POSTĘPOWANIA habilitacyjne
Monika Abucewicz Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Uchwała Rady Instytutu Socjologii UAM
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Jakub Isański Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Uchwała Rady Instytutu Socjologii UAM
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Piotr Jabkowski Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Uchwała Rady Instytutu Socjologii UAM
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Honorata Jakubowska Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Uchwała Rady Instytutu Socjologii UAM
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Ireneusz Jezierski Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Uchwała Rady Instytutu Socjologii UAM
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Jerzy Kaczmarek Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Uchwała Rady Instytutu Socjologii UAM
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Marek Nowak Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Uchwała Rady Instytutu Socjologii UAM
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Andrzej Przestalski Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Uchwała Rady Instytutu Socjologii UAM
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Przemysław Wechta Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Uchwała Rady Instytutu Socjologii UAM
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Michał Nowosielski Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Uchwała Rady Instytutu Socjologii UAM
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Magdalena
Ziółkowska-Kuflińska
Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Uchwała Rady Instytutu Socjologii UAM
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Zmiana recenzenta
PRZEWODY DOKTORSKIE
Aleksandra Łopńska Recenzja Doktor habilitowanej Anny Horolets
Recenzja Profesor Marioli Flis
Streszczenie pracy
Łukasz Pomiankiewicz Recenzja Doktor habilitowanej Grażyny Wronieckiej
Recenzja Profesora Janusza Muchy
Streszczenie pracy
Łukasz Skoczylas Recenzja Profesora Andrzeja Szpocińskiego
Recenzja Profesor Hanny Mamzer
Streszczenie pracy