POSTĘPOWANIA habilitacyjne
Monika Abucewicz W PRZYGOTOWANIU
Jakub Isański Wniosek63.46 KB
Autoreferat1.64 MB
Skład komisji7.31 MB
Uchwała Rady Instytutu Socjologii UAM3.53 MB
Harmonogram postępowania habilitacyjnego126.92 KB
Piotr Jabkowski Wniosek47.79 KB
Autoreferat1.09 MB
Skład komisji8.09 MB
Uchwała Rady Instytutu Socjologii UAM3.51 MB
Harmonogram postępowania habilitacyjnego127.43 KB
Honorata Jakubowska Wniosek988.29 KB
Autoreferat988.29 KB
Skład komisji7.79 MB
Uchwała Rady Instytutu Socjologii UAM279.67 KB
Harmonogram postępowania habilitacyjnego125.61 KB
Ireneusz Jezierski Wniosek5.74 MB
Autoreferat23.21 MB
Skład komisji7.57 MB
Uchwała Rady Instytutu Socjologii UAM
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Jerzy Kaczmarek Wniosek11.06 MB
Autoreferat183.68 KB
Skład komisji7.63 MB
Uchwała Rady Instytutu Socjologii UAM365.57 KB
Harmonogram postępowania habilitacyjnego124.16 KB
Marek Nowak Wniosek241.72 KB
Autoreferat5.04 MB
Skład komisji7.31 MB
Uchwała Rady Instytutu Socjologii UAM3.52 MB
Harmonogram postępowania habilitacyjnego125.65 KB
Andrzej Przestalski W PRZYGOTOWANIU
PRZEWODY DOKTORSKIE
Aleksandra Łopńska Recenzja Doktor habilitowanej Anny Horolets5.16 MB
Recenzja Profesor Marioli Flis50.00 KB
Streszczenie pracy49.00 KB
Łukasz Pomiankiewicz Recenzja Doktor habilitowanej Grażyny Wronieckiej50.00 KB
Recenzja Profesora Janusza Muchy247.12 KB
Streszczenie pracy50.50 KB