I ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ semestr letni 2017/2018)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH

Małżeństwo w ujęciu socjologicznym
Dr Sabina Królikowska
fakultet/wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5


ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE
09:45
-11:15  

Język niemiecki
Mgr Magdalena Dopta
Poziom A2 – lektorat
sala 409, ul. Międzychodzka 5

 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH


 

Wstęp do pracy socjalnej_2
Prof. Dobroniega Trawkowska
wykład
sala 4, u. Międzychodzka 5
 
    ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH
 WYCHOWANIE FIZYCZNE

Język angielski
mgr Małgorzata Mańke
poziom A2 – lektorat
sala 304, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
   
11:30
-13:00

Język angielski
mgr Małgorzata Mańke
poziom A2 – lektorat
sala 304, bud. D
ul. Szamarzewskiego
89

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH
Wstęp do pracy socjalnej_2
Prof. Dobroniega Trawkowska
dr Marcin Hermanowski
Gr. 1 - konwersatorium
sala 4, u. Międzychodzka 5

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH


  WYCHOWANIE FIZYCZNE
13:15
-14:45

Polityka
społeczna_2
Dr Przemysław Nosal
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5

Polityka socjalna
Dr Przemysław Nosal
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5


Wstęp do pracy socjalnej_2
Prof. Dobroniega Trawkowska
dr Marcin Hermanowski
Gr. 2 - konwersatorium
sala 4, u. Międzychodzka 5


Propedeutyka edukacji
Dr Przemysław Bury
wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


WYCHOWANIE FIZYCZNE
 
15:00
-16:30

Cywilizacje pozaeuropejskie
Dr Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
fakultet/wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5

Encyklopedia prawa
Dr Joanna Rajewska de Mezer
wykład
sala I, bud. AB
ul. Szamarzewskiego 89

 

Historia myśli socjologicznej
Dr hab. Jerzy Kaczmarek
fakultet/wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


16:45
-18:15

Desing thinking jako metoda projektowania innowacji
Dr Marta Skowrońska
fakultet/wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89Plan do pobrania


W semestrze letnim 2017/18 obowiązuje 2 fakultety.
Fakultety do wyboru:
Cywilizacje pozaeuropejskie - dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
Desing Thinking jako metoda projektowania innowacji - dr Marta Skowrońska
Małżeństwo w ujęciu socjologicznym - dr Sabina Królikowska

Historia myśli socjologicznej- - dr hab. Jerzy Kaczmarek

 

 

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2017/2018)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30

Od kwietnia
Gerontologia społeczna
Dr Jolanta Twardowska-Rajewska
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5

Teoria i metody pracy socjalnej2
prof. UAM dr hab. Dobroniega Trawkowska
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5

   
09:45
-11:15

Język angielski
mgr Magdalena Cieślarczyk-Dominguez
poziom B2.1 - lektorat
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego

Od kwietnia
Gerontologia społeczna
Dr Jolanta Twardowska-Rajewska
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5
Metody i techniki badań socjologicznych_2
Dr Sabina Królikowska
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5

Makrosocjologia 2
Dr Przemyslaw Pluciński
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5


 
 
 
11:30
-13:00
Język angielski
mgr Magdalena Cieślarczyk-Dominguez
poziom B2.1 - lektorat
sala 109, bud. D
ul. SzamarzewskiegoPromocja zdrowia w ujęciu socjologicznym
Dr Sabina Królikowska
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5

Socjologia młodzieży
Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
fakultet/wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Metody i techniki badań socjologicznych 12
dr Marta Skowrońska
gr. 1 - konwersatorium
sala 408 ul. Międzychodzka 5

  
Język niemiecki
mgr Magdalena Dopta
poziom B2.1 - lektorat
sala 409 ul. Międzychodzka

Teorie i mettody pracy socjalnej 2
dr Ryszard Necel
grupa 2 - konwerat.
sala 5, ul. Międzychodzka 5

 

13:15
-14:45

Psychopatologia
Dr Monika Frąckowiak-Sochańska
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5

Procesy ludnościowe w ujęciu socjologicznym
Dr Sabina Królikowska
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5

Wprowadzenie do filozofii
Prof. dr hab. Józef Baniak
wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


Metody i techniki badań socjologicznych 2
Dr Marta Skowrońska
Gr. 1 – konwersatorium
sala 408, ul. Międzychodzka 5 


Teorie i metody pracy socjalnej 2
dr Ryszard Necel
grupa 1 - konwerat.
sala 5, ul. Międzychodzka 5

15:00
-16:30

Teoria zróżnicowania społecznego
Dr Przemysław Pluciński
fakultet/wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5Ewolucjonizm a socjologia religii
Dr hab. Kamil Kaczmarek
fakultet/wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89

Socjologiczna analiza
Kościoła i parafii
Prof. dr hab. Józef Baniak
fakultet/wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Język angielski
mgr Magdalena Cieślarczyk-Dominguez
Poziom B2.2 – lektorat
sala 5, ul. Międzychodzka 5

 
16:45
-18:15

 

 
Plan do pobrania

 

W semestrze letnim 2017/18 obowiązują 2 fakultety.
Fakultety do wyboru:
Teoria zróżnicowania społecznego - dr Przemysław Pluciński
Promocja zdrowia w ujęciu socjologicznym - dr Sabina Królikowska
Procesy ludnościowe w Polsce - dr Sabina Królikowska

Ewolucjonizma a socjologia religii - dr hab. Kamil Kaczmarek

Socjologiczna analiza Kościoła i parafii - prof. dr hab. Józef Baniak

 

 

III ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2017/2018)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30

Pedagogika specjalna
Dr Agnieszka Iwanicka
Grupa 1 - konwersatorium
sala 408, ul. Międzychodzka 5

 
     

Dewiacja i patologia społeczna
Mgr Tomasz Kasprzak
Grupa 2 - konwersatorium
sala 409, ul. Międzychodzka 5Od 9.30
Seminarium dyplomowe
Dr Ryszard Necel
sala 1, ul. Międzychodzka 5

 
09:45
-11:15 


 

Seminarium dyplomowe

Prof. UAM dr hab.
Monika Oliwa-Ciesielska
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 

 

Dewiacja i patologia społeczna
Mgr Tomasz Kasprzak
Grupa 1 - konwersatorium
sala 409, ul. Międzychodzka 5


Trening interpersonalny
Dr Monika Frąckowiak-Sochańska
laboratorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 

 

Seminarium dyplomowe
Dr Przemysław Nosal
sala 1, ul. Międzychodzka 5

 

Pedagogika specjalna
Dr Agnieszka Iwanicka
Grupa 2 - konwersatorium
sala 408, ul. Międzychodzka 5

 

Trening interpersonalny
Dr Monika Frąckowiak-Sochańska
laboratorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 


 
11:30 -13:00

Seminarium dyplomowe
Prof. Hanna Mamzer
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

Dewiacja i patologia społeczna
Prof. UAM dr hab.
Anna Michalska
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5
Wykluczenie społeczne
prof. UAM dr hab.
Monika Oliwa-Ciesielska
wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 

Pedagogika specjalna
Dr hab. Danuta Kopeć
wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 

Trening interpersonalny
Dr Monika Frąckowiak-Sochańska
laboratorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 


 
 
13:15
-14:45

Ekonomia z elementami zarządzania
Dr Przemysław Pluciński
wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Socjologia kultury
Dr hab. Jakub Isański
fakultet/wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 

Socjologia integracji europejskiej
Prof. Renata Suchocka
fakultet/wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 Społeczna historia cywilizacji europejskiej
Dr hab. Jerzy Kaczmarek
fakultet/wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 


Trening interpersonalny
Dr Monika Frąckowiak-Sochańska
laboratorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 


 
15:00
-16:30

Socjologia moralności
Prof. dr hab. Józef Baniak
fakultet/wykład
sala107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Socjologia władzy
i polityki
Dr Marek Nowak
fakultet/wykład
sala 013, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 Trening interpersonalny
Dr Monika Frąckowiak-Sochańska
laboratorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 

 
16:45 -18:15

 


Plan do pobrania

 

2017_18_seminarium_dyplomowe_podział_praca_socjalna_12_10.docx

 

 
 
 

W semestrze letnim 2017/18 obowiązują 2 fakultety.
Fakultety do wyboru:
Socjologia moralności - prof. dr hab. Józef Baniak
Socjologia kultury - dr hab. Jakub Isański
Socjologia władzy i polityki - dr hab. Marek Nowak

Socjologia integracji europejskiej - prof. UAM dr hab. Renata Suchocka

Społeczna historia cywilizacji europejskiej - dr hab. Jerzy Kaczmarek

 

LEKTORAT - INFORMACJE DLA WSZYSTKICH ROCZNIKÓW

NOWE: Rejestracja na lektoraty w USOS

 

E-angielski (materiały do nauki A1-A2)

 

Ważne: test diagnozujący dla 1 roku I i II stopnia

 

Podstawowe informacje dotyczące lektoratu

 

Rozkład godzin lektoratu na licencjacie

 

SZKOLENIE BHP - INFORMACJE DLA 1 ROKU

 

Informacje na rok 2017/2018

Encyklopedia prawa

Dr Joanna Rajewska de Mezer

wykład

sala 5, u. Międzychodzka 5