.2- konwersatorium
sala 408, ul. Międzychodzka 5
 
09:45
-11:15   Procesy grupowe
Mgr Agnieszka Nymś
Gr. 4 – konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Psychologia społeczna
Dr Dorota Mroczkowska
Gr. 2 – konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Etyczne problemy profesji socjologa
Dr Łukasz Skoczylas
Gr. 3- konwersatorium
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia
--------
od grudnia
Wprowadzenie do modułu Socjologia stosowana w sferze publicznej
dr Łukasz Skoczylas
Mgr Adam Rybak
Gr. 3- konwersatorium
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 

Podstawy socjologii_1
dr hab. Przemysław Wechta
gr. 4 - konwersatorium
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 

Wychowanie fizyczne   
Procesy grupowe
Dr hab.Iwona Przybył
Gr. 3 – konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Podstawy socjologii_1
dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
gr. 2 - konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Wprowadzenie do modułu Kultura i media
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
Gr. 1 - konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia

-----
od grudnia
Wprowadzenie do modułu Badania rynkowe-marketing-zachowania konsumenckie
prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski

Gr. 3- konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Metodyka studiowania
Dr Agnieszka Jeran
Grupa 1 – konwersatorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia
---
od grudnia
Społeczne role socjologa
Mgr Kacper Madej
Gr.1- konwersatorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

Metodyka studiowania
Dr Agnieszka Jeran
Grupa 4 – konwersatorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia
------

od grudnia
Społeczne role socjologa
Dr Ariel Modrzyk
Gr. 4- konwersatorium
sala 408, ul. Międzychodzka 5

 
11:30
-13:00
Psychologia społeczna
Dr Dorota Mroczkowska
Gr. 3 – konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


od grudnia
Wprowadzenie do modułu Badania rynkowe-marketing-zachowania konsumenckie
prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski

Gr. 1- konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Wychowanie fizyczne   


Etyczne problemy profesji socjologa
Dr Łukasz Skoczylas
Gr. 2- konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia
----
od grudnia
Wprowadzenie do modułu Socjologia stosowana w sferze publicznej
dr Łukasz Skoczylas
Mgr Adam Rybak
Gr. 2- konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Subkultury młodzieżowe
Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
fakultet/wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89

Tanatologia
w perspektywie socjologicznej

Dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
fakultet/wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5 

 
13:15
-14:45

Etyczne problemy profesji socjologa
Dr Łukasz Skoczylas
Gr. 4- konwersatorium
sala 5, ul. Międzychodzka 5
do grudnia
--------
od grudnia
Wprowadzenie do modułu Socjologia stosowana w sferze publicznej
dr Łukasz Skoczylas
Mgr Adam Rybak
Gr. 4- konwersatorium
sala 408, ul. Międzychodzka 5

-----------------------------

Procesy grupowe
Mgr Agnieszka Nymś
Gr. 1 – konwersatorium
sala 4, ul. Międzychodzka 5
----------------------
od grudnia
Wprowadzenie do modułu Badania rynkowe-marketing-zachowania konsumenckie
prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski

Gr. 2- konwersatorium
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

Podstawy socjologii_1
Prof. dr hab. Marek Krajewski
wykład
sala A, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89


Wprowadzenie do modułu Kultura i media
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
Gr.2 - konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia
-----
od grudnia
Wprowadzenie do modułu Badania rynkowe-marketing-zachowania konsumenckie

Gr. 2- konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


Wychowanie fizyczne   

Wprowadzenie do modułu Kultura i media
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
Gr. 3 - konwersatorium
Sala 408, ul. Międzychodzka 5
do grudnia
-----

 

15:00
-16:30

Antropologia kulturowa
Dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5

Ekonomia z elementami przedsiębiorczości
Dr Mariusz Baranowski
wykład
sala 312 bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

    

   

Relacje i związki uczuciowe
Dr hab. Iwona Przybył
fakultet/wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

16:45
-18:15 
       


   
18:30
-20:00


 


I_ROK_SOCJOLOGII_LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2018_19_SEM_ZIM_akt.doc

W semestrze zimowe 2018/19 obowiązują 2 fakultety.
Fakultety do wyboru:
Relacje i związki uczuciowe - dr hab. Iwona Przybył
Subkultuy młodzieżowe - prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
Tanatologia w perspektywie socjologicznej - dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska

 

 

II ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2018/2019) 

 
GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK
08:00
-09:30
   


 Statystyka społeczna
Dr Elżbieta Smolarkiewicz
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5
do grudnia


Europejska sfera publiczna
Mod. Socjologia stosowana
w sferze publicznej
Dr Piotr Cichocki
wykład
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Od. Godz. 9.00
Statystyka społeczna
Prof. UAM dr hab.
Piotr Jabkowski
Gr. 1 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89   

09:45
-11:15

Język angielski
Mgr Beata Bałczyńska-Chwalisz
Poziom B1 - lektorat
sala 5, ul. Międzychodzka 5

Badania pracownicze
(Staff research)
Mod. Badania rynkowe
Dr Mariusz Baranowski
konwersatorium
sala 409, ul. Międzychodzka 5

Mikrostruktury społeczne
Dr hab. Iwona Przybył
Gr. 2 – konwersatorium
sala 5, ul. Międzychodzka 5
----------------------
Procesy ludnościowe w Polsce
Dr Elżbieta Smolarkiewicz
Gr. 1 – konwersatorium
sala 4, ul. Międzychodzka 5

 
 Opinia publiczna i media
Mod. Socjologia stosowana
w sferze publicznej
dr Piotr Cichocki
konwersatorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89


Statystyka społeczna
Prof. UAM dr hab.
Piotr Jabkowski
Gr. 1 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
do godz. 11.15
-----------------------

Metody badań ilościowych
Dr Piotr Cichocki
Gr. 2 – laboratorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


Socjologia kultury popularnej
Mod. Kultura i media
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
 

11:30
-13:00

Zarządzanie czasem
Mod. Badania rynkowe
Dr Agnieszka Jeran
konwersatorium
sala 409, ul. Międzychodzka 5
-------------------------
Dominacja kulturowa
Mod. Kultura i media
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Mikrostruktury społeczne
Dr hab. Iwona Przybył
Gr. 1– konwersatorium
sala 5, ul. Międzychodzka 5
------------------------

 

Procesy ludnościowe w Polsce
Dr Ariel Modrzyk
Gr. 2 – konwersatorium
sala 4, ul. Międzychodzka 5

Metody badań ilościowych
Dr Agnieszka Jeran
wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Od godz. 11.30
Statystyka społeczna
Prof. UAM dr hab.
Piotr Jabkowski
Gr. 2 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89   
------------------
Metody badań ilościowych
Dr Piotr Cichocki
Gr. 1 – laboratorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
13:15
-14:45Antropologia organizacji
Mod. Badania rynkowe
Dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
wykład
sala 409, ul. Międzychodzka 5

 

 

Metody badań ilościowych
Dr Piotr Cichocki
Gr. 3 – laboratorium
sala 2, ul. Międzychodzka 5


  

  

Statystyka społeczna
Prof. UAM dr hab.
Piotr Jabkowski
Gr. 2 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

do godz. 13.45

   ------------------------------------
Od godz. 14.00
Statystyka społeczna
Prof. UAM dr hab.
Piotr Jabkowski
Gr. 3 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

Mikrostruktury społeczne
Prof. UAM dr hab.
Aldona Żurek
wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89

Kultura wizualna
Mod. Kultura i media
Mgr Zofia Małkowicz
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 8915:00
-16:30
  

 Partycypacja i kompetencja obywatelska
Mod. Socjologia stosowana
w sferze publicznej
mgr Klaudia Jankowska
konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Statystyka społeczna
Prof. UAM dr hab.
Piotr Jabkowski
Gr. 3 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
do godz. 16.15
16:45
-18:15
      Język angielski
Mgr Magdalena Polakiewicz
Poziom B1-lektorat
sala 108 bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
 
18:30
-20:00
       Język angielski
Mgr Magdalena Polakiewicz
Poziom B1-lektorat
sala 108 bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
 

II_ROK_SOCJOLOGII_LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2018_19_SEM_ZIMOWY_akt.doc

 

 

III ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2018/2019)

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK
08:00
-09:30
Język angielski
mgr Baeata Bałczyńska-Chwalisz
poziom B2.2 - lektorat
sala 4, ul. Międzychodzka 5
   
Przygotowanie projektu badawczego
Dr Elżbieta Smolarkiewicz
Gr. 1 – laboratorium
sala 2,
ul. Międzychodzka 5
Socjologia ciała
Mod. Kultura i media
Prof. UAM dr hab.
Honorata Jakubowska
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Społeczne problemy zarządzania
w instytucjach publicznych
Mod. Socjologia stosowana
w sferze publicznej
mgr Klaudia Jankowska
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
Socjologia opinii publicznej
Dr Piotr Cichocki
fakultet/wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
09:45
-11:15
Gender Studies
Mod. Kultura i media
Prof. UAM dr hab.
Honorata Jakubowska
konwersatorium
sala 408, ul. Międzychodzka 5
----------------------------
Etnografia w badaniach konsumenckich
Mod. Badania rynkowe
dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
konwersatorium
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
 seminarium
licencjackie

Problematyka mężczyzn
i męskości
Prof. UAM dr hab.
Aldona Żurek
fakultet/wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


Współczesne teorie socjologiczne_1
Dr Przemysław Pluciński
Gr. 1 - konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Film Socjologiczny
dr hab. Jerzy Kaczmarek
fakultet/wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 Teorie zmiany społecznej
Mgr Adam Rybak
Gr. 2 - konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
11:30
-13:00

Gender Studies
Mod. Kultura i media
Prof. UAM dr hab.
Honorata Jakubowska
wykład
sala 408, ul. Międzychodzka 5


Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych
Prof. dr hab. Marek Krajewski
fakultet/wykład
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 Teorie zmiany społecznej
Prof. UAM dr hab.
Ryszard Cichocki
wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Współczesne teorie socjologiczne_1
Mgr Agnieszka Stamm
Gr. 2 - konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
Różnice kulturowe
w biznesie

Mod. Badania rynkowe
Prof. UAM dr hab.
Krzysztof Podemski
wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
 Partycypacja w zarządzaniu lokalnym
dr hab. Piotr Matczak
fakultet/wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------------------
Społeczne aspekty turystyki
i podróżowania
Dr hab. Jakub Isański
fakultet/wykład
sala A, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
Teorie zmiany społecznej
Mgr Adam Rybak
Gr. 1 - konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 13:15
-14:45


Współczesne teorie socjologiczne_1
Prof. dr hab.
Rafał Drozdowski
wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89 


 

Przygotowanie projektu badawczego
Dr Elżbieta Smolarkiewicz
Gr. 2 – laboratorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 

Polityka równościowa
Mod. Kultura i media
Dr Przemysław Nosal
konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
--------------------------
Kapitał społeczny w sferze publicznej
Mod. Socjologia stosowana
w sferze publicznej
Dr hab. Przemysław Wechta
wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 

Raport z ćwiczeń terenowych
Dr Dorota Mroczkowska
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Przygotowanie projektu badawczego
Dr Maciej Kokociński
Gr. 3 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89


15:00
-16:30


Diagnozowanie problemów
i planowanie strategiczne
Mod. Socjologia stosowana
w sferze publicznej
Dr Marcin Hermanowski
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Analiza danych zastanych
Dr Piotr Cichocki
Co 2 tygodnie
Gr. 1 – od 5.10
Gr. 2 – od 12.10
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

 

Socjologia organizacji instytucji publicznych
Mod. Socjologia stosowana
w sferze publicznej
Dr hab. Marek Nowak
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

   Raport z ćwiczeń terenowych
Dr Dorota Mroczkowska
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
16.45
-18.15
   Raport z ćwiczeń terenowych
Dr hab. Marek Nowak
konwersatorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
   


III_ROK_SOCJOLOGII_LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2018_19_SEM_ZIM.doc

 

 
 

W semestrze letnim 2018/19 obowiązuje 1 fakultet.

Fakultety do wyboru:
Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych - prof. dr hab. Marek Krajewski

Film socjologiczny - dr hab. Jerzy Kaczmarek

Społeczne aspekty turystyki i podróżowania - dr hab. Jakub Isański

Partycypacje w zarządzaniu lokalnym - dr hab. Piotr Matczak

Socjologia opinii publicznej - dr Piotr Cichocki


LEKTORAT - INFORMACJE DLA WSZYSTKICH ROCZNIKÓW

NOWE: Rejestracja na lektoraty w USOS

 

E-angielski (materiały do nauki A1-A2)

 

Ważne: test diagnozujący dla 1 roku I i II stopnia

 

Podstawowe informacje dotyczące lektoratu

 

Rozkład godzin lektoratu na licencjacie

 

SZKOLENIE BHP - INFORMACJE DLA 1 ROKU

 

Informacje na rok 2017/2018