I ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2019/2020)

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK

08:00
-09:30

   

Współczesne społeczeństwo polskie
Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
Gr. 4– ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89Małżeństwo w ujęciu socjologicznym
Prof. UAM dr hab.
Iwona Przybył
fakultet/wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5

Psychologia konfliktu
Dr Przemysław Bury
fakultet/wykład
sala 004 (kinowa), bud. D
ul.Szamarzewskiego 89 

Wychowanie fizyczne

Język angielski
Lektorat

Podstawy socjologii_2
Dr Jacek Kubera
Gr. 3 – ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


09:45
-11:15
Język angielski
Lektorat
 Współczesne społeczeństwo polskie
Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
Gr. 3– ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

 Socjologia klasyczna
Prof. UAM dr hab.

Jerzy Kaczmarek
Gr. 1 – ćwiczenia
sala 4 ul. Międzychodzka
-----------------------

Socjologia klasyczna
Prof. UAM dr hab.
Kamil Kaczmarek
Gr. 3– ćwiczenia
sala 5 ul. Międzychodzka
-----------------------

Współczesne społeczeństwo polskie
Mgr Kacper Madej
Gr. 2– ćwiczenia
sala 409, ul. MiędzychodzkaZachowania konsumenckie
Moduł: Badania rynkowe
Dr Mariusz Baranowski
ćwiczenia
sala 312A, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
-----------------------------

Socjologia sfery publicznej
Moduł: socjologia stosowana
w sferze publicznej
Prof. UAM dr hab.
Kamil Kaczmarek
ćwiczenia
sala 106, bud. D

ul.Szamarzewskiego 89

Wychowanie fizyczne   
 Podstawy socjologii_2
Dr Jacek Kubera
Gr. 4 – ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Praktyki kulturowe
Moduł: Kultura i media
Dr Maciej Frąckowiak
wykład
sala 107 bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

11:30
-13:00
Język angielski
Lektorat
 

 

 

Podstawy socjologii_2
Prof. dr hab. Marek Ziółkowski
wykład
sala A, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89Socjologia klasyczna
Prof. UAM dr hab.
Jerzy Kaczmarek
Gr. 2 – ćwiczenia
sala 4 ul. Międzychodzka

-------------------------------
Socjologia klasyczna
Prof. UAM dr hab.
Kamil Kaczmarek
Gr. 4– ćwiczenia
sala 410 ul. Międzychodzka

------------------------------
Współczesne społeczeństwo polskie
Mgr Kacper Madej
Gr. 1– ćwiczenia
sala 409, ul. Międzychodzka 

Medializacja
Moduł: Kultura i media
Dr Maciej Frąckowiak
wykład
sala 107 bud. D
ul.Szamarzewskiego 89


Wychowanie fizyczne   

Nowoczesne formy marketingu
Moduł: Badania rynkowe
Mgr Kacper Madej
ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89 Socjologia sfery publicznej
Moduł: socjologia stosowana
w sferze publicznej
Prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
wykład
sala 106 bud. D
ul.Szamarzewskiego 89 

13:15
-14:45

Współczesne badania kultury
Moduł: Kultura i media
Dr Filip Schmidt
ćwiczenia
sala 107 bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


 Desing thinking jako metoda projektowania innowacji
Dr Marta Skowrońska
fakultet/wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89

 


 

Podstawy socjologii_2
Prof. UAM dr hab.

Przemysław Wechta
Gr. 2 – ćwiczenia
sala 409, ul. Międzychodzka
----------------------
Podstawy socjologii_2
dr Jacek Kubera
Gr. 1 – ćwiczenia
sala 410, ul. Międzychodzka 5 

 Socjologia klasyczna
Prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
wykład
sala B, bud. E
ul.Szamarzewskiego 89Wychowanie fizyczne   

Społeczeństwo obywatelskie
w sferze publicznej
Moduł: socjologia stosowana
w sferze publicznej
dr Krzysztof Bondyra
wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 


 

  


15:00
-16:30

Ćwiczenia z wyobraźni społecznej
Moduł: Kultura i media
Mgr Zofia Małkowicz-
Daszkowska
ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 Cywilizacje pozaeuropejskie
Prof. UAM dr hab.
Magdalena Ziółkowska
fakultet/wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5

 


Historia myśli socjologicznej
Prof. UAM dr hab. Jerzy Kaczmarek
fakultet/wykład
sala B, bud. E
ul.Szamarzewskiego 89


   

Przemiany współczesnej sfery publicznej
Moduł: socjologia stosowana
w sferze publicznej
dr Krzysztof Bondyra
ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


 
 

Socjologia rynku
Moduł: Badania rynkowe
Prof. UAM dr hab.
Marek Nowak
wykład
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

 

16:45
-18:15 

Zachowania konsumenckie
Moduł: Badania rynkowe
Dr Ariel Modrzyk
wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89  


Język angielski
Lektorat
 

   
18:30
-20:00

 Język angielski
Lektorat

 


I_ROK_SOCJOLOGII_LIC__2019_20_SEM_LETNI_303.doc

W semestrze letnim 2019/20obowiązuje 1 fakultet.

Fakultety (wybieracie wyłącznie z tej listy)

  • Desing thinking jako metoda projektowania innowacji – dr Marta Skowrońska
  • Małżeństwo w ujęciu socjologicznym – prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
  • Psychologia konfliktu – dr Przemysław Bury
  • Historia myśli socjologicznej – prof. UAM dr hab. Jerzy Kaczmarek
  • Cywilizacje pozaeuropejskie - prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

II ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2019/2020) 

 
GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK
08:00
-09:30
Język angielski
lektorat
 

Sfera publiczna – studium przypadku
ćwiczenia

Moduł: Socjologia stosowana
w sterze publicznej
dr Agnieszka Jeran
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89 


Od kwietnia

Przygotowanie do ćwiczeń terenowychdd
Prof. UAM dr hab. Marek Nowak
Gr. B - ćwiczenia
sala 122 bud. C
ul.Szamarzewskiego 89
-----------------------

Od kwietnia
Przygotowanie do ćwiczeń terenowych
Dr Jacek Kubera
Gr. C - ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

Marketing społecznościowy
(social media marketing)
ćwiczenia
Moduł: Badania rynkowe
Dr Maciej Frąckowiak
sala D, bud. E
ul.Szamarzewskiego 89
Od godz. 8.30
Komunikowanie w grupie
ćwiczenia
Moduł: Badania rynkowe
Dr Dorota Mroczkowska
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

09:45
-11:15

Język angielski
lektorat
Od godz. 9.30
Media i technologie społeczeństwa ponowoczesnego
wykład
Moduł: Kultura i media
dr Łukasz Rogowski
sala 4, ul. Międzychodzka 5


Makrostruktury społeczne
Dr Krzysztof Bondyra
Gr. 1 - ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

Wprowadzenie do badań stosowanych
wykład
Moduł: Socjologia stosowana
w sterze publicznej
prof. dr hab.
Rafał Drozdowski
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
------------------------------

Społeczna odpowiedzialność biznesu
wykład
Moduł: Badania rynkowe
Prof. UAM dr hab. Marek Nowak
sala D, bud. E
ul.Szamarzewskiego 89


 

Od godz. 9.30
Społeczna odpowiedzialność biznesu
ćwiczenia
Moduł: Badania rynkowe
Mgr Marta Kluszczyńska
sala 408, ul. Międzychodzka
-----------------------------

Międzykrajowe badania porównawcze
ćwiczenia
Moduł: Socjologia stosowana
w sterze publicznej
mgr Klaudia Jankowska
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89


Od godz. 8.30
Komunikowanie w grupie
ćwiczenia
Moduł: Badania rynkowe
Dr Dorota Mroczkowska
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

 
11:30
-13:00

Język angielski
lektorat


Metody badań jakościowych
Dr Marta Skowrońska
Gr. 1 - laboratorium
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

Makrostruktury społeczne
Dr Mariusz Baranowski
wykład
sala B, bud. E ul.
Szamarzewskiego 89

Od godz. 8.30
Komunikowanie w grupie
ćwiczenia
Moduł: Badania rynkowe
Dr Dorota Mroczkowska
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

 

Metody badań jakościowych
Prof. UAM dr hab.
Krzysztof Podemski
wykład
sala D, bud. ul.
Szamarzewskiego 89

Metody badań jakościowych
Mgr Marta Kluszczyńska
Gr. 2 - laboratorium
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

Makrostruktury społeczne
Dr Krzysztof Bondyra
Gr. 3 - ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
 

13:15
-14:45

Wprowadzenie do badań stosowanych
ćwiczenia
Moduł: Socjologia stosowana
w sterze publicznej
dr Maciej Frąckowiak
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
------------------------------

Socjologia Internetu
ćwiczenia
Moduł: Kultura i media
dr Łukasz Rogowski
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 


Stare i nowe oblicza władzy
Prof. dr hab.
Rafał Drozdowski
fakultet/wykład
sala 312, bud. Dul.Szamarzewskiego 89

------------------------
Socjologia niepełnej sprawności

Prof. UAM dr hab.
Dobroniega Głębocka
fakultet/wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5


 Makrostruktury społeczne
Dr Krzysztof Bondyra
Gr. 2 - ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

----------------------------

Metody badań jakościowych
Mgr Marta Kluszczyńska
Gr. 3- laboratorium
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89


Postsekularyzm
Prof. UAM dr hab.
Jerzy Kaczmarek
fakultet/wykład
sala 109 bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

 

Media w badaniach społecznych
ćwiczenia

Moduł: Kultura i media
Mgr Mateusz Włodarek
sala 109, bud. D
ul.
Szamarzewskiego 89

terminy: 20.03, 03.04, 17.04, 08.05, 22.05, 29.05, 12.06
-----------------------

Przygotowanie do ćwiczeń terenowych
Dr Maciej Kokociński
Gr. A- ćwiczenia
sala 122, bud. C ul.
Szamarzewskiego 89

terminy: 27.03; 10.04; 24.04; 15.05; 5.0615:00
-16:30

Media i technologie społeczeństwa ponowoczesnego
ćwiczenia
Moduł: Kultura i media
dr Ariel Modrzyk
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 


  

Ewolucjonizm a socjologia religii
Prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
fakultet/ wykład
sala 408, ul. Międzychodzka 5 

Język angielski
lektoratMedia w badaniach społecznych
ćwiczenia

Moduł: Kultura i media
Mgr Mateusz Włodarek
sala 109, bud. D
ul.
Szamarzewskiego 89

terminy: 20.03, 03.04, 17.04, 08.05, 22.05, 29.05, 12.06
------------

Przygotowanie do ćwiczeń terenowych
Dr Maciej Kokociński
Gr. A- ćwiczenia
sala 122, bud. C ul.
Szamarzewskiego 89

terminy: 27.03; 10.04; 24.04; 15.05; 5.06
16:45
-18:15
Język angielski
lektorat

 

 
18:30
-20:00
  Język angielski
lektorat
 

II_ROK_SOCJOLOGII_LIC_2019_20_SEM_LETNI_303.doc

Fakultety (wybieracie wyłącznie z tej listy)

  • Socjologia niepełnej sprawności – prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka
  • Stare i nowe oblicza władzy - prof. dr hab. Rafał Drozdowski
  • Ewolucjonizm a socjologia religii – prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
  • Postsekularyzm – prof. UAM dr hab. Jerzy Kaczmarek

 

Przygotowanie do ćwiczeń terenowych/Ćwiczenia terenowe

Grupa A - dr Maciej Kokociński

Grupa B – prof. UAM dr Marek Nowak

Grupa C – dr Jacek Kubera

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

III ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2019/2020)

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK
08:00
-09:30

Współczesne teorie socjologiczne 2
dr Ariel Modrzyk

gr. 1 - ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

Socjologia zmysłów
Prof. UAM dr hab.

Honorata Jakubowska
socjologia szczegółowawykład do wyboru
sala 004 (kinowa), bud. D ul. Szamarzewskiego 89
 

Realizacja projektu badawczego
Dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz
Gr. 1 – laboratorium
Sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 8909:45
-11:15

Współczesne teorie socjologiczne_2
Prof. Rafał Drozdowski
wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89


 

Socjologia narodu
Dr Elżbieta Smolarkiewicz
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
------------------------------

Socjologia integracji europejskiej
Prof. UAM dr hab. Renata Suchocka
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala 108, bud. D ul. Szamarzewskiego 89

Realizacja projektu badawczego
Dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz
Gr. 2 – laboratorium
Sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89
 


 


Realizacja projektu badawczego
Dr Maciej Kokociński
Gr. 3 - laboratorium
Sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89 

11:30
-13:00

Współczesne teorie socjologiczne 2
dr Ariel Modrzyk
gr. 2 - ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

Socjologia młodzieży
Prof. UAM dr hab.
Witold Wrzesień
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
 

Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego
prof. dr hab.
Marek Ziółkowski
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

 

 

Realizacja projektu badawczego
Dr Maciej Kokociński
Gr. 4 - laboratorium
Sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89

 
 13:15
-14:45
SEMINARIA LICENCJACKIE

Socjologia kultury
Prof. UAM dr hab.
Jakub Isański
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 

Socjologia władzy i polityki
Prof. UAM dr hab. Marek Nowak
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89


 


Socjologia zamieszkiwania
Dr Marta Skowrońska
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

 

15:00
-16:30

Eksploracja, analiza, wizualizacje, programy Microsoft, Excel, Tableau w badaniach społecznych
Dr Filip Schmidt
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala 122, bud. C
ul.  Szamarzewskiego 89

Socjologia opinii publicznej
Dr Piotr Cichocki
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89


  

  
16.45
-18.15
 

Partycypacja społeczna w mieście teorie i praktyka na przykładzie Poznania
Dr Filip Schmidt
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 
18.30
-20.00
       
   

W semestrze letnim 2019/20 wybieracie Państwo 4 socjologie szczegółowe:

Socjologia integracji europejskiej – prof. UAM dr hab. Renata Suchocka

Socjologia młodzieży – prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień

Socjologia narodu – dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz

Eksploracja, analiza, wizualizacje, programy Microsoft, Excel, Tableau w badaniach społecznych – dr Filip Schmidt

Socjologia zamieszkiwania – dr Marta Skowrońska

Socjologia kultury – prof. UAM dr hab. Jakub Isański

Socjologia władzy i polityki – prof. UAM dr hab. Marek Nowak

Partycypacja społeczna w mieście: teorie i praktyka na przykładzie Poznania – dr Filip Schmidt

Przemiany i wartości społeczeństwa polskiego – prof. UAM dr hab. Marek Ziółkowski

Socjologia opinii publicznej – dr Piotr Cichocki

Socjologia zmysłów - Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl