I ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2019/2020)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
         
09:45
-11:15
     
11:30
-13:00

   
13:15
-14:45
   
15:00
-16:30

Język angielski
Mgr Anna Perz
Lektorat
sala 112, bud. C
Szamarzewskiego 89 

Metody pracy socjalnej
Prof.
Monika Oliwa-Ciesielska
fakultet/wykład
sala 108, bud. D
Szamarzewskiego

--------------

Społeczne oblicza katastrof
Prof. Piotr Matczak
fakultet/wykład
sala 107, bud. D
Szamarzewskiego

---------------------
Związki intymne
Dr Filip Schmidt
fakultet/wykład
sala 1, bud. C
ul. Szamarzewskiego
od listopada
sala 109, bud. D
Szamarzewskiego


Metodologia badań w pracy socjalnej i polityce społecznej
Prof. Anna Michalska
wykład
sala 112, bud. C

Szamarzewskiego

od listopada
Wprowadzenie do specjalności Organizacja usług socjalnych
Dr Ryszard Necel
konwersatorium
sala 107, bud. D

Szamarzewskiego
---------------------

Od grudnia
Wprowadzenie do specjalności Animacja społeczności lokalnych
Dr Marcin Hermanowski
konwersatorium
sala 107, bud. D

Szamarzewskiego  
Socjologia zdrowia psychicznego
Dr Monika Frąckowiak-Sochańska
fakultet/wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5
 
16:45
-18:15
Seminaria magisterskie
 

Problemy społeczne
w perspektywach teoretycznych
Prof. Dobroniega Głębocka
wykład
sala 112, bud. C

ul.Szamarzewskiego 

Procesy zmiany społecznej
Prof. Ryszard Cichocki
wykład
sala 112, bud. C

Szamarzewskiego 
od listopada
Metodologia badań w pracy socjalnej i polityce społecznej
Prof. UAM dr hab.
Anna Michalska
konwersatorium
sala 112, bud. C

Szamarzewskiego 

od listopada
Wprowadzenie do specjalności Organizacja usług socjalnych
Dr Ryszard Necel
konwersatorium
sala 107, bud. D

Szamarzewskiego
---------------------

Od grudnia
Wprowadzenie do specjalności Animacja społeczności lokalnych
Dr Marcin Hermanowski
konwersatorium
sala 107, bud. D

Szamarzewskiego  
18.30
-20.00
od listopada
Procesy zmiany społecznej
Mgr Maciej Kośmicki
konwersatorium
sala 112, bud. C
Ul. Szamarzewskiego
 

od listopada

Problemy społeczne
w perspektywach teoretycznych
Prof. Dobroniega Głębocka
konwersatorium
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego
----
od stycznia
Wprowadzenie do specjalności
Asystentura i mediacja socjalna
Prof. Dobroniega Głębocka
konwersatorium
sala 112, bud. C

ul.Szamarzewskiego  


 


I_ROK_PRACY__SOCJALNEJ_MGR_PLAN_ZAJĘĆ_2019_20_SEM_ZIM_akt.doc

Wydziałowa Inauguracja Roku  Akademickiego - 30.09.2019 r. o godz. 14.00 sala D, bud. E ul. Szamarzewskiego 89

PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.

Rejestracja rozpoczyna się 30.09.2019 r. o godz. 19.30 (rejestracja w systemie USOS na przemioty z semestru zimowego 2019/2020)

W semestrze zimowym 2019/2020 obowiązuje 1 fakultet (dla studentów, którzy nie ukończyli pracy socjalnej na poziomie licencjackim jest obowiązkowy przedmiot Metody pracy socjalnej)

Fakultety do wyboru:

Metody pracy socjalnej - Prof. Monika Oliwa-Ciesielska

Społeczne oblicza katastrof – Prof. Piotr Matczak

Socjologia zdrowia psychicznego - dr Monika Frąckowiak-Sochańska

Związki intymne – dr Filip Schmidt

 

2019_20_tematyka_seminariów_praca_Socjalna_MGR.docx
Deklaracja_wyboru_promotora_PRACA_SOCJALNA_MGR_2019_20_a.doc

2019_20_Praca_Socjalna_MGR_podział_seminaria_magisterskie1.doc

 

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2019/2020)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30
         
09:45
-11:15 


     
11:30
-13:00       
13:15
-14:45   
15:00
-16:30

Seminaria magisterskie

 

Migracje
Wybrane obszary pracy socjal.
Prof. Jakub Isański
wykład
sala 108, bud. D
Szamarzewskiego


Zróżnicowanie i nierówności społeczne
Wybrane obszary pracy socjal.
Prof. Ryszard Cichocki
wykład
sala 112, bud. C

Szamarzewskiego
Prawo w pomocy społecznej
dr Joanna Rajewska de Mezer
konwersatorium
sala 5
Międzychodzka
 

 
16:45
-18:15

Problemy miejskie
Wybrane obszary pracy socjal.
Prof. Marek Nowak
wykład
sala 107, bud. D

Szamarzewskiego
---------------------

Wybrane problemy współczesnych uzależnień
dr Monika Frąckowiak-Sochańska
fakultet/wykład

sala 5, ul. Międzychodzka 5

Globalizacja przestępczości zorganizowanej
Prof. Jakub Isański
fakultet/wykład
sala 108, bud. D

Szamarzewskiego
---------------------

Psychologia w praktyce wymiaru sprawiedliwości
Dr Przemysław Bury
fakultet/wykład
sala 107, bud. D
Szamarzewskiego

 

Organizacje pozarządowe
w usługach socjalnych
Mod. Organzacja usług socjalnych
Dr Ryszard Necel
wykład
sala 108, bud. D
Szamarzewskiego

Prawo w pomocy społecznej
dr Joanna Rajewska de Mezer
wykład
sala 5
Międzychodzka
do grudnia
 
18:30
-20:00
 

Organizacje pozarządowe
w usługach socjalnych
Mod: Organzacja usług socjalnych
Mgr Marta Zaręba
konwersatorium

sala 5, ul. Międzychodzka 5

Uzależnienia
Dr Przemysław Bury
fakultet/wykład
sala
107, bud. D

Szamarzewskiego

Innowacje
w usługach socjalnych
Mod: Organzacja usług socjalnych
Dr Ryszard Necel
konwersatorium
sala 108, bud. D

Szamarzewskiego

Diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej
Mod: Organzacja usług socjalnychMgr Magdalena Popławska
konwersatorium
sala 5, ul. Międzychodzka 5

 
 
 
 
PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.
 
Rejestracja rozpoczyna się 30.09.2019 r. o godz. 11.30 (rejestracja w systemie USOS na przemioty z semestru zimowego 2019/2020)

W semestrze zimowym 2019/2020 obowiązuje 1 fakultet oraz 2 przedmioty „Wybrane obszary pracy socjalnej”.

Fakultety do wyboru:

Globalizacja przestępczości zorganizowanej – prof. Jakub Isański

Psychologia w praktyce wymiaru sprawiedliwości – dr Przemysław Bury

Uzależnienia – dr Przemysław Bury

Przedmioty „Wybrane obszary pracy socjalnej”:

Zróżnicowanie i nierówności społeczne – prof. Ryszard Cichocki

Problemy miejskie – prof. Marek Nowak

Migracje – prof. Jakub Isański

Wybrane problemy współczesnych uzależnień - dr Monika Frąckowiak-Sochańska

PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.