Andrzej Przestalski

Dr hab.

Andrzej Przestalski

Telefon: 61 829 2139
E-mail: przestal@amu.edu.pl
Zakład: Zakład Socjologii Zróżnicowania Społecznego
Pokój: 104
Stanowisko: Starszy wykładowca
Zainteresowania