I ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2018/2019)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
         
09:45
-11:15
     
11:30
-13:00

   
13:15
-14:45
   
15:00
-16:30

Metody pracy socjalnej
Prof. UAM dr hab.
Dobroniega Trawkowska
fakultet/wykład
sala 2, ul. Międzychodzka 5 
----------------------
Społeczne oblicza katastrof
Dr hab. Piotr Matczak
fakultet/wykład
sala 409, ul. Międzychodzka 5
-------------------------
Związki intymne
Dr Filip Schmidt
fakultet/wykład
sala 408, ul. Międzychodzka 5

Problemy społeczne
w perspektywach teoretycznych
Prof. UAM dr hab.
Dobroniega Trawkowska
wykład
sala 2, ul. Międzychodzka 5


Procesy zmiany społecznej
Prof. UAM dr hab.
Ryszard Cichocki
wykład
sala 2, ul. Międzychodzka 5

od grudnia
Wprowadzenie do specjalności Organizacja usług socjalnych
Dr Ryszard Necel
konwersatorium
sala 2, ul. Międzychodzka 5   

--------------
od grudnia
Wprowadzenie do specjalności Animacja społeczności lokalnych
Dr Marcin Hermanowski
konwersatorium
sala 2, ul. Międzychodzka 5

Seminaria magisterskie 
16:45
-18:15
 

od listopada
Wprowadzenie do specjalności Animacja społeczności lokalnych

Dr Marcin Hermanowski
konwersatorium
sala 2, ul. Międzychodzka 5 
---------------------
od grudnia
Procesy zmiany społecznej
Mgr Maciej Kośmicki
konwersatorium
sala 2, ul. Międzychodzka 5

od listopada
Problemy społeczne
w perspektywach teoretycznych
Prof. UAM dr hab.
Dobroniega Trawkowska
konwersatorium
sala 2, ul. Międzychodzka 5
----
Wprowadzenie do specjalności
Asystentura i mediacja socjalna
Prof. UAM dr hab.
Dobroniega Trawkowska
konwersatorium
sala 2, ul. Międzychodzka 5

Metodologia badań w pracy socjalnej i polityce społecznej
Prof. UAM dr hab.
Anna Michalska
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka

od grudnia
Wprowadzenie do specjalności Organizacja usług socjalnych
Dr Ryszard Necel
konwersatorium
sala 2, ul. Międzychodzka 5

------------
od grudnia
Wprowadzenie do specjalności Animacja społeczności lokalnych

Dr Marcin Hermanowski
konwersatorium
sala 2, ul. Międzychodzka 5

18.30
-20.00
 

Język angielski
Mgr Anna Perz
Lektorat
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 


  od listopada
Metodologia badań w pracy socjalnej i polityce społecznej
Prof. UAM dr hab.
Anna Michalska
konwersatorium
sala 5, ul. Międzychodzka 5 

 


I_ROK_PRACY__SOCJALNEJ_MGR_PLAN_ZAJĘĆ_2018_19_SEM_ZIM_akt.doc

 

W semestrze zimowym 2018/2019 obowiązuje 1 fakultet (ale dla studentów, którzy nie ukończyli pracy socjalnej na poziomie licencjackim jest obowiązkowy przedmiot Metody pracy socjalnej)

Fakultety do wyboru:
Metody pracy socjalnej - Prof. UAM dr hab. Dobroniega Trawkowska
Związki intymne – dr Filip Schmidt
Społeczne oblicza katastrof – dr hab. Piotr Matczak

 

2018_19_tematyka_seminariów_Praca_Socjalna_MGR.docx
Deklaracja_wyboru_promotora_seminarium_magisterskie_PS_MGR_2018_19.doc

2018_19_seminaria_magisterskie_Praca__Socjalna_I_rok_MGR_podział_25.doc

 

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNIM 2018/2019)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30
         
09:45
-11:15 


     
11:30
-13:00       
13:15
-14:45   
15:00
-16:30
Problemy miejskie
Wybrane obszary pracy socjal.
Dr hab. Marek Nowak
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5 
Zróżnicowanie i nierówności społeczne
Wybrane obszary pracy socjal.
Prof. UAM dr hab.
Ryszard Cichocki
wykład
sala 202, ul. Międzychodzka 5 

Prawo w pomocy społecznej
dr Joanna Rajewska de Mezer
konwersatorium
sala 403, ul. Międzychodzka 5

Globalizacja przestępczości zorganizowanej
dr hab. Jakub Isański
fakultet/wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5 
-------------------------
Psychologia w praktyce wymiaru sprawiedliwości
Dr Przemysław Bury
fakultet/wykład
sala 408, ul. Międzychodzka 5
 
16:45
-18:15
Seminarium magisterskie
Prof. UAM dr hab.
Anna Michalska
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
Organizacje pozarządowe
w usługach socjalnych
Mod. Organzacja usług socjalnych
Dr Ryszard Necel
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5 
 

Prawo w pomocy społecznej
dr Joanna Rajewska de Mezer
wykład
sala109, bud. D
sala 403, ul. Międzychodzka 5
do grudnia

 Migracje
Wybrane obszary pracy socjal.
dr hab. Jakub Isański
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5
-----------------------

Uzależnienia
Dr Przemysław Bury
fakultet/wykład

sala 408, ul. Międzychodzka 5
 
18:30
-20:00
Organizacje pozarządowe
w usługach socjalnych
Mod: Organzacja usług socjalnych
Mgr Marta Zaręba
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Innowacje
w usługach socjalnych
Mod: Organzacja usług socjalnych
Dr Ryszard Necel
konwersatorium
sala 5, ul. Międzychodzka 5
Diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej
Mod: Organzacja usług socjalnych
Mgr Ilona Rabizo
konwersatorium
sala 4, ul. Międzychodzka 5
   
 

 

W semestrze zimowym 2018/2019 obowiązuje 1 fakultet oraz 2 przedmioty „Wybrane obszary pracy socjalnej”

Fakultety do wyboru:

Globalizacja przestępczości zorganizowanej – dr hab. Jakub Isański

Psychologia w praktyce wymiaru sprawiedliwości – dr Przemysław Bury

Uzależnienia – dr Przemysław Bury

Przedmioty „Wybrane obszary pracy socjalnej”:

Zróżnicowanie i nierówności społeczne – prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki

Migracje – dr hab. Jakub Isański

Problemy miejskie – dr hab. Marek Nowak

SZKOLENIE BHP - INFORMACJE DLA 1 ROKU

 

Informacje na rok 2017/2018