Zbigniew Woźniak

Prof. dr hab.

Zbigniew Woźniak

Telefon: 61 829 2386
E-mail: zbig@amu.edu.pl
Zakład: Zakład Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej
Pokój: 131
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Zainteresowania

socjologia zdrowia i medycyny, socjologia starości, socjologia niepełnosprawności, polityka społeczna, praca socjalna