I ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2017/2018)

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK

08:00
-
09:30

    Psychologia społeczna
dr Dorota Mroczkowska
gr. 1 - konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego
   

Socjologia dobrobytu
dr Mariusz Baranowski
fakultet/wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego

 

  
Wychowanie fizyczne  
Procesy grupowe
dr Iwona Przybył
gr. 2 - konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego
 
 od grudnia
Wprowadzenie do modułu Kultura i media
dr Łukasz Rogowski
gr. 3 - konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego
09:45
-11:15
      Psychologia społeczna
dr Dorota Mroczkowska
gr. 2 - konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego
Antropologia kulturowa
dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
wykład
sala 5 ul. Międzychodzka
   
 Ekonomia
z elementami przedsiębiorczości
dr Mariusz Baranowski 
wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego
Wychowanie fizyczne   
Procesy grupowe
dr Iwona Przybył
gr. 3 - konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego
 
  od grudnia
Wprowadzenie do modułu Kultura i media
dr Łukasz Rogowski
gr. 1 - konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego
11:30
-13:00
    Psychologia społeczna
dr Dorota Mroczkowska
gr. 3 - konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego
 
   Tanatologia
w perspektywie socjologicznej
dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
fakultet/wykład
sala 5 ul. Międzychodzka
   Subkultury młodzieżowe
prof. dr hab.
Witold Wrzesień
fakultet/wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego
Wychowanie fizyczne   
Procesy grupowe
dr Iwona Przybył
gr. 1 - konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego
 
od października
Etyczne problemy profesji socjologa
dr Łukasz Skoczylas
gr. 2 konwersatorium
sala D, bud.E
ul. Szamarzewskiego

---
od grudnia
Wprowadzenie do modułu Kultura i media
dr Łukasz Rogowski
gr. 2 - konwersatorium
sala D, bud.E
ul. Szamarzewskiego
 
13:15
-14:45
 od października
Etyczne problemy profesji socjologa
dr Łukasz Skoczylas
gr. 1 konwersatorium
sala 408, ul. Międzychodzka
do grudnia
  
  Podstawy socjologii 1
prof. dr hab.
Marek Krajewski
wykład
sala A, bud. E
ul. Szamarzewskiego
 od grudnia
Wprowadzenie do modułu Socjologia stosowana sfery publicznej
dr ha. Piotr Jabkowski
dr Piotr Cichocki
dr Łukasz Skoczylas
grupa 2 - konwersatorium
sala 409, ul. Międzychodzka
 

Metodyka studiowania
dr Agnieszka Jeran
gr. 1 - konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego
do grudnia
---
od grudnia
Społeczne role socjologa
mgr Marta Kluszczyńska
gr. 1 - konwrsatorium
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego

 

Wychowanie fizyczne   

 Wprowadzenie do modułu modułu
 Badania rynkowe - marketing - zachowania konsumenckie
gr. 2 - konwersatorium
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego
do grudnia

 Podstawy socjologii 1
dr hab. Przemysław Wechta
gr. 3 - konwersatorium
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego
15:00
-16:30
Relacje i związki uczuciowe  
dr Iwona Przybył
fakultet/wykład
sala 4 ul. Międzychodzka
 Podstawy socjologii 1
dr Paweł Śliwa
gr. 1 - konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego
    Metodyka studiowania
dr Agnieszka Jeran
gr. 3 - konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego
do grudnia
---
od grudnia
Społeczne role socjologa
mgr Marta Kluszczyńska
gr. 3 - konwrsatorium
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego
 
   

Etyczne problemy profesji socjologa
dr Łukasz Skoczylas
gr. 3 konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego

do grudnia
 
---
od grudnia
Wprowadzenie do modułu Socjologia stosowana sfery publicznej
dr ha. Piotr Jabkowski
dr Piotr Cichocki
dr Łukasz Skoczylas
grupa 3 - konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego

 
Wprowadzenie do modułu modułu
 Badania rynkowe - marketing - zachowania konsumenckie
gr. 1 - konwersatorium
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego
do grudnia 
Podstawy socjologii 1
dr hab. Przemysław Wechta
gr. 2 - konwersatorium
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 
16:45
-18:15 
       od grudnia
Wprowadzenie do modułu Socjologia stosowana sfery publicznej
dr ha. Piotr Jabkowski
dr Piotr Cichocki
dr Łukasz Skoczylas
grupa 1 - konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego
     Metodyka studiowania
dr Agnieszka Jeran
gr. 2 - konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego
do grudnia
---
od grudnia
Społeczne role socjologa
mgr Marta Kluszczyńska
gr. 2 - konwrsatorium
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego
   
Wprowadzenie do modułu modułu
 Badania rynkowe - marketing - zachowania konsumenckie
gr. 3 - konwersatorium
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego
do grudnia  


 Plan do pobrania

W semestrze letnim 2017/18 obowiązują  2 fakultety.
Fakultety do wyboru:
Subkultury młodzieżowe - prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
Tanatologia w perspektywie socjologicznej - dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
Relacje i zwiąki uczuciowe - dr Iwona Przybył
Socjologia dobrobytu - dr Mariusz Baranowski

 

II ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2017/2018) 

 
GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK
08:00
-09:30
   

od godz. 8.30
Statystyka społeczna
dr Elżbieta Smolarkiewicz
gr. 1 - laboratorium
sala 408 ul. Międzychodzka

Mikrostruktury społeczne
dr Iwona Przybył
gr. 1 - konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego
       
od. 17.10.2017 r.
od godz. 8.45

Statystyka społeczna
dr hab. Piotr Jabkowski
gr. 2 - laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego
 
Procesy ludnościowe
w Polsce

dr Paweł Śliwa
gr. 2 - konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego
 
Metody badań ilościowych
dr Piotr Cichocki
gr. 3 - laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego
 
  09:45- 11:15

 Język niemiecki
mgr Magdalena Dopta
poziom B1 - lektorat
sala 4 ul. Międzychodzka

Statystyka społeczna
dr Elżbieta Smolarkiewicz
gr. 1 - laboratorium
sala 408 ul. Międzychodzka
 
Mikrostruktury społeczne
dr Iwona Przybył
gr. 2 - konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego
 
 Dominacja kulturowa
Mod: Kultura
i media
dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
konwersatorium

sala 109 ul. Szamarzewskiego 
   
  Język angielski
mgr Renata Sójka
poziom B1 - lektorat
sala 5 ul. Międzychodzka
 
od. 17.10.2017 r.
Statystyka społeczna

dr hab. Piotr Jabkowski
gr. 2 - laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego
  
Procesy ludnościowe
w Polsce

dr Paweł Śliwa
gr. 3 - konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego
Metody badań ilościowych
dr Piotr Cichocki
gr. 1 - laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego
 
11:30-
13:00
Język angielski
mgr Renata Sójka
poziom B2.1 - lektorat
sala 5 ul. Międzychodzka

  

   Metody Badań ilościowych
dr Agnieszka Jeran
wykład
sala A, bud. E
ul. Szamarzewskiego

Mikrostruktury społeczne
dr Iwona Przybył
gr. 3 - konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego
 
 Mikrostruktury społeczne
prof. UAM dr hab. Aldona Żurek
wykład
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego
  
   
 Procesy ludnościowe
w Polsce

dr Elżbieta Smolarkiewicz
gr. 1 - konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego
 Metody badań ilościowych
dr Piotr Cichocki
gr. 2 - laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego
13:15- 14:45 Kultura wizualna
Mod.: Kultura
i media
dr Łukasz Rogowski
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego
 Zarządzanie czasem
mod: Badania rynkowe
dr Agnieszka Jeran
konwersatorium
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego

 Statystyka społeczna
dr Elżbieta Smolarkiewicz
wykład
sala 5
ul. Międzychodzka

do grudnia

  
       
Europejska sfera publiczna
Mod: Socjologia stosowana
dr Piotr Cichocki
wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego
od 17.10
Opinia publiczna i media
Mod: Socjologia stosowana
mgr Bartosz Ślosarski
konwersatoium
sala 409 ul. Międzychodzka
 Badania pracownicze (Staff research)
Mod. Badania rynkowedr
dr Mariusz Baranowski
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewsjiego

Socjologia kultury popularnej
Mod: Kultura
i media
dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
wykład

sala 408 ul. Międzychodzka

15:00-
16:30
Partycypacja
i kompetencja obywatelska
Mod: Socjologia stosowana
mgr Klaudia Jankowska
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego
 
              
Antropologia organizacji
Mod. Badania rynkowedr
dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewsjiego
 
16:45- 18:15

od. 16.10.2017 r. 
  Statystyka społeczna
dr hab. Piotr Jabkowski
gr. 3 - laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego


do godz. 19.15

               

 
Plan do pobrania

 

III ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2017/2018)

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK
08:00
-09:30
Język angielski
mgr Renata Sójka
poziom B2.2 - lektorat
sala 5 ul. Międzychodzka

   
Współczesne teorie socjologiczne 1
dr Przemysław Pluciński
gr. 1 - konwersatorium
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego
  
Proseminarium
licencjackie

Analiza danych zastanych
dr Piotr Cichocki
co 2 tygodnie
gr. 1 od 5.10
gr. 2 od 12.10
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego

  
 
09:45
-11:15
Język niemiecki
mgr Magdalena Dopta
poziom B2.2 - lektorat
sala 4,
ul. Międzychodzka
Współczesne teorie socjologiczne 1
prof. Rafał Drozdowski
wykład

sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego
 Proseminarium
licencjackie

Problematyka mężczyzn
i męskości

prof. UAM dr hab. Aldona Żurek
fakultet/wykład
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego

Raport
z ćwiczeń terenowych
dr hab. Jerzy Kaczmarek
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego
co 2 tygodnie
Socjologia opinii publicznej
dr Piotr Cichocki
fakultrt/wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego
Raport
z ćwiczeń terenowych
dr Krzysztof Bondyra
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego
 
Raport
z ćwiczeń terenowych
mgr Agnieszka Stamm
mgr Zofia Małkowicz

sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego
11:30
-13:00
  Przygotowanie projektu badawczego
dr Elżbieta Smolarkiewicz
gr. 1 - laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego
 Różnice kulturowe
w biznesie
Mod: Badania rynkowe
prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski
sala A, bud. E
ul. Szamarzewskiego
Teorie zmany społecznej
prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki
wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego
Raport
z ćwiczeń terenowych
dr hab. Jerzy Kaczmarek
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego
co 2 tygodnie 
 od. 17.10.2017 r.
Teorie zmiany społecznej
dr hab. Piotr Jabkowski
gr. 2 - konwersatorium
sala 109, bud, D
ul. Szamarzewskiego
 Innowacje społeczno-kulturowe
Mod: Innowacje społeczne
 dr hab. Jerzy Kaczmarek
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego
Raport
z ćwiczeń terenowych
mgr Agnieszka Stamm
mgr Zofia Małkowicz

sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego

 
 13:15
-14:45
Jakościowe badania rynkowe
Mod: Badania rynkowe
dr Maciej Kokociński
konwersatorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego
Współczesne teorie socjologiczne 1
mgr Małgorzata Kubacka
gr. 2 - konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego
 Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych
prof. dr hab. Marek Krajewski
fakultet/wykład
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego
 
 

Partycypacyjne formy
animacji społeczno-kulturowej
Mod: Innowacje społeczne
dr Marta Skowrońska
konwersatorium
sala 409,
ul. Międzychodzka

 

od. 17.10.2017 r.
Teorie zmiany społecznej
dr hab. Piotr Jabkowski
gr. 1 - konwersatorium
sala 109, bud, D
ul. Szamarzewskiego

 Film socjologiczny
dr hab. Jerzy Kaczmarek
fakultet/wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego
Partycypacja
w zarządzaniu lokalnym

dr ahb. Piotr Matczak
fakultet/wykład
sala 108, bud. D
ul. szamarzewskiego

 

15:00
-16:30
Ilościowe badania rynkowe
Mod: Badania rynkowe
dr Maciej Kokociński
konwersatorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego
 
Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne
prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
fakultet/wykład
sala 5 ul. Międzychodzka

  

Etnografia
w badaniach konuenckich
Mod: Badania rynkowe
dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego

     
Projektowanie partycypacyjne
Mod: Innowacje społeczne
mr Katarzyna Czarnota
mgr Zofia Małkowicz
konwersatorium
sala 409,
ul. Międzychodzka
  
  Firesight
i analiza strategiczna
Mod: Innowacje społeczne
dr Maciej Kokociński
konwersatorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego
   
16.45
-18.15
  Społeczne aspekty turystyki i podróżowania
dr hab. Jakub Isański
fakultet/wykład
sala 4,
ul. Międzychodzka
Przygotowanie projektu badawczego
dr Maciej Kokociński
gr. 2 - laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego
   


Plan do pobrania

 
 

W semestrze zimowym 2017/18 obowiązuje 1 fakultet.
Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych - prof. dr Hab. Marek Krajewski
Problematuyka mężczyzn i męskości - dr hab. Aldona Żurek
Zwierzętai ludzie. Ujęcie socjologiczne - prof. dr hab. Hanna Mamzer
Społeczne aspekty turystyki i podróżowania - dr hab. Jakub Isański

 

LEKTORAT - INFORMACJE DLA WSZYSTKICH ROCZNIKÓW

 

E-angielski (materiały do nauki A1-A2)

 

Ważne: test diagnozujący dla 1 roku I i II stopnia

 

Podstawowe informacje dotyczące lektoratu

 

Rozkład godzin lektoratu na licencjacie

 

SZKOLENIE BHP - INFORMACJE DLA 1 ROKU

 

Informacje na rok 2017/2018