Dr

Maciej Kokociński

Telefon: 61 829 2139
E-mail: chim33@op.pl
Zakład: Zakład Metod i Technik Badań Socjologicznych
Pokój: 104
Stanowisko: Adiunkt
Zainteresowania

Socjologia Edukacji, Socjologia Młodzieży, Metodologia Badań Społecznych