I ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2017/2018)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
         
09:45
-11:15

Seminarium magisterskie
Prof. Hanna Mamzer
sala 122 , bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
     
11:30
-13:00

   
13:15
-14:45

Język niemiecki
mgr Magdalena Dopta
lektorat
sala 409, ul. Międzychodzka 5

Usługi socjalne
Moduł specjalnościowy: Organizacja usług socjalnych
Dr Ryszard Necel
wykład
sala 2, ul. Międzychodzka 5

Integracja społeczna
Moduł specjalnościowy: Organizacja usług socjalnych
Dr Przemysław Nosal
konwersatorium
sala 2, ul. Międzychodzka 5

   
15:00
-16:30

Seminarium magisterskie
Prof. Anna Michalska
pok. 121, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

 Język angielski
mgr Anna Perz
lektorat
sala 4, ul. Międzychodzka 5


Socjologiczne podstawy resocjalizacji
Mgr Natasza Doiczman
konwersatorium
sala 4 , ul. Międzychodzka 5
-----

Od 18 kwietnia
Metodyka pracy socjalnej
dr Marcin Hermanowski
konwersatorium
sala 4 , ul. Międzychodzka 5   
16:45
-18:15
   

Partnerstwo lokalne
Moduł specjalnościowy: Organizacja usług socjalnych
Dr Krzysztof Bondyra
konwersatorium
sala 4, ul. Międzychodzka 5

   
18.30
-20.00
 

 


 
 


Plan do pobrania

Seminaria magisterskie - tematyka badawcza
Deklaracja wyboru promotora

 Seminaria magisterskie - podział

 

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNIM 2017/2018)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30
         
09:45
-11:15 


Usługi socjalne
W Europie
Moduł specjalnościowy: Organizacja usług socjalnych
Dr Ryszard Necel
konwersatorium
sala 2, ul. Międzychodzka 5

     
11:30
-13:00  Ekonomia społeczna
Moduł specjalnościowy: Organizacja usług socjalnych
Dr Przemysław Nosal
wykład
sala 2, ul. Międzychodzka 5

     
13:15
-14:45


Seminarium magisterskie
Prof. Anna Michalska
sala 1, ul. Międzychodzka 5

Public relations w pracy socjalnej
Mgr Przemysław Rura
konwersatorium
sala 1, ul. Międzychodzka 5

   

Od 13.30
Seminarium magisterskie
Prof. UAM dr hab. Monika
Oliwa-Ciesielska
sala 112, bud. C
ul. Syamaryewskiego 89

15:00
-16:30
   

Praca socjalne
w sytuacjach nadzwyczajnych
Moduł specjalnościowy: Organizacja usług socjalnych
Dr Przemysław Bury
konwersatorium
sala 2, ul. Międzychodzka 5

   
16:45
-18:15
     

Zarządzanie projektami
Mgr Marta Zaręba
konwersatorium
sala 2, ul. Międzychodzka 5

   
 

 

SZKOLENIE BHP - INFORMACJE DLA 1 ROKU

 

Informacje na rok 2017/2018