I ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2017/2018)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
         
09:45
-11:15

     
11:30
-13:00

   
13:15
-14:45


 

   
15:00
-16:30

Metody pracy socjalnej
prof. UAM dr hab. Dobroniega Trawkowska
fakultet/wykład
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego


 Język angielski
mgr Anna Perz
lektorat
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego
Problemy społeczne
w  perspektywach teoretycznych

prof. UAM dr hab. Dobroniega Trawkowska
wykład
pok.109, bud. D
ul. Szamrzewskiego
Procesy zmiany społecznej
prof. dr hab.
Ryszard Cichocki

wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego
   
Wielokulturowa praca socjalne
prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer

fakultet/wykład
sala 5 ul. Międzychodzka
Socjologia pamięci
 dr Łukasz Skoczylas
fakultet/wykład
sala 403, ul. Międzychodzka 5
16:45
-18:15
Seminarium magisterskie
prof. UAM dr hab.
Anna Michalska
pok. 121, bud. C
ul. Szamrzewskiego
Seminarium magisterskie
prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer
sala 1, ul. Międzychodzka

Wprowadzenie do specjalności Animacja społeczności lokalnych
dr Przemysław Bury
konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego
Metodologia badń w pracy socjalnej
i plityce społecznej
prof. UAM dr hab.
Anna Michalska
wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego

 
od grudnia
Problemy społeczne
w  perspektywach teoretycznych

Dobroniega Trawkowska
konwersatorium
pok.109, bud. D
ul. Szamrzewskiego
18.30
-20.00
 

Wprowadzenie do specjalności Organizacja usług socjalnych
Dr Ryszard Necel
konwersatorium
sala108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


-----
od
grudnia

Procesy zmiany społecznej
mgr Maciej Kośmicki
konwersatorium
pok.108, bud. D
ul. Szamrzewskiego

  Wprowadzenie do specjalności Asystetura
i mediacja socjalna

prof. UAM dr hab.
Anna Michalska

konersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego

-----
od
grudnia

Metodologia badań w pracy socjalnej
i plityce społecznej
prof. UAM dr hab.
Anna Michalska
konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego
 


Plan do pobrania

Seminaria magisterskie - tematyka badawcza

 

Deklaracja wyboru promotora

 

Seminaria magisterskie - podział

 

W semestrze letnim 2017/18 obowiązuje 1 fakultet (ale studenci, którzy nie ukończyli Pracy Socjalnej na poziomie licencjackim jest obowiazkowy przedmiot Metody pracy socjalnej)
Fakultety o wyboru:
Metody pracy socjalnej - prof. UAM dr hab. Dobroniega Trawkowska
Wielokulturowa praca socjalna - prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
Społecze oblicza katastrof - dr hab. Piotr Matczak

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2017/2018)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30
    Prawo w pomocy społecznej
dr Joanna Rajewska
de Mezer
wykład
sala 403 ul. Międzychodzka
   
09:45
-11:15 

Prawo w pomocy społecznej
dr Joanna Rajewska
de Mezer
konwersatorium
sala 403 ul. Międzychodzka
Organizacje pozarzadowe
w usługach socjalnych
Mod: Organizacja usług socjalnych
dr Ryszard Necel
wykład
sala 4 ul. Międzychodzka
 
 
11:30
-13:00  Seminarium magisterskie
prof. UAM dr hab.
Monika Oliwa-Ciesielska
sala 206, bud. C
Instytut Filozofii II piętro
ul. SzamarzewskiegoGlobalizacja przestępczości zorganizowanej
fakultet/wykład
dr hab. Jakub Isański
sala 403 ul. MiędzychodzkaInnowacje w usługach socjalnych
Mod: Organizacja usług socjalnych
dr Ryszard Necel
konersatorium
sala 4 ul. Międzychodzka
 
13:15
-14:45


Zróżnicowanie
i nierówności społeczne
Wybrane obszary pracy socjalnej
prof. UAM dr hab.
Ryszard Cichocki
Wybrane obszary pracy socjalnej
wykład
sala 409 ul. Międzychodzka

Diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej
Mod: Organizacja usług socjalnych
mgr Ilona Rabizo
konwersatorium
sala 403
ul. MiędzychodzkaProblemy miejskie
Wybrane obszary pracy socjalnej
wykład
dr hab. Marek Nowak
sala 409
ul. Międzychodzka
 
15:00
-16:30
  Migracje
 dr hab. Jakub Isański
Wybrane obszary pracy socjalnej
wykład/fakultet
sala 403 ul. Międzychodzka
 
     
16:45
-18:15
  Organizacje pozarzadowe
w usługach socjalnych
Mod: Organizacja usług socjalnych
mgr Marta Zaręba
konersatorium
sala 5 ul. Międzychodzka
     
 
 

W semestrze zimowym 2017/18 obowiązuje 1 fakultet.
Fakultety do wyboru:
Resocjalizacje i terapie z udziałem zwierząt - prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
Globalizacja przestępczości zorganizowanej - dr hab. Jakub Isański

W semestrze zimowym 2017/18 obowiązują 2 "Wybrane obszary pracy socjalnej".
Przedmiot "Wybrane obszary pracy socjalnej" do wyboru:
Zróżnicowanie i nierówności społeczne - prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki
Migracje - dr hab. Jakub Isański
Problemy miejskie - dr hab. Marek Nowak

 

LEKTORAT - INFORMACJE DLA 1 ROKU

 

E-angielski (materiały do nauki A1-A2)

 

Ważne: test diagnozujący dla 1 roku I i II stopnia

 

SZKOLENIE BHP - INFORMACJE DLA 1 ROKU

 

Informacje na rok 2017/2018