I ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2019/2020)

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK

08:00
-09:30

 

Psychologia społeczna
Dr Dorota Mroczkowska
Gr. 1 – konwersat.
sala 108, bud. D

ul.Szamarzewskiego 
-------------------

Procesy grupowe
Prof. Iwona Przybył
Gr. 2 – konwersat.
sala 107, bud. D

ul. Szamarzewskiego
  Wychowanie fizyczne

Społeczne role socjologa
Mgr Kacper Madej
Gr. 3- konwersat.
sala 408, ul. Międzychodzka 5
do grudnia
---
od grudnia
Metodyka studiowania
Dr Agnieszka Jeran
Grupa 3 – konwersat.

sala 408, ul. Międzychodzka
---------------

Procesy grupowe
Mgr Agnieszka Nymś-Górna

Gr. 4 – konwersat.
sala 4, ul. Międzychodzka
09:45
-11:15
Psychologia społeczna
Dr Dorota Mroczkowska
Gr. 2 – konwersat.
sala 108, bud. D

ul. Szamarzewskiego
-------------------

Procesy grupowe
Mgr Agnieszka
Nymś-Górna

Gr. 3 – konwersat.
sala 4, ul. Międzychodzka 5

Antropologia kulturowa
Prof. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
wykład
sala A, bud. E

ul.Szamarzewskiego 

Psychologia społeczna
Dr Dorota Mroczkowska
Gr. 4–konwersat.

sala 5, ul. Międzychodzka 
Wychowanie fizyczne   

Procesy grupowe
Prof. Iwona Przybył
Gr. 1 – konwersat.
sala 107, bud. D

ul.Szamarzewskiego 

Społeczne role socjologa
Mgr Kacper Madej
Gr. 4- konwersat.
sala 408, ul. Międzychodzka 5
do grudnia
---
od grudnia
Metodyka studiowania
Dr Agnieszka Jeran
Grupa 4 – konwersat.

sala 408, ul. Międzychodzka 
 

Podstawy socjologii_1
dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
gr.
3 - konwersat.

sala 408, ul. Międzychodzka 
11:30
-13:00
 

od 9 grudnia
Wprowadzenie do modułu Socjologia stosowana w sferze publicznej
Dr Jacek Kubera
Gr. 3 - konwersatorium

sala 109, bud. D
Szamarzewskiego 

 

Podstawy socjologii_1
Prof. dr hab.
Marek Ziółkowski
wykład
sala A, bud. E

ul. Szamarzewskiego

Subkultury młodzieżowe
Prof. Witold Wrzesień
fakultet/wykład
sala D, bud. E
Szamarzewskiego 
--------------

Tanatologia w perspektywie socjologicznej
Prof. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
fakultet/wykład

sala 4, ul. Międzychodzka 5

 

Psychologia społeczna
Dr Dorota Mroczkowska
Gr. 3–konwersat.
sala 5, ul. Międzychodzka 

Wychowanie fizyczne   

Podstawy socjologii_1
dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
gr.
4 - konwersat.

sala 408, ul. Międzychodzka
13:15
-14:45

Etyczne problemy profesji socjologa
Dr Łukasz Skoczylas
Gr. 3- konwersatorium
sala 108, bud. D
Szamarzewskiego
do grudnia
--------
od grudnia
Wprowadzenie do modułu Badania rynkowe-marketing-zachowania konsumenckie
Mgr Marta Kluszczyńska
Gr.3- konwersatorium
sala 108, bud. D

ul. Szamarzewskiego 

Ekonomia z elementami przedsiębiorczości
Dr Mariusz Baranowski
wykład
sala A, bud. E

ul.Szamarzewskiego 

Tanatologia w perspektywie socjologicznej
Prof. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
fakultet/wykład

sala 4, ul. Międzychodzka 5

 

Podstawy socjologii_
Prof. Przemysław Wechta gr.
2 - konwersat.
sala 108, bud. D
Szamarzewskiego 

Wychowanie fizyczne   

Metodyka studiowania
Dr Agnieszka Jeran
Grupa 1 – konwersatorium
sala 107, bud. D
Szamarzewskiego do grudnia

-------
od grudnia
Społeczne role socjologa
Dr Jacek Kubera
Gr. 1- konwersatorium
sala 107, bud. D
Szamarzewskiego 89

od grudnia
Wprowadzenie do modułu Kultura i media
Dr Łukasz Rogowski
Gr. 1 - konwersat.
sala 107, bud. D
ul.
Szamarzewskiego

  

od grudnia
Wprowadzenie do modułu Kultura i media
Dr Łukasz Rogowski
Gr. 4 - konwersatorium
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego

15:00
-16:30

Etyczne problemy profesji socjologa
Dr Łukasz Skoczylas
Gr. 4- konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego
do grudnia

--------

od grudnia
Wprowadzenie do modułu Badania rynkowe-marketing-zachowania konsumenckie
Mgr Marta Kluszczyńska
Gr.4- konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego


 

od 17 grudnia
Wprowadzenie do modułu Socjologia stosowana w sferze publicznej
Dr Jacek Kubera
Gr. 4 - konwersatorium
sala 312, bud. D

ul.Szamarzewskiego

 

Podstawy socjologii_1
Prof. Przemysław Wechta
1 - konwersatorium
sala 108, bud. D
Szamarzewskiego 


   

Metodyka studiowania
Dr Agnieszka Jeran
Grupa 2 – konwersatorium
sala 107, bud. D
Szamarzewskiego 89
do grudnia
-------
od grudnia

Społeczne role socjologa
Dr Jacek Kubera
Gr. 2- konwersatorium
sala 107, bud. D
Szamarzewskiego 89
----------
od grudnia
Wprowadzenie do modułu Kultura i media
Dr Łukasz Rogowski
Gr. 3 - konwersatorium
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego

Etyczne problemy profesji socjologa
Dr Łukasz Skoczylas
Gr. 1- konwersat.
sala 408, ul. Międzychodzka

do grudnia
----------
od grudnia

Wprowadzenie do modułu Badania rynkowe-marketing-zachowania konsumenckie
Mgr Marta Kluszczyńska
Gr.1- konwersat.
sala 408, ul. Międzychodzka

od grudnia
Wprowadzenie do modułu Kultura i media
Dr Łukasz Rogowski
Gr. 2 - konwersat.
sala 107, bud. D
ul.
Szamarzewskiego 

 
 

 

od 11 grudnia
Wprowadzenie do modułu Socjologia stosowana w sferze publicznej
Dr Jacek Kubera
Gr. 2 - konwersatorium

sala 409, bul. Międzychodzka 5

 

 
16:45
-18:15 
   

Prawa człowieka
w XXI wieku
Dr Ryszard Necel
fakultet/wykład

sala 4, ul.
Międzychodzka 

Etyczne problemy profesji socjologa
Dr Łukasz Skoczylas
Gr. 2- konwersat.
sala 408, ul. Międzychodzka
do grudnia
-----------
od grudnia
Wprowadzenie do modułu Badania rynkowe-marketing-zachowania konsumenckie
Mgr Marta
Kluszczyńska
Gr.2- konwersat.
sala 408, ul. Międzychodzka
-----------------------
od 11 grudnia
Wprowadzenie do modułu Socjologia stosowana w sferze publicznej
Dr Jacek Kubera
Gr. 1 - konwersatorium

sala 409, bul. Międzychodzka 5


   
18:30
-20:00


 


I_ROK_SOCJOLOGII_LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2019_20_SEM_ZIM_29_11.doc

 Wydziałowa Inauguracja Roku  Akademickiego - 30.09.2019 r. o godz. 12.00 sala A, bud. E ul. Szamarzewskiego 89

PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.

Rejestracja rozpoczyna się 30.09.2019 r. o godz. 19.00 (rejestracja w systemie USOS na przemioty z semestru zimowego 2019/2020)

1. Rejestrujecie się Państwo na następujące przedmioty:

Podstawy socjologii (wykład oraz konwersatoria 4 grupy) oraz na fakultety (w semestrze zimowym 2019/2020 obowiązują 2 fakultety)

Fakultety do wyboru:

Subkultury młodzieżowe - Prof. Witold Wrzesień

Tanatologia w perspektywie socjologicznej – Prof. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska

Prawa człowieka w XXI wieku – dr Ryszard Necel

2. Na pozostałe przedmioty, które są w programie studiów, będziecie Państwo przepisani na podstawie rejestracji na przedmiot Podstawy socjologii.

3. Jeżeli Państwo wybiorą przykładowo gr. 4 (rejestrując się na grupy ćwiczeniowe/konwersatoryjne), to na wszystkich konwersatoriach obowiązuje Was grupa 4

4. Na wykłady uczęszczacie Państwo wszyscy . Wyjątkiem są wykłady fakultatywne (fakultety). Macie do wyboru 3 fakultety, z których wybieracie 2.

5. W grupach konwersatoryjnych oraz na wykładach fakultatywnych są limity miejsc.

6. Limity są powiekszane tylko wtedy, gdy są wypełnione wszystkie miejsca we wszystkich grupach, a są jeszcze osoby, dla których zabrakło miejsca i nie mogą się zapisać do żadnej z grup.

7.W sprawie powiększenia limitu (braku miejsca w grupach) proszę pisać na adres: mblasiak@amu.edu.pl

 

 

 

II ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2019/2020) 

 
GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK
08:00
-09:30
  Lektoraty 

od godz. 8.15
Socjologia kultury popularnej
październik/listopad
Mod. Kultura i media
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
konwersatorium
sala 112, bud. C

Szamarzewskiego  
------------
Kultura wizualna
grudzień/styczeń
Mod. Kultura i media
Dr Łukasz Rogowski
konwersatorium
sala 112, bud. C
Szamarzewskiego

 

Europejska sfera publiczna
Mod. Socjologia stosowana
w sferze publicznej
Dr Piotr Cichocki
wykład
sala 112, bud. C

Szamarzewskiego

Od. Godz. 8.45
Statystyka społeczna
Prof. Piotr Jabkowski
Gr. 1 – laboratorium
sala 122, bud. C

Szamarzewskiego


 
 
09:45
-11:15

Lektoraty
Badania pracownicze
(Staff research)
Mod. Badania rynkowe
Dr Mariusz Baranowski
konwersatorium

sala 202, ul. Międzychodzka 5

 

Opinia publiczna i media
Mod. Socjologia stosowana
w sferze publicznej
dr Piotr Cichocki
konwersatorium
sala 122, bud. C

Szamarzewskiego 
Statystyka społeczna
Prof. Piotr Jabkowski
Gr. 1 – laboratorium
sala 122, bud. C
Szamarzewskiego do godz. 11.00


od godz. 8.15
Socjologia kultury popularnej
październik/listopad
Mod. Kultura i media
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
konwersatorium
sala 112, bud. C

Szamarzewskiego  
------------
Kultura wizualna
grudzień/styczeń
Mod. Kultura i media
Dr Łukasz Rogowski
konwersatorium
sala 112, bud. C
Szamarzewskiego   
11:30
-13:00

Lektoraty 

Zarządzanie czasem
Mod. Badania rynkowe
Dr Agnieszka Jeran
konwersatorium

sala 408, ul. Międzychodzka 5 
 

Mikrostruktury społeczne
Prof. Aldona Żurek
wykład
sala 107, bud. D

Szamarzewskiego 

 
Statystyka społeczna
Prof. Piotr Jabkowski
Gr. 1 – laboratorium
sala 122, bud. C
Szamarzewskiego
 

Dominacja kulturowa
Mod. Kultura i media
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska

konwersatorium
sala 112, bud. C

Szamarzewskiego

 

13:15
-14:45

Metody badań ilościowych
Dr Piotr Cichocki
Gr. 1 – laboratorium
sala 122, bud. C

 Szamarzewskiego 89Metody badań ilościowych
Dr Piotr Cichocki
Gr. 3 – laboratorium
sala 122, bud. C

 Szamarzewskiego 89 

Statystyka społeczna
Prof. Piotr Jabkowski
Gr. 1 – laboratorium
sala 122, bud. C
Szamarzewskiego  
Metody badań ilościowych
dr Agnieszka Jeran
sala A, bud. E
Szamarzewskiego

Antropologia organizacji
Mod. Badania rynkowe
Prof. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
wykład

sala 408, ul. Międzychodzka 5 
15:00
-16:30

Metody badań ilościowych
Dr Piotr Cichocki
Gr. 2 – laboratorium
sala 122, bud. C

 Szamarzewskiego 89


  

 

Partycypacja i kompetencja obywatelska
Mod. Socjologia stosowana
w sferze publicznej
mgr Klaudia Jankowska
konwersatorium
sala B, bud. E

Szamarzewskiego

Statystyka społeczna
Prof.
Piotr Jabkowski
Gr. 1 – laboratorium
sala 122, bud. C
Szamarzewskiego
16:45
-18:15
     

 

 
18:30
-20:00
         

II_ROK_SOCJOLOGII_LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2019_20_SEM_ZIM_7_10.doc

 

PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.

Rejestracja rozpoczyna się 30.09.2019 r. o godz. 9.00 (rejestracja w systemie USOS na przemioty z semestru zimowego 2019/2020)

1. Rejestrujecie się Państwo na następujące przedmioty:

 • Metody badań ilościowych (3 grupy laboratoryjne)
 • Mikrostruktury społeczne (2 grupy konwersatoryjne oraz wykład)
 • Moduły (wykłady)

  Socjologia kultury popularnej (Mod. Kultura i media)

  Antropologia organizacji (Mod. Badania rynkowe)

  Europejska sfera publiczna (Mod. Socjologia stosowana)

  Limity są powiekszane tylko wtedy, gdy są wypełnione wszystkie miejsca we wszystkich grupach, a są jeszcze osoby, dla których zabrakło miejsca i nie mogą się zapisać do żadnej z grup.

  W sprawie powiększenia limitu (braku miejsca w grupach) proszę pisać na adres: mblasiak@amu.edu.pl

 

III ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2019/2020)

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK
08:00
-09:30
Lektoraty  
 

Socjologia ciała
Mod. Kultura i media
Prof. Honorata Jakubowska
konwersatorium

sala 408, ul. Międzychodzka 
----------------

Społeczne problemy zarządzania
w instytucjach publicznych
Mod. Socjologia stosowana
w sferze publicznej
mgr Klaudia Jankowska
konwersatorium

sala 409, ul. Międzychodzka
 

Raport z ćwiczeń terenowych
Prof. UAM dr hab.
Marek Nowak
Mgr Magdalena Popławska
Mgr Mateusz Włodarek
fakultet/wykład
sala 108, bud. D

Szamarzewskiego 89 
------------------------

Raport z ćwiczeń terenowych
Dr Ariel Modrzyk
Mgr Magdalena Popławska
Mgr Mateusz Włodarek
fakultet/wykład
sala 107, bud. D

Szamarzewskiego
09:45
-11:15
 Lektoraty

Gender Studies
Mod. Kultura i media
Prof. Honorata Jakubowska
konwersatorium

sala 4, ul. Międzychodzka 5
 

Polityka równościowa
Mod. Kultura i media
Dr Przemysław Nosal
konwersatorium
sala 408, ul. Międzychodzka 
------------------------

Diagnozowanie problemów
i planowanie strategiczne
Mod. Socjologia stosowana
w sferze publicznej
Dr Martyna Plucińska-Nowak
konwersatorium
sala 409, ul. Międzychodzka


Problematyka mężczyzn
i męskości
Prof. Aldona Żurek
fakultet/wykład
sala 107, bud. D
Szamarzewskiego 
-------------------

Film Socjologiczny
Prof. Jerzy Kaczmarek
fakultet/wykład
sala D, bud. E
Szamarzewskiego

 

Współczesne teorie socjologiczne
dr Ariel Modrzyk
gr. 1 - konwersatorium
sala 17, bud. D
Szamarzewskiego

Etnografia w badaniach konsumenckich
Mod. Badania rynkowe
Prof. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
konwersatorium
sala D, bud. E

Szamarzewskiego

Teorie zmiany społecznej
mgr Adam Rybak 

gr. 2-konwersatorium
sala 108, bud. D
Szamarzewskiego

11:30
-13:00
 Lektoraty

Gender Studies
Mod. Kultura i media
Prof. Honorata Jakubowska
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5
----------------------
Różnice kulturowe w biznesie
Mod. Badania rynkowe
Prof. Krzysztof Podemski
wykład
sala D, bud. ESzamarzewskiego


Socjologia moralności
Prof. dr hab.
Józef Baniak
fakultet/wykład
sala 112, bud. C

Szamarzewskiego
---------------------

Polska 1918-2018. Społeczeństwo, państwo, naród
Prof. Krzysztof Podemski
fakultet/wykład

sala 2,
ul.Międzychodzka
od listopada
sala 109, bud.

Szamarzewskiego
-------------------

Partycypacja w zarządzaniu lokalnym
Prof. Piotr Matczak
fakultet/wykład

sala 409, ul. Międzychodzka 5
-----------------------

Społeczne aspekty turystyki
i podróżowania
prof. Jakub Isański
fakultet/wykład
sala 408, ul. Międzychodzka 5

Przygotowanie projektu badawczego
Dr Elżbieta Smolarkiewicz
Gr. 1 – laboratorium
sala 4, ul. Międzychodzka 5
--------------------
Przygotowanie projektu badawczego
Dr Maciej Kokociński
Gr. 4 – laboratorium
sala 122, bud. C
Szamarzewskiego

 

 

Współczesne teorie socjologiczne
dr Ariel Modrzyk
gr. 2 - konwersatorium
sala 17, bud. D
Szamarzewskiego

 
Teorie zmiany społecznej
mgr Adam Rybak 

gr. 1 konwersatorium
sala 108, bud. D
Szamarzewskiego
 13:15
-14:45
Seminarium licencjackie


Teorie zmiany społecznej
Prof. Ryszard Cichocki
wykład
sala D, bud. E
Szamarzewskiego

 

 

Przygotowanie projektu badawczego
Dr Elżbieta Smolarkiewicz
Gr. 3 – laboratorium
sala 4, ul. Międzychodzka 5
--------------------
Przygotowanie projektu badawczego
Dr Maciej Kokociński
Gr. 2 – laboratorium
sala 122, bud. C
Szamarzewskiego

 

 

Współczesne teorie socjologiczne_1
Prof. dr hab.
Rafał Drozdowski
wykład
sala D, bud. E
Szamarzewskiego  

 
15:00
-16:30

Kapitał społeczny w sferze publicznej
Mod. Socjologia stosowana
w sferze publicznej
Prof. Przemysław Wechta
wykład

sala 409, ul. Międzychodzka 5

Ilościowe badania rynkowe
Mod. Badania rynkowe
Dr Maciej Kokociński
konwersatorium
sala 122, bud. C
Szamarzewskiego
-----------------
Socjologia organizacji instytucji publicznych
Mod. Socjologia stosowana
w sferze publicznejd
Prof. Marek Nowak
konwersatorium

Szamarzewskiego 

Analiza danych zastanych
Dr Piotr Cichocki
Gr. 1 - konwersatorium
sala 122, bud. C

Szamarzewskiego

Analiza danych zastanych
Dr Piotr Cichocki
Gr. 2 - konwersatorium
sala 122, bud. C

Szamarzewskiego  

  
16.45
-18.15
 

Jakościowe badania rynkowe
Mod. Badania rynkowe
Dr Maciej Kokociński
konwersatorium
sala 122, bud. C

Szamarzewskiego 
Lektoraty   
18.30
-20.00
      Lektoraty
 


III_ROK_SOCJOLOGII_LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2019_20_SEM_ZIMOWY_7_10.doc

W semestrze zimowym 2019/2020 obowiązuje 1 fakultet.

PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.

Rejestracja rozpoczyna się 30.09.2019 r. o godz. 10.00 (rejestracja w systemie USOS na przemioty z semestru zimowego 2019/2020)

1. Rejestrujecie się Państwo na następujące przedmioty:

 • Współczesne teorie socjologiczne (2 grupy konwersatoryjne oraz wykład)
 • Przygotowanie projektu badawczego (4 grupy laboratoryjne)
 • Moduły

  Gender studies (wykład+ konwersatorium) (Mod. Kultura i media)

  Różnice kulturowe w biznesie (Mod. Badania rynkowe)

  Kapitał społeczny w sferze publicznej (Mod. Socjologia stosowana)

 • Fakultety (wybieracie 1):

  Socjologia moralności – prof. dr hab. Józef Baniak

  Problematyka mężczyzn i męskości – prof. Aldona Żurek

  Polska 1918-2018. Społeczeństwo, państwo, naród – prof. Krzysztof Podemski

  Partycypacje w zarządzaniu lokalnym – prof. Piotr Matczak

  Film socjologiczny – prof. Jerzy Kaczmarek

  Społeczne aspekty turystyki i podróżowania – prof. Jakub Isański

  Bezpieczeństwo osobiste - dr Przemysław Bury

 • Limity są powiekszane tylko wtedy, gdy są wypełnione wszystkie miejsca we wszystkich grupach, a są jeszcze osoby, dla których zabrakło miejsca i nie mogą się zapisać do żadnej z grup.
 • W sprawie powiększenia limitu (braku miejsca w grupach) proszę pisać na adres: mblasiak@amu.edu.pl