Na tej podstronie są publikowane zaproszenia do nadsyłania artykułów naukowych, które mogą zainteresować socjologów. Jeśli mają Państwo propozycję umieszczenia tutaj swojego Call for Papers związanego z szeroko pojętymi naukami społecznymi, zapraszamy do nadsyłania propozycji do mgr Macieja Kośmickiego (maciej.kosmicki@amu.edu.pl) lub dr Andrzeja Siatkowskiego (andrzejs@amu.edu.pl).

____________________________________________________________

SOCIAL REGISTER LOGO

Call for Papers for the special issue of Society Register 1/2020

New phenomena labelled as the gig economy are usually described as a collection of markets that match providers and consumers on a gig (task or job) basis. Globally dispersed workforce enter into formal agreements with the owner of a platform or app-based infrastructure to provide on-demand services (Donavan et al. 2016). Taking the shape of crowdwork or work-on-demand via apps (De Stefano 2016), gig work is identified as micro-entrepreneurship. Companies like Uber, TaskRabbit, Amazon and many others promise that this supposedly free relationship between the company and the contractor is mutually beneficial. On a social scale, gig economy advocates argue that it reduces economic inequality, slows ecological destruction, promotes workers rights and empowers the poor, the disabled and women (Hill 2015)... Submission deadline: September 30, 2019.

POBIERZ INFORMACJĘ

 

____________________________________________________________

KuchniaBadańMiejskich short

Kuchnia badań miejskich, monograficzny numer „Człowieka i Społeczeństwa” (2019)

Socjologia miasta, a bardziej precyzyjnie studia miejskie (ang. Urban Studies) są obszarem rosnącego zainteresowania badawczego. Co ciekawe, problematyka jest rozwijana nie w centrum zainteresowań socjologów, ale w przestrzeni oddziaływań interdyscyplinarnych. Tutaj przecinają się obszary eksploracji klasycznych badań Szkoły Chicagowskiej, podejścia kulturalistycznego Floriana Znanieckiego, czy badań Aleksandra Wallisa, ze studiami architektów, geografów społecznych, czy antropologów kulturowych. Ta różnorodność i wielonurtowość jest wskaźnikiem witalności obszaru badawczego, z drugiej jednak strony sugeruje problemy dotyczące standaryzacji i interdyscyplinarnej komunikowalności. Zapewne pierwszym krokiem do uporządkowania praktyki badawczej jest przyjrzenie się różnym odpowiedziom na pytania jak badać miasto? Temu zamysłowi poświęcony jest planowany numer „Człowieka i Społeczeństwa” (LINK, 9 pkt.), który ma się ukazać pod koniec 2019 roku.

Zapraszamy zatem do przesyłania do końca sierpnia 2019 roku artykułów będących zapisem zastosowanych metod i narzędzi badawczych w ramach studiów miejskich, z rozbudowanymi częściami poświęconymi metarefleksji metodologicznej. Teksty powinny również zawierać informacje na temat uzyskanych rezultatów badań, ew. dobrych praktyk i problemów realizacyjnych oraz sugestii dotyczących projektów badawczych w przyszłości. Artykuły, poza prezentacją, stawiają sobie również środowiskowy cel rozpowszechnienia określonego profilu badań wśród badaczy pokrewnych dyscyplin nauk społecznych i humanistyki wraz z nawiązaniami do istniejącego stanu wiedzy.

Teksty podlegające standardowemu reżimowi recenzyjnemu, nie powinny wykraczać poza objętość 30 000 znaków ze spacjami i zawierać zaktualizowaną literaturę przedmiotu.

Tekty prosimy nadsyłać na adres: marek.nowak@amu.edu.plProsimy posługiwać się standardem cytowania American Sociological Association (ASA), które znajdą Państwo TUTAJ.

 

____________________________________________________________

 

RPEIS

Zapraszamy do nadsyłania tekstów tematycznie związanych z dorobkiem Floriana Znanieckiego, które mają szansę się ukazać w „Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym” w 2020 roku. Inicjatywa związana jest ze zbliżającą się rocznicą powołania Katedry Filozofii, zamienionej na Katedrę Socjologii i Filozofii Kultury na Uniwersytecie Poznańskim (w 1920 roku), symbolicznie uruchamiającej instytucjonalizację socjologii w Polsce. Intencją redaktora zbioru tekstów jest zastanowienie się nad problemem aktualności dorobku Znanieckiego. Osoby zainteresowane zaproszeniem prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na prace fundatora polskiej socjologii wydane w okresie następujący po wydaniu „Chłopa polskiego w Europie i Ameryce” (wraz z Williamem Thomasem) oraz wkład Zanieckiego do współczesnych koncepcji socjologicznych na gruncie historycznych i współczesnych odczytań.

Teksty prosimy przygotować w standardzie stosownym dla „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”: http://rpeis.amu.edu.pl/pl/informacje-dla-autorow w terminie do 30 września b.r.

Teksty prosimy przesyłać na adres: marek.nowak@amu.edu.pl.