ZBSLiR

Seminarium zakładowe Zakładu Badań Społeczności Lokalnych i Regionalnych IS UAM stanowi platformę prezentacji prac "w toku": artykułów, przygotowywanych wniosków grantowych, prac na ocenę. Seminarium składa się z dwóch części: w pierwszej prezentowany jest referat, po której następuje część dyskusyjna, podczas której uczestnicy seminarium zgłaszają swoje uwagi, w formie konstruktywnej krytyki. Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień, bądź planów badawczych na adres: matczak@amu.edu.pl.  
Seminarium odbywa się w piątki, g. 9.00-10.00, sala 107. 
Informacje na temat seminarium znajdują się również na stronie Zakładu (TUTAJ)


Pieszość
Propozycja konceptualizacji i operacjonalizacji w kontekście zrealizowanego badania empirycznego.
26.04.2019, od 9.00 do 10.00, sala 107 w bud. D, prowadzący: Marek Nowak (Instytut Socjologii UAM)


Perspektywa wielogatunkowa w badaniach społecznych -
Przykład Elektrowni Jądrowej Żarnowiec w badaniach w ramach nurtu STS
10.05.2019, od 9.00 do 10.00, sala 107 w bud. D, prowadzący: Marcin Mielewczyk
(Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społecznie UAM)


Wielkopolska odmienność?
Czy BO w Wielkopolsce różnią się od tych z pozostałych województw?
15.05.2019, od 9.00 do 10.00, sala 107 w bud. D, prowadząca: Agnieszka Jeran (Instytut Socjologii UAM)


Społeczności lokalne na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku
Zniszczenie i odtwarzanie
7.06.2019, od 9.00 do 10.00, sala 107 w bud. D, prowadzący: Jakub Isański (Instytut Socjologii UAM)