I ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2019/2020)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
09:45
-11:15
11:30
-13:00

13:15
-14:45
15:00
-16:30

Język angielski
Mgr Anna Perz
Lektorat
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
 


Usługi socjalne
Moduł specjalnościowy: Organizacja usług socjalnych
Prof. UAM dr hab.
Dobroniega Głębocka
wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


 seminarium magisterskie
16:45
-18:15

Partnerstwo lokalne
Moduł specjalnościowy: Organizacja usług socjalnych

Dr Krzysztof Bondyra
ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

                                       

Socjologiczne podstawy resocjalizacji
Mgr Natasza Doiczman-Łoboda
laboratorium
sala 108, bud. D
ul.
Szamarzewskiego 89

-----------------------
od kwietnia
Metodyka pracy socjalnej
Prof. UAM dr hab.
Dobroniega Głębocka
laboratorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
 

Integracja społeczna
Moduł specjalnościowy: Organizacja usług socjalnych
Prof. UAM dr hab.
Dobroniega Głębocka
ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


   
18.30
-20.00I_ROK_PRACY__SOCJALNEJ_MGR_PLAN_ZAJĘĆ_2019_20_SEM_LETNI_303.doc

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2019/2020)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30
09:45
-11:15 


11:30
-13:00  13:15
-14:45 
15:00
-16:30

Seminaria magisterskie

 

Ekonomia społeczna
Moduł specjalnościowy: Organizacja usług socjalnych
Dr Przemysław Nosal
wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 


Usługi socjalne
W Europie
Moduł specjalnościowy: Organizacja usług socjalnych
Dr Martyna Plucińska-Nowak
ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 

Public relations w pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

16:45
-18:15

Zarządzanie projektami społecznymi i zespołem
Mgr Marta Zaręba
ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Praca socjalne w sytuacjach nadzwyczajnych
Moduł specjalnościowy: Organizacja usług socjalnych
Dr Przemysław Bury
ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 
Public relations w pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
 

 
18:30
-20:00
   

 
 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl