I ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ semestr ZIMOWY 2019/2020)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH


 

Podstawy socjologii
Dr Ryszard Necel
wykład

sala 4, ul. Międzychodzka 5

WYCHOWANIE FIZYCZNE
09:45
-11:15  

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH


 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH
 

Etyka pracy socjalnej
Dr Ryszard Necel
wykład

sala 4, ul. Międzychodzka 5

 
 WYCHOWANIE FIZYCZNE


  
 
11:30
-13:00
 
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACHMetodologia nauk społecznych
Prof. Renata Suchocka
wykład

ul. Szamarzewskiego 89 

Subkultury młodzieżowe
Prof. Witold Wrzesień
fakultet/wykład

ul. Szamarzewskiego 89 
  WYCHOWANIE FIZYCZNE
13:15
-14:45

Metodologia nauk społecznych
Dr Mariusz Baranowski
Gr. 1 - konwersatorium
sala 4, ul. Międzychodzka 5 

Historia pracy socjalnej
Prof. Anna Michalska
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5


 Tanatologia w perspektywie socjologicznej
Prof. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
fakultet/wykład

sala 4, u. Międzychodzka 5

Psychologia rozwoju człowieka
Dr Moniak Frąckowiak-Sochańska
wykład

ul. Szamarzewskiego 89 
WYCHOWANIE FIZYCZNE

Podstawy socjologii
Dr Krzysztof Bondyra
Gr. 2 - konwersatorium

sala 408, ul. Międzychodzka 5 
 
15:00
-16:30
 Metodologia nauk społecznych
Dr Mariusz Baranowski
Gr. 2 - konwersatorium
sala 4, ul. Międzychodzka 5 

Polityka społeczna
Dr Przemysław Nosal

wykład

sala 5, ul. Międzychodzka 5 

 

Wstęp do pracy socjalnej
Prof. Dobroniega Głębocka
wykład

sala 5 ul. Międzychodzka 5

Podstawy socjologii
Dr Krzysztof Bondyra
Gr. 1 - konwersatorium

sala 408, ul. Międzychodzka 5
16:45
-18:15

Społeczno-kulturowe aspekty zdrowia i choroby
Dr Łukasz Skoczylas
wykład

sala 4, ul. Międzychodzka 5 
 

Prawa człowieka w XXI wieku
Dr Ryszard Necel
fakultet/wykład

sala 5, ul. Międzychodzka 5 

18.30
-20.00

       


I_ROK_PRACY__SOCJALNEJ_LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2019_20_SEM_ZIMOWY.doc

 

Wydziałowa Inauguracja Roku  Akademickiego - 30.09.2019 r. o godz. 14.00 sala D, bud. E ul. Szamarzewskiego 89
PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.

Rejestracja rozpoczyna się 30.09.2019 r. o godz. 19.30 (rejestracja w systemie USOS na przemioty z semestru zimowego 2019/2020)

1. Rejestrujecie się Państwo na następujące przedmioty:

Metodologia nauk społecznych (wykład oraz konwersatoria 2 grupy) oraz na fakultety (w semestrze zimowym 2019/2020 obowiązuje 1 fakultet)

Fakultety do wyboru:

Subkultury młodzieżowe - Prof. Witold Wrzesień

Tanatologia w perspektywie socjologicznej – Prof. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska

Prawa człowieka w XXI wieku – dr Ryszard Necel

2. Na pozostałe wykłady, które znajdują się w programie studiów.

3. Na pozostałe konwersatoria, które są w programie studiów, będziecie Państwo przepisani na podstawie rejestracji na przedmiot Metodologia nauk społecznych.

4. Jeżeli Państwo wybiorą przykładowo gr. 2 (rejestrując się na grupy ćwiczeniowe/konwersatoryjne), to na wszystkich konwersatoriach obowiązuje Was grupa 2

5. Na wykłady uczęszczacie Państwo wszyscy . Wyjątkiem są wykłady fakultatywne (fakultety). Macie do wyboru 3 fakultety, z których wybieracie 1.

6. W grupach konwersatoryjnych oraz na wykładach fakultatywnych są limity miejsc.

7. Limity są powiekszane tylko wtedy, gdy są wypełnione wszystkie miejsca we wszystkich grupach, a są jeszcze osoby, dla których zabrakło miejsca i nie mogą się zapisać do żadnej z grup.

7.W sprawie powiększenia limitu (braku miejsca w grupach) proszę pisać na adres: mblasiak@amu.edu.pl

 

 

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2019/2020)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30
Lektoraty 

Pedagogika społeczna
 mgr Agnieszka Nymś-Górna
gr. 2 - konwersatorium
sala 108, bud. D

 Szamarzewskiego 89


Statystyka społeczna
Dr Andrzej Siatkowski
wykład
sala 122, bud. C

ul. Szamarzewskiego 89 

Makrosocjologia_1
Dr Przemysław Pluciński
wykład

sala 5, ul. Międzychodzka 5 
09:45
-11:15

Lektoraty

 

 Pedagogika społeczna
mgr Tomasz Kasprzak
gr. 1 - konwersatorium
sala 108, bud. D

 Szamarzewskiego 89 

Metody i techniki badań socjologicznych 1
Mgr Maciej Kośmicki
Gr. 2 – konwersatorium
sala 108, bud. D

ul. Szamarzewskiego 89

 


  

Mikrosocjologia
Dr Przemysław Pluciński
Gr. 1 - konwersatorium

sala 5, ul. Międzychodzka 5 

Psychologia społeczna
mgr Natasza Doiczman-Łoboda
gr. 1 - konwersatorium

sala 112, bud. C

ul. Szamarzewskiego 89 

Teorie i metody pracy socjalnej 1

Dr Martyna Plucińska-Nowak

Gr. 2 - konwersatorium

sala 4, ul. Międzychodzka 5
 
11:30
-13:00LektoratyTeorie i metody pracy socjalnej_1
Prof.
Monika Oliwa-Ciesielska
wykład
sala 108, bud. D

ul. Szamarzewskiego 89 
Metody i techniki badań socjologicznych 1
Mgr Maciej Kośmicki
Gr. 1 – konwersatorium
sala 108, bud. D

ul. Szamarzewskiego 89 

Mikrosocjologia
Dr Przemysław Pluciński
Gr. 2 - konwersatorium

sala 5, ul. Międzychodzka 5

  
 

Psychologia społeczna
mgr Natasza Doiczman-Łoboda
gr. 2 - konwersatorium

sala 112, bud. C

ul. Szamarzewskiego 89

Teorie i metody pracy socjalnej 1

Dr Martyna Plucińska-Nowak

Gr. 1 - konwersatorium

sala 4, ul. Międzychodzka 5
13:15
-14:45

 

 

 

Mikrosocjologia
Prof. Iwona Przybył
wykład
sala 108, bud. D

ul. Szamarzewskiego 89


 

Metody i techniki badań socjologicznych_1
Dr Agnieszka Jeran
wykład
sala A, bud. E

ul. Szamarzewskiego 89 


 

Pedagogika społeczna

Dr Przemysław Bury

wykład

sala 4, ul. Międzychodzka 5
15:00
-16:30

Psychologia społeczna

Prof. Hanna Mamzer

wykład

sala 4, ul. Międzychodzka 5
16:45
-18:15

 

Lektoraty

 
18.30
-20.00
      Lektoraty   

 
II_ROK_PRACY__SOCJALNEJ__LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2019_20_SEM_ZIMOWY_a.doc

PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.

Rejestracja rozpoczyna się 30.09.2019 r. o godz. 9.30 (rejestracja w systemie USOS na przemioty z semestru zimowego 2019/2020)

1. Rejestrujecie się Państwo na następujące przedmioty:

Teorie i metody pracy socjalnej (wykład oraz konwersatoria 2 grupy) oraz na fakultety (w semestrze zimowym 2019/2020 obowiązuje 1 fakultet)

Fakultety do wyboru:

Socjologiczna analiza Kościoła i parafii - prof. dr hab. Józef Baniak

Gender studies – dr Moniak Frąckowiak-Sochańska

Socjologia przedsiębiorczości – prof. Przemysław Wechta

2. Na pozostałe wykłady, które znjdują się w programie studiów.

3. Na pozostałe konwersatoria, które są w programie studiów, będziecie Państwo przepisani na podstawie rejestracji na przedmiot Teorie i metody pracy socjalnej.

4. Jeżeli Państwo wybiorą przykładowo gr. 2 (rejestrując się na grupy ćwiczeniowe/konwersatoryjne), to na wszystkich konwersatoriach obowiązuje Was grupa 2

5. Na wykłady uczęszczacie Państwo wszyscy . Wyjątkiem są wykłady fakultatywne (fakultety). Macie do wyboru 3 fakultety, z których wybieracie 1.

6. W grupach konwersatoryjnych oraz na wykładach fakultatywnych są limity miejsc.

7. Limity są powiekszane tylko wtedy, gdy są wypełnione wszystkie miejsca we wszystkich grupach, a są jeszcze osoby, dla których zabrakło miejsca i nie mogą się zapisać do żadnej z grup.

7.W sprawie powiększenia limitu (braku miejsca w grupach) proszę pisać na adres: mblasiak@amu.edu.pl

 

III ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2019/2020)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30
 Lektoraty


  
09:45
-11:15 

Lektoraty

 


Biomedyczne aspekty zdrowia
i choroby
Dr Jolanta Twardowska-Rajewska
fakultet/wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5
 

 

Proseminarium dyplomowe
Prof.
Monika Oliwa-Ciesielska
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
Problematyka mężczyzn i męskości
Prof. Aldona Żurek
fakultet/wykład
sala 107, bud. D

ul. Szamarzewskiego 89  
11:30 -13:00


Lektoraty 

Diagnozowanie i projektowanie
w pracy socjalnej
Prof. Anna Michalska
wykład

sala 5, ul. Międzychodzka 5


Społeczne aspekty turystyki
i podróżowania
Prof. Jakub Isański
fakultet/wykład
sala 408, ul. Międzychodzka 5
--------------------------

Polska 1918-2018. Społeczeństwo, państwo, naród.
Prof. Krzysztof Podemski
fakultet/wykład

sala 2, ul. Międzychodzka 5
od listopada
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego

Terapia rodzinna
Dr Łukasz Skoczylas
wykład

sala 2, ul. Międzychodzka 5
od listopada
sala 109, bud. D

ul. Szamarzewskiego


 

 

 


 
 

Partycypacja w zarządzaniu lokalnym
Prof. Piotr Matczak
fakultet/wykład

sala 409, ul. Międzychodzka 5
--------------------------

Socjologia moralności
Prof. dr hab. Józef Baniak
fakultet/wykład
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

13:15
-14:45Proseminarium dyplomowe
Dr Ryszard Necel

sala 3, ul. Międzychodzka
---------

Proseminarium dyplomowe
Dr Przemysław Nosa
sala 1, ul. Międzychodzka 5

Socjologia problemów społecznych
Prof. Anna Michalska
wykład

sala 5, ul. Międzychodzka 5 Prawo rodzinne
Dr Joanna Rajewska
de Mezer
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5 15:00
-16:30
 Obszary pracy socjalnej
Mgr Marta Zaręba
konwersatorium

sala 5, ul. Międzychodzka 5

Proseminarium dyplomowe
Dr Monika Frąckowiak-Sochańska
sala 3,
ul. Międzychodzka 5

 
16:45 -18:15

Bezpieczeństwo osobiste
Dr Przemysław Bury
fakultet/wykład

sala 5, ul. Międzychodzka 5 
Lektoraty   
18.30
-20.00
      Lektoraty
 


III_ROK_PRACY__SOCJALNEJ_LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2019_20_SEM_ZIM_n.doc


PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.

Rejestracja rozpoczyna się 30.09.2019 r. o godz. 10.30 (rejestracja w systemie USOS na przemioty z semestru zimowego 2019/2020)

1. Rejestrujecie się Państwo na następujące przedmioty:

Wykład obowiązkowe oraz na fakultety (w semestrze zimowym 2019/2020 obowiązują 2 fakultety)

Fakultety do wyboru:

Biomedyczne aspekty zdrowia i choroby – dr Jolanta Twardowska-Rajewska

Socjologia moralności – prof. dr hab. Józef Baniak

Problematyka mężczyzn i męskości – prof. Aldona Żurek

Polska 1918-2018. Społeczeństwo, państwo, naród. – prof. Krzysztof Podemski

Partycypacja w zarządzaniu lokalnym – prof. Piotr Matczak

Społeczne aspekty turystyki i podróżowania – prof. Jakub Isański

Bezpieczeństwo osobiste – dr Przemysław Bury

2. Na wykładach fakultatywnych są limity miejsc.

3. Limity są powiekszane tylko wtedy, gdy są wypełnione wszystkie miejsca we wszystkich grupach, a są jeszcze osoby, dla których zabrakło miejsca i nie mogą się zapisać do żadnej z grup.

4.W sprawie powiększenia limitu (braku miejsca w grupach) proszę pisać na adres: mblasiak@amu.edu.pl

 

 

2019_20_podział_seminaria_licencjackie_III_rok_Pracy_Socjalnej_LIC.doc