POSTĘPOWANIA habilitacyjne
Monika Abucewicz Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Uchwała Rady Instytutu Socjologii UAM
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Jakub Isański Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Uchwała Rady Instytutu Socjologii UAM
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Piotr Jabkowski Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Uchwała Rady Instytutu Socjologii UAM
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Honorata Jakubowska Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Uchwała Rady Instytutu Socjologii UAM
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Ireneusz Jeziorski Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Uchwała Rady Instytutu Socjologii UAM
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Jerzy Kaczmarek Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Uchwała Rady Instytutu Socjologii UAM
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Marek Nowak Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Uchwała Rady Instytutu Socjologii UAM
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Andrzej Przestalski Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Uchwała Rady Instytutu Socjologii UAM
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Przemysław Wechta Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Uchwała Rady Instytutu Socjologii UAM
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Michał Nowosielski Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Uchwała Rady Instytutu Socjologii UAM
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Magdalena
Ziółkowska-Kuflińska
Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Uchwała Rady Instytutu Socjologii UAM
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Zmiana recenzenta
 Iwona Przybył Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
 Urszula Kluszczyńska Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
 Radomir Miński Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
PRZEWODY DOKTORSKIE
Aleksandra Łopńska Recenzja Doktor habilitowanej Anny Horolets
Recenzja Profesor Marioli Flis
Streszczenie pracy
Łukasz Pomiankiewicz Recenzja Doktor habilitowanej Grażyny Wronieckiej
Recenzja Profesora Janusza Muchy
Streszczenie pracy
Łukasz Skoczylas Recenzja Profesora Andrzeja Szpocińskiego
Recenzja Profesor Hanny Mamzer
Streszczenie pracy
Anna Datko Recenzja Profesor Krystyny Szafraniec
Recenzja Profesora Marka Ziółkowskiego
Streszczenie pracy
 Jacek Kubera Recenzja Profesora Leona Dyczewskiego
Recenzja Profesora Marka Ziółkowskiego
Streszczenie pracy
 Ariel Modrzyk Recenzja Profesora Rocha Sulimy
 Recenzja dr hab. Adriany Micy
Streszczenie pracy
Witold Nowak Recenzja Profesora Mariana Golki
Recenzja Profesor Agnieszki Kołodziej - Durnaś
 Streszczenie pracy
 Monika Rosińska Recenzja Profesora Mariana Golki
 Recenzja Profesor Marty Leśniakowskiej
 Streszczenie pracy
 ks. Remigiusz Szauer  Recenzja Profesora Wojciecha Pawlika
 Recenzja Profesora Wojciecha Światkiewicza
Streszczenie pracy
 Marek Rusakiewicz Recenzja Profesora Rafała Drozdowskiego
Recenzja Profesora Ireneusza Krzemińskiego
Streszczenie pracy
 Waldemar Rapior
Streszczenie pracy
Łukasz Koniuszy  
 
Streszczenie pracy
Łukasz Posłuszny  
 
Streszczenie pracy