I ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2018/2019)

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK

08:00
-09:30

Język angielski
Lektorat
Mgr Beata Piasna
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89   
Ćwiczenia z wyobraźni społecznej
Moduł: Kultura i media
dr Łukasz Rogowski
konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


Przemiany współczesnej sfery publicznej
Moduł: socjologia stosowana
w sferze publicznej
dr Krzysztof Bondyra
konwersatorium
sala 5, ul. Międzychodzka 5
 Psychologia konfliktu
Dr Przemysław Bury
fakultet/wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5
Wychowanie fizyczne
Język angielski
Lektorat
Mgr Tomasz Kasper
sala 406, ul. Międzychodzka
Nowoczesne formy marketingu
Moduł: Badania rynkowe
Mgr Kacper Madej
konwersatorium
sala 4, ul. Międzychodzka 5
09:45
-11:15

Język angielski
Lektorat
Mgr Tomasz Kasper
sala 406, ul. Międzychodzka 

Medializacja
Moduł: Kultura i media
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
 -------------------------------------
Zachowania konsumenckie
Moduł: Badania rynkowe
Dr Ariel Modrzyk
wykład
sala 408, ul. MiędzychodzkaWspółczesne badanie kultury
Moduł: Kultura i media
Dr Filip Schmidt
wykład
sala 108 bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
----------------------------------

Społeczeństwo obywatelskie
w sferze publicznej
Moduł: socjologia stosowana
w sferze publicznej
dr Krzysztof Bondyra
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka

Socjologia rynku
Moduł: Badania rynkowe
Dr hab. Marek Nowak
wykład
sala 306, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


Wychowanie fizyczne   
Język angielski
Lektorat
Mgr Beata Piasna
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Socjologia sfery publicznej
Moduł: socjologia stosowana
w sferze publicznej
Dr hab. Kamil Kaczmarek
konwersatorium
sala 5 ul. Międzychodzka 5 
11:30
-13:00


Podstawy socjologii_2
Prof. dr hab. Marek Ziółkowski
wykład
sala A, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
Podstawy socjologii_2
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
Gr. 1 – konwersatorium
sala 4, ul. Międzychodzka 5 

Praktyki kulturowe
Moduł: Kultura i media
Prof. Marek Krajewski
wykład
sala 107 bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 

Wychowanie fizyczne   

Język angielski
Lektorat
Mgr Beata Piasna
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

-----------------------
Język angielski
Lektorat
Mgr Tomasz Kasper
sala 4, ul. Międzychodzka

Socjologia klasyczna
Dr hab. Jerzy Kaczmarek
Gr. 2 – konwersatorium
sala 5, ul. Międzychodzka
Zachowania konsumenckie
Moduł: Badania rynkowe

Dr Mariusz Baranowski
konwersatorium
sala 105, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Język angielski
Lektorat
Mgr Krystyna Kamyszek-Janiak
sala 409, ul. Międzychodzka
Socjologia klasyczna
Dr hab. Kamil Kaczmarek
Gr. 3– konwersatorium
sala 410, ul. Międzychodzka
Socjologia sfery publicznej
Moduł: socjologia stosowana
w sferze publicznej
Dr hab. Kamil Kaczmarek
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5
13:15
-14:45

Język angielski
Lektorat
Mgr Krystyna Kamyszek-Janiak
sala 409, ul. Międzychodzka


 

Małżeństwo w ujęciu socjologicznym
Dr hab. Iwona Przybył
Fakultet/wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89

Socjologia klasyczna
Dr hab. Kamil Kaczmarek
Gr. 1 – konwersatorium
sala 410, ul. Międzychodzka


Socjologia klasyczna
Dr hab. Kamil Kaczmarek
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5 

Wychowanie fizyczne   
Podstawy socjologii_2
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
Gr. 2 – konwersatorium
sala 4, ul. Międzychodzka 5
Desing thinking jako metoda projektowania innowacji
Dr Marta Skowrońska
Fakultet/wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5

Współczesne społeczeństwo polskie
Dr hab. Jakub Isański
Gr. 3– konwersatorium
sala 5, ul. Międzychodzka 5 

15:00
-16:30
Język angielski
Lektorat
Mgr Krystyna Kamyszek-Janiak
sala 409, ul. Międzychodzka
  Współczesne społeczeństwo polskie
Mgr Kacper Madej
Gr. 1– konwersatorium
sala 408, ul. Międzychodzka
    

Historia myśli socjologicznej
Dr hab. Jerzy Kaczmarek
fakultet/wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 

   

Współczesne społeczeństwo polskie
Dr hab. Jakub Isański
Gr. 2– konwersatorium
sala 5, ul. Międzychodzka 5

 Podstawy socjologii_2
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
Gr. 3 – konwersatorium
sala 4, ul. Międzychodzka 5

16:45
-18:15 
       


   
18:30
-20:00


 


I_ROK_SOCJOLOGII_LIC__2018_19_SEM_LETNI_18_02.doc

W semestrze letnim 2018/19 obowiązuje 1 fakultet.

Fakultety:

  • Desing thinking jako metoda projektowania innowacji – dr Marta Skowrońska
  • Małżeństwo w ujęciu socjologicznym – dr hab. Iwona Przybył
  • Psychologia konfliktu – dr Przemysław Bury
  • Historia myśli socjologicznej - dr hab. Jerzy Kaczmarek

PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.

 

 

 

 

 

II ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2018/2019) 

 
GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK
08:00
-09:30
   

 


Społeczna odpowiedzialność biznesu
konwersatorium
Moduł: Badania rynkowe
Mgr Marta Kluszczyńska
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Teorie zróżnicowania społecznego
Dr Przemysław Pluciński
Fakultet/ wykład
sala 408, ul. Międzychodzka
Komunikowanie
w grupie

konwersatorium
Moduł: Badania rynkowe
Dr Dorota Mroczkowska
Sala 408,
ul. Międzychodzka 5

do kwietnia 

Media i technologie społeczeństwa ponowoczesnego
konwersatorium
Moduł: Kultura i media
dr Ariel Modrzyk
sala 408, ul. Międzychodzka

Od kwietnia
Przygotowanie do ćwiczeń terenowych
Dr hab. Marek Nowak
Gr. 1 - konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Sfera publiczna – studium przypadku
konwersatorium
Moduł: Socjologia stosowana
w sterze publicznej
dr Agnieszka Jeran
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Od kwietnia
Przygotowanie do ćwiczeń terenowych
Dr Ariel Modrzyk
Gr. 2 - konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
09:45
-11:15

Język angielski
Mgr Małgorzata Mańke
 lektorat
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


Metody badań jakościowych
Prof. UAM dr hab.
Krzysztof Podemski
wykład
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Socjologiczna analiza Kościoła
i parafii
Prof. dr hab. Józef Baniak
fakultet/wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Makrostruktury społeczne
Dr Mariusz Baranowski
wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
Komunikowanie
w grupie

konwersatorium
Moduł: Badania rynkowe
Dr Dorota Mroczkowska
Sala 408,
ul. Międzychodzka 5

do kwietnia
Od kwietnia
Przygotowanie do ćwiczeń terenowych
Dr hab. Marek Nowak
Gr. 1 - konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Postsekularyzm
Dr hab. Jerzy Kaczmarek
Fakultet/wykład
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Od kwietnia
Przygotowanie do ćwiczeń terenowych
Dr Ariel Modrzyk
Gr. 2 - konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
11:30
-13:00

Język angielski
Mgr Małgorzata Mańke
lektorat
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Media w badaniach społecznych
konwersatorium
Moduł: Kultura i media
Mgr Mateusz Włodarek
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Metody badań jakościowych
Dr Marta Skowrońska
Gr. 1 - laboratorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Wprowadzenie do badań stosowanych
wykład
Moduł: Socjologia stosowana
w sterze publicznej
prof. Rafał Drozdowski
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Komunikowanie
w grupie

konwersatorium
Moduł: Badania rynkowe
Dr Dorota Mroczkowska
Sala 408,
ul. Międzychodzka 5

do kwietnia
Społeczna odpowiedzialność biznesu
wykład
Moduł: Badania rynkowe
Dr hab. Marek Nowak
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Metody badań jakościowych
Mgr Marta Kluszczyńska
Gr. 2 - laboratorium
sala 305, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


Media i technologie społeczeństwa ponowoczesnego
wykład
Moduł: Kultura i media
dr Łukasz Rogowski
sala 408, ul.Międzychodzka 

Metody badań jakościowych
Mgr Katarzyna Czarnota
sala 409, ul. Międzychodzka
Marketing społecznościowy
(social media marketing)
konwersatorium
Moduł: Badania rynkowe
Mgr Przemysław Rura
sala 410, ul. Międzychodzka

13:15
-14:45Stare i nowe oblicza władzy
Prof. dr hab.
Rafał Drozdowski

fakultet/wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Makrostruktury społeczne
Dr Krzysztof Bondyra
Gr. 1 - konwersatorium
sala 409, ul. Międzychodzka

Socjologia Internetu
konwersatorium
Moduł: Kultura i media
dr Łukasz Rogowski
sala 410, ul.Międzychodzka
 
Wprowadzenie do badań stosowanych
wykład
Moduł: Socjologia stosowana
w sterze publicznej
prof. Rafał Drozdowski
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Ewolucjonizm a socjologia religii
Dr hab. Kamil Kaczmarek
Fakultet/ wykład
sala A, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
15:00
-16:30
  

Makrostruktury społeczne
Dr Krzysztof Bondyra
Gr. 1 - konwersatorium
sala 409, ul. Międzychodzka

Międzykrajowe badania porównawcze
konwersatorium
Moduł: Socjologia stosowana
w sterze publicznej
mgr Klaudia Janowska
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
16:45
-18:15
      Język angielski
Mgr Magdalena Polakiewicz
Poziom B2.1 - lektorat
sala 108 bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
----------------------------

Język angielski
Poziom B2.2 – lektorat
Mgr Tomasz Kasper
sala 406, ul. Międzychodzka

 
18:30
-20:00
       Język angielski
Mgr Magdalena Polakiewicz
Poziom B2.1 - lektorat
sala 108 bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
 

II_ROK_SOCJOLOGII_LIC_2018_19_SEM_LETNI_18.doc

 

W semestrze letnim 2018/19 obowiązuje 1 fakultet.

Fakultety:

  • Ruchy społeczne – dr Przemysław Pluciński
  • Stare i nowe oblicza władzy - Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
  • Ewolucjonizm a socjologia religii – dr hab. Kamil Kaczmarek
  • Socjologiczna analiza Kościoła i parafii – prof. dr hab. Józef Baniak
  • Postsekularyzm – dr hab. Jerzy Kaczmarek
  • Teoria zróżnicowania społecznego – dr Przemysław Pluciński

PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.

 

III ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2018/2019)

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK
08:00
-09:30
  
Realizacja projektu badawczego
Dr Elżbieta Smolarkiewicz
Gr. 1 – laboratorium
Sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
Socjologia narodu
Dr Elżbieta Smolarkiewicz
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala 2, ul. Międzychodzka 5
   
09:45
-11:15
Socjologia integracji europejskiej
Prof. UAM dr hab. Renata Suchocka
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
 seminarium
licencjackie

Współczesne teorie socjologiczne_2
Dr Ariel Modrzyk
Gr. 1 – konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 


Socjologia młodzieży
Prof. UAM dr hab.
Witold Wrzesień
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89

Współczesne teorie socjologiczne_2
Mgr Katarzyna Czarnota
Gr. 2 – konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

11:30
-13:00


 Realizacja projektu badawczego
Dr Elżbieta Smolarkiewicz
Gr. 2 - laboratorium
Sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89


Współczesne teorie socjologiczne_2
Prof. Rafał Drozdowski
wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
Socjologia rodziny
Prof. UAM dr hab.
Aldona Żurek
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 

 

 13:15
-14:45

Socjologia moralności
Prof. dr hab. Józef Baniak
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 


Socjologia kultury
Dr hab. Jakub Isański
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala 5, ul. Międzychodzka 5 

 

Socjologia zamieszkiwania
Dr Marta Skowrońska
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
Społeczna historia cywilizacji europejskiej
Dr hab. Jerzy Kaczmarek
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 

Socjologia dzieciństwa
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
15:00
-16:30


Eksploracja, analiza, wizualizacje, programy Microsoft, Excel, Tableau w badaniach społecznych
Dr Filip Schmidt
Fakultet/wykład
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

Realizacja projektu badawczego
Dr Maciej Kokociński
Gr. 3 - laboratorium
Sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

Socjologia władzy
i polityki

Dr hab. Marek Nowak
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

  
16.45
-18.15
  Partycypacja społeczna w mieście teorie i praktyka na przykładzie Poznania
Dr Filip Schmidt
Fakultet/wykład
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
   


III_ROK_SOCJOLOGII_LIC_2018_19_SEM_LETNI_19.doc

 W semestrze letnim 2018/19 wybieracie Państwo 4 socjologie szczegółowe:

Socjologia moralności – prof. Józef Baniak

Społeczna historia cywilizacji pozaeuropejskiej – dr hab. Jerzy Kaczmarek

Socjologia integracji europejskiej – prof. UAM dr hab. Renata Suchocka

Socjologia młodzieży – prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień

Socjologia narodu – dr Elżbieta Smolarkiewicz

Socjologia dzieciństwa – dr Maja Brzozowska-Brywczyńska

Eksploracja, analiza, wizualizacje, programy Microsoft, Excel, Tableau w badaniach społecznych – dr Filip Schmidt

Socjologia rodzimy - prof. UAM dr hab. Aldona Żurek

Socjologia zamieszkiwania – dr Marta Skowrońska

Socjologia kultury – dr hab. Jakub Isański

Socjologia władzy i polityki - dr hab. Marek Nowak

Partycypacja społeczna w mieście teorie i praktyka na przykładzie Poznania – dr Filip Schmidt:

 

PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.