Na tej podstronie są publikowane zaproszenia do nadsyłania artykułów naukowych, które mogą zainteresować socjologów. Jeśli mają Państwo propozycję umieszczenia tutaj swojego Call for Papers związanego z szeroko pojętymi naukami społecznymi, zapraszamy do nadsyłania propozycji do mgr Macieja Kośmickiego (maciej.kosmicki@amu.edu.pl) lub dr Andrzeja Siatkowskiego (andrzejs@amu.edu.pl).

____________________________________________________________

SOCIAL REGISTER LOGO

Call for Papers for the special issue of Society Register 2/2020.

‘Urban social movements’ or/and ‘right to the city movements’?

Social dynamics of self-organization processes and contemporary urban regimes

Editor Prof. Marek Nowak, Adam Mickieiwcz University in Poznań, Poland marek.nowak@amu.edu.pl Submission deadline: December 15, 2019

The So-called ‘urban social movements’ and ‘right to a city’ initiatives are becoming increasingly important subjects for researchers representing various disciplines: sociologists, social geographers, urban planners. While existing analyses suggest the universal character of both phenomena, the authors often point out their local focus as one of the main characteristics. There is no doubt that in Europe, particularly in the southern and eastern part of the continent, urban social movements have become one of the key actors of social change (Jacobsson 2016; Pixova 2018; Jezierska, Polanska 2018; Domaradzka 2018; Dolenec, Doolan, Tmmasevic 2017).

This volume will discuss common elements and relations between different forms of urban self-organisation, and will be arranged around a wide range of conceptualizations present in the contemporary literature (see for example the volume of Voluntas from March 2018). Starting with Mayer N. Zald and John D. McCarthy (1979) concept of social movements industries and resource mobilization, we want to encourage a number of questions about the urban collective action specificity in relation to itself (organization to its members, organization to organization etc.) and its social urban environment.

First, we want to open up a discussion around urban movements’ sources of self-organizational experience and a broader historical perspective rooted, e.g., in the 19th century workers’ movement, and later transformations towards so-called ‘new social movements’. However, based on the universal modernization tendencies, the traditions of self-organization differ depending on the socio-historical context. For example, the contemporary movements in Central and Eastern Europe (partly similar to those in Southern Europe) tend to be more focused on a struggle with authoritarian regimes and a centralized nation state.

Secondly, we want to raise the question about the ideological content formulated by the movements operating around right to the city concept. This content includes claims expressed by umbrella structures (such as the Polish Congress of Urban Movements), housing initiatives and tenants’ movement, or a plethora of associations, foundations and action groups that refer to the urban/bourgeois identity.

The third question refers to strategies and tools that the urban movements industries use to achieve their goals. This includes diverse strategies ranging from active engagement with the existing urban regime (e.g. taking up jobs in local administration or running for city council), through different levels of co-optation to contestation.

The fourth aspect concerns the ‘potential for change’ resulting from diverse forms of urban collective actions, including different forms of watchdog activities, co-management strategies, organized participation in electoral processes, and the colonization of mainstream political discourse.

Last but not least, the issue of the public/audiences of urban social movements remains an important question: what do we know about the supporters of the urban activists, and how this knowledge relates to the classic axes of division/equity (ownership, power, knowledge and respect)? All the five questions/research problems are inspired by Claus Offe’s juxtaposition of “new” and “old” social movements, and Manuel Castells’ work distinguishing Urban Movement from Social Urban Movement (Castells 1983; Pickvance 2003). In this volume we want to follow with Urban Movements versus The Right to the City Movements discussion (cf. Nowak, Pluciński 2017; Pluciński 2018; Kubicki 2019). While those axes of division overlap imperfectly, we hope they trigger an interesting discussion in line with the main subject of the volume.

We invite you to submit contributions by December 15th, 2019. All papers will be subject to the Society Register review regime. The volume will be published in 2020. Please comply with the editing requirements of the American Sociological Association (ASA): CLICK HERE Expected date of publication: first half of 2020.

 CALL FOR PAPERS

____________________________________________________________

 

Call for Papers for the special issue of Society Register 1/2020

New phenomena labelled as the gig economy are usually described as a collection of markets that match providers and consumers on a gig (task or job) basis. Globally dispersed workforce enter into formal agreements with the owner of a platform or app-based infrastructure to provide on-demand services (Donavan et al. 2016). Taking the shape of crowdwork or work-on-demand via apps (De Stefano 2016), gig work is identified as micro-entrepreneurship. Companies like Uber, TaskRabbit, Amazon and many others promise that this supposedly free relationship between the company and the contractor is mutually beneficial. On a social scale, gig economy advocates argue that it reduces economic inequality, slows ecological destruction, promotes workers rights and empowers the poor, the disabled and women (Hill 2015)... Submission deadline: September 30, 2019.

POBIERZ INFORMACJĘ

 ____________________________________________________________

IBE CALL FOR PAPER

POBIERZ INFORMACJĘ

____________________________________________________________

KuchniaBadańMiejskich short

Kuchnia badań miejskich, monograficzny numer „Człowieka i Społeczeństwa” (2019)

Socjologia miasta, a bardziej precyzyjnie studia miejskie (ang. Urban Studies) są obszarem rosnącego zainteresowania badawczego. Co ciekawe, problematyka jest rozwijana nie w centrum zainteresowań socjologów, ale w przestrzeni oddziaływań interdyscyplinarnych. Tutaj przecinają się obszary eksploracji klasycznych badań Szkoły Chicagowskiej, podejścia kulturalistycznego Floriana Znanieckiego, czy badań Aleksandra Wallisa, ze studiami architektów, geografów społecznych, czy antropologów kulturowych. Ta różnorodność i wielonurtowość jest wskaźnikiem witalności obszaru badawczego, z drugiej jednak strony sugeruje problemy dotyczące standaryzacji i interdyscyplinarnej komunikowalności. Zapewne pierwszym krokiem do uporządkowania praktyki badawczej jest przyjrzenie się różnym odpowiedziom na pytania jak badać miasto? Temu zamysłowi poświęcony jest planowany numer „Człowieka i Społeczeństwa” (LINK, 9 pkt.), który ma się ukazać pod koniec 2019 roku.

Zapraszamy zatem do przesyłania do końca sierpnia 2019 roku artykułów będących zapisem zastosowanych metod i narzędzi badawczych w ramach studiów miejskich, z rozbudowanymi częściami poświęconymi metarefleksji metodologicznej. Teksty powinny również zawierać informacje na temat uzyskanych rezultatów badań, ew. dobrych praktyk i problemów realizacyjnych oraz sugestii dotyczących projektów badawczych w przyszłości. Artykuły, poza prezentacją, stawiają sobie również środowiskowy cel rozpowszechnienia określonego profilu badań wśród badaczy pokrewnych dyscyplin nauk społecznych i humanistyki wraz z nawiązaniami do istniejącego stanu wiedzy.

Teksty podlegające standardowemu reżimowi recenzyjnemu, nie powinny wykraczać poza objętość 30 000 znaków ze spacjami i zawierać zaktualizowaną literaturę przedmiotu.

Tekty prosimy nadsyłać na adres: marek.nowak@amu.edu.plProsimy posługiwać się standardem cytowania American Sociological Association (ASA), które znajdą Państwo TUTAJ.

 

____________________________________________________________

 

RPEIS

Zapraszamy do nadsyłania tekstów tematycznie związanych z dorobkiem Floriana Znanieckiego, które mają szansę się ukazać w „Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym” w 2020 roku. Inicjatywa związana jest ze zbliżającą się rocznicą powołania Katedry Filozofii, zamienionej na Katedrę Socjologii i Filozofii Kultury na Uniwersytecie Poznańskim (w 1920 roku), symbolicznie uruchamiającej instytucjonalizację socjologii w Polsce. Intencją redaktora zbioru tekstów jest zastanowienie się nad problemem aktualności dorobku Znanieckiego. Osoby zainteresowane zaproszeniem prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na prace fundatora polskiej socjologii wydane w okresie następujący po wydaniu „Chłopa polskiego w Europie i Ameryce” (wraz z Williamem Thomasem) oraz wkład Zanieckiego do współczesnych koncepcji socjologicznych na gruncie historycznych i współczesnych odczytań.

Teksty prosimy przygotować w standardzie stosownym dla „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”: http://rpeis.amu.edu.pl/pl/informacje-dla-autorow w terminie do 30 października b.r.

Teksty prosimy przesyłać na adres: marek.nowak@amu.edu.pl.