I ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ semestr zimowy 2017/2018)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH
Polityka społeczna
dr Przemysław Nosal
wykład
sala 4
ul. Międzychodzka
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE
09:45
-11:15 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH


Historia pracy socjalnej
prof. UAM dr hab.
Anna Michalska

wykład
sala 4 ul. Międzychodzka

   ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH
WYCHOWANIE FIZYCZNE
11:30
-13:00
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACHSubkultury młodzieżowe
prof. UAM dr hab.
Witold Wrzesień

fakultet/wykład
sala D, bud. E
ul.SzamarzewskiegoZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH


  WYCHOWANIE FIZYCZNE
Tanatologia
w perspektywie socjologiczne
dr hab.
Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
fakultet/wykład
sala 5 ul. Międzychodzka
13:15
-14:45
 Etyka pracy socjalnej
dr Ryzsard Necel
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka
Społeczno-kulturowe aspekty zdrowia i choroby
prof. dr hab.
Zbigniew Woźniak

wykład
sala 4 ul. Międzychodzka
do grudnia
Wstęp do pracy socjalnej
prof. UAM dr hab.
Dobroniega Trawkowska

wykład
sala 215, bud. C
II piętro, Filozofia
ul.SzamarzewskiegoMetodologia nauk społecznych
dr Mariusz Baranowski
gr. 1 - konwersatorium
sala 4 ul. Międzychodzka
WYCHOWANIE FIZYCZNE
od grudnia
Podstawy socjologii
dr Ryszard Necel

wykład
sala 4 ul. Międzychodzka
Podstawy socjologii
dr Krzysztof Bondyra
gr. 2 - konwersatorium
sala 408 ul. Międzychodzka
15:00
-16:30
Relacje i związki uczuciowe
dr Iwona Przybył

fakultet/wykład
sala 4 ul. Międzychodzka 
 Społeczno-kulturowe aspekty zdrowia i choroby
prof. dr hab.
Zbigniew Woźniak

wykład
sala 4 ul. Międzychodzka 

do grudnia
od 11.10.2017 r.
Metodologia nauk społecznych

prof. UAM dr hab.
Renata Suchocka

wykład
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego
 Metodologia nauk społecznych
dr Mariusz Baranowski
gr. 2 - konwersatorium
sala 4 ul. Międzychodzka
od grudnia
Podstawy socjologii
dr Ryszard Necel

wykład
sala 4 ul. Międzychodzka
Podstawy socjologii
dr Krzysztof Bondyra
gr. 1 - konwersatorium
sala 408 ul. Międzychodzka
16:45
-18:15
Psychologia rozwoju człowieka
dr Łukasz Skoczylas

wykład
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego


Plan do pobrania


W semestrze zimowym 2017/18 obowiązuje 1 fakultet.
Fakultety do wyboru:
Subkultury młodzieżowe - prof. UAM dr hab. prof. Witold Wrzesień
Tanatologia w persoektywie socjologicznej - dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
Relacje i związki uczuciowe dr Iwona Przybył

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2017/2018)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30
Pedagogika społeczna
mgr Agnieszka Nymś
gr. 2 - konwersatorium
sala 4 ul. Międzychodzka
 
 Mikrosocjologia
dr Przemysław Pluciński
gr. 1 - konwersatorium
sala 408 ul. Międzychodzka
Gender studies
prof. UAM dr hab.
Honorata Jakubowska
fakultet/wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego
 
09:45
-11:15

Język angielski
mgr Magdalena Cieślarczyk-Dominguez
poziom B1 - lektorat
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego

Makrosocjologia
dr Przemysław Pluciński
wykład
sala 4 ul. Międzychodzka


Mikrosocjologia
dr Przemysław Pluciński
gr. 2 - konwersatorium
sala 408 ul. Międzychodzka

Metody badań socjologicznych 1
dr Przemysław Nosal

gr. 1 - konwersatorium
sala 5 ul. Międzychodzka

 
Teorie i metody pracy socjalnej 1
mgr Łukasz Koperski
gr. 1 - konwersatorium
sala 409 ul. Międzychodzka
  Psychologia społeczna
mgr Natasza Doiczman 

gr. 2 - konwersatorium
sala 408 ul. Międzychodzka
 
Język niemiecki
mgr Magdalena Dopta
poziom B1 - lektorat
sala 4 ul. Międzychodzka
11:30
-13:00
Język angielski
mgr Magdalena Cieślarczyk-Dominguez
poziom B1 - lektorat
sala 109, bud. D
ul. SzamarzewskiegoTeorie i metody pracy socjalnej 1
dr Ryszard Necel
wykład
sala 4 ul. Międzychodzka

Pedagogika społeczna
mgr Tomasz Kasprzak
gr. 1 - konwersatorium
sala 408 ul. Międzychodzka
Metody badań socjologicznych 1
dr Przemysław Nosal
gr. 2 - konwersatorium
sala 5 ul. Międzychodzka

  
Teorie i metody pracy socjalnej 1
mgr Łukasz Koperski
gr. 2 - konwersatorium
sala 409 ul. Międzychodzka


Psychologia społeczna
mgr Natasza Doiczman
gr. 1 - konwersatorium
sala 408 ul. Międzychodzka
13:15
-14:45
Mikrosocjologia
dr Iwona Przybył
wykład
sala 5 ul. Międzychodzka


Metody badań socjologicznych 1
dr Paweł Śliwa
wykład
sala 4 ul. Międzychodzka
Socjologia regionu
dr Paweł Śliwa
fakultet/wykład
sala 408 ul. Międzychodzka


 
Socjologia przedsiębiorczości
dr hab. Przemysław Wechta
fakultet/wykład
sala 2 ul. Międzychodzka


15:00
-16:30
 od 16.10.2017 r.
Statystyka społeczna

dr hab. Piotr Jabkowski
wykład
sala 408 ul. Międzychodzka
 Język angielski
mgr Magdalena Cieślarczyk-Dominguez
poziom B2.1 - lektorat
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego
Pedagogika społeczna
dr Przemysław Bury
wykład
sala 5 ul. Międzychodzka
 
16:45
-18:15

Psychologia społeczna
prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer
wykład
sala 5 ul. Międzychodzka
 

 
Plan do pobrania

 

W semestrze zimowym 2017/18 obowiązuje 1 fakultet.
Fakultety do wyboru:
Gender studies - prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
Socjologia przedsiebiorczości - dr hab. Przemysław Wechta
Socjologia regionu - dr Paweł Śliwa

 

III ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2017/2018)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30
Biomedyczne aspekty zdrowia i choroby
dr Jolanta Twardowska-Rajewska
fakultet/wykład
sala 5 ul. Międzychodzka
 
09:45
-11:15

Język angielski
mgr Małgorzata Mańke
poziom B2.2 - lektorat
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego

Socjologia problemów społecznych
prof. UAM dr hab.
Anna Michalska
wykład
sala 5 ul. Międzychodzka
Proseminarium dyplomowe
dr Przemysław Nosal
sala 1, ul. Międzychodzka

Problematyka mężczyzn
i męskości

prof. dr hab.
Aldona Żurek
fakultet/wykład
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego

 
11:30 -13:00 Język angielski
mgr Małgorzata Mańke
poziom B2.2 - lektorat
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego
Diagnozowanie
i projektowanie w pracy socjalnej

prof. UAM dr hab.
Anna Michalska
wykład
sala 5 ul. MiędzychodzkaPrawo rodzinne
dr Joanna Rajewska
de Mezer
wykład
sala 4 ul. Międzychodzka
 Terapia rodzinna
dr Łukasz Skoczylas
wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 
Język niemiecki
mgr Magdalena Dopta
poziom B2.2 - lektorat
sala 4 ul. Miedzychodzka


13:15
-14:45

Proseminarium dyplomowe
prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
sala 1 ul. Międzychodzka

Proseminarium dyplomowe
prof. UAM dr hab.
Monika Oliwa-Ciesielska
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego
Obszary pracy socjalnej
prof. UAM dr hab.
Anna Michalska
konwersatorium
sala 4 ul. MiędzychodzkaProseminarium dyplomowe
dr Ryszard Necel
sala 1, ul. Międzychodzka
 
15:00
-16:30

Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne
fakultet/wykład
prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer

sala 5 ul. Międzychodzka

 
16:45 -18:15

Socjologiczne aspekty turystyki i podróżowania
fakultet/wykład
dr hab. Jakub Isański
sala 4 ul. Międzychodzka

 


Plan do pobrania

 

2017_18_seminarium_dyplomowe_podział_praca_socjalna_12_10.docx

 

 
 
 

W semestrze zimowym 2017/18 obowiązuje 2 fakultety.
Fakultety do wyboru:
Problematyka mężczyzn i męskości - prof. UAM dr hab. Aldona Żurek
Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne - prof. dr hab. Hanna Mamzer
Społeczne aspekty turystyki i podróżowania - dr hab. Jakub Isański
Biomedyczne aspekty zdrowia i choroby - dr Jaolanta Twardowska-Rajewska

 

LEKTORAT - INFORMACJE DLA WSZYSTKICH ROCZNIKÓW

 

E-angielski (materiały do nauki A1-A2)

 

Ważne: test diagnozujący dla 1 roku I i II stopnia

 

Podstawowe informacje dotyczące lektoratu

 

Rozkład godzin lektoratu na licencjacie

 

SZKOLENIE BHP - INFORMACJE DLA 1 ROKU

 

Informacje na rok 2017/2018