I ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2017/2018)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
         
09:45
-11:15

Seminarium magisterskie

Prof. Hanna Mamzer

sala 122 , bud. C

ul. Szamarzewskiego 89

     
11:30
-13:00

   
13:15
-14:45

Język niemiecki
mgr Magdalena Dopta

lektorat

sala 409, ul. Międzychodzka 5

Usługi socjalne

Moduł specjalnościowy: Organizacja usług socjalnych

Dr Ryszard Necel

wykład

sala 2, ul. Międzychodzka 5 

Integracja społeczna

Moduł specjalnościowy: Organizacja usług socjalnych

Dr Przemysław Nosal

konwersatorium

sala 2, ul. Międzychodzka 5


   
15:00
-16:30

Seminarium magisterskie

Prof. Anna Michalska

pok. 121, bud. C

ul. Szamarzewskiego 89

 Język angielski
mgr Anna Perz
lektorat

sala 4, ul. Międzychodzka 5


Socjologiczne podstawy resocjalizacji

Mgr Natasza Doiczman

konwersatorium

sala 4 , ul. Międzychodzka 5
-----

Od 18 kwietnia

Metodyka pracy socjalnej

Prof. Dobroniega Trawkowska

konwersatorium

sala 4 , ul. Międzychodzka 5

    
16:45
-18:15
   

Partnerstwo lokalne

Moduł specjalnościowy: Organizacja usług socjalnych

Dr Krzysztof Bondyra

konwersatorium

sala 4, ul. Międzychodzka 5 
   
18.30
-20.00
 

  
 


Plan do pobrania

Seminaria magisterskie - tematyka badawcza

 

Deklaracja wyboru promotora

 

Seminaria magisterskie - podział

 

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNIM 2017/2018)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30
         
09:45
-11:15 


Usługi socjalne

W Europie

Moduł specjalnościowy: Organizacja usług socjalnych

Dr Ryszard Necel

konwersatorium

sala 2, ul. Międzychodzka 5


     
11:30
-13:00  Ekonomia społeczna

Moduł specjalnościowy: Organizacja usług socjalnych

Dr Przemysław Nosal

wykład

sala 2, ul. Międzychodzka 5
     
13:15
-14:45


Seminarium magisterskie

Prof. Anna Michalska

sala 1 , ul. Międzychodzka 5

Public relations w pracy socjalnej

Mgr Przemysław Rura

konwersatorium

sala 1, ul. Międzychodzka 5
   

Od 13.30

Seminarium magisterskie

Prof. UAM dr hab. Monika

Oliwa-Ciesielska 
15:00
-16:30
   

Praca socjalne w sytuacjach nadzwyczajnych

Moduł specjalnościowy: Organizacja usług socjalnych

Dr Przemysław Bury

konwersatorium

sala 2, ul. Międzychodzka 5 
   
16:45
-18:15
     

Zarządzanie projektami

Mgr Marta Zaręba

konwersatorium

sala 2, ul. Międzychodzka 5
   
 

 

SZKOLENIE BHP - INFORMACJE DLA 1 ROKU

 

Informacje na rok 2017/2018