Dr

Alicja Raciniewska

Telefon: 61 829 2260
E-mail: alicjar@amu.edu.pl
Zakład: Zakład Badań Kultury Wizualnej i Materialnej
Pokój: 123
Stanowisko: Adiunkt

Terminy dyżurów

urlop
Zainteresowania

socjologia mody, innowacje społeczne, teoria postkolonialna, dyskurs publiczny, badania jakościowe