I ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2018/2019)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
         
09:45
-11:15
     
11:30
-13:00

   
13:15
-14:45
   
15:00
-16:30

Język angielski
Mgr Anna Perz
Lektorat
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Socjologiczne podstawy resocjalizacji
Mgr Natasza Doiczman-Łoboda
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


Od kwietnia
Metodyka pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Seminaria magisterskie 
16:45
-18:15
Partnerstwo lokalne
Moduł specjalnościowy: Organizacja usług socjalnych
Dr Krzysztof Bondyra
konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 

Usługi socjalne
Moduł specjalnościowy: Organizacja usług socjalnych
Dr Ryszard Necel
wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 Integracja społeczna
Moduł specjalnościowy: Organizacja usług socjalnych
Dr Przemysław Nosal
konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Od kwietnia
Metodyka pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
18.30
-20.00
 

 


  Od kwietnia
Metodyka pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 


I_ROK_PRACY__SOCJALNEJ_MGR_PLAN_ZAJĘĆ_2018_19_SEM_LETNI_18.doc

 PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.

 

2018_19_tematyka_seminariów_Praca_Socjalna_MGR.docx
Deklaracja_wyboru_promotora_seminarium_magisterskie_PS_MGR_2018_19.doc

2018_19_seminaria_magisterskie_Praca__Socjalna_I_rok_MGR_podział_25.doc

 

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2018/2019)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30
         
09:45
-11:15 


     
11:30
-13:00       
13:15
-14:45   
15:00
-16:30
SEMINARIA MAGISTERSKIE Public relations w pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Ekonomia społeczna
Moduł specjalnościowy:
Organizacja usług socjalnych
Dr Przemysław Nosal
wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 
16:45
-18:15
  Zarządzanie projektami
Mgr Marta Zaręba
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
 

Praca socjalne w sytuacjach nadzwyczajnych
Moduł specjalnościowy: Organizacja usług socjalnych
Dr Przemysław Bury
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 
18:30
-20:00
  Usługi socjalne
W Europie
Moduł specjalnościowy: Organizacja usług socjalnych
Dr Ryszard Necel
konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
   
 

 

PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.