I ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ semestr LETNI 2019/2020)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
 

Język angielski
LektoratZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH

Małżeństwo w ujęciu socjologicznym
Prof. UAM dr hab.

Iwona Przybył
fakultet/wykład
sala 4,
ul. Międzychodzka 5 


Psychologia konfliktu
Dr Przemysław Bury
fakultet/wykład
sala 004 (kinowa), bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

WYCHOWANIE FIZYCZNE
09:45
-11:15  

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH


Wstęp do pracy socjalnej_2
Dr Marcin Hermanowski
Gr. 2 - ćwiczenia
sala 2 ul. Międzychodzka 5 
 

Propedeutyka edukacji
Dr Przemysław Bury
wykład
sala B, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89


 WYCHOWANIE FIZYCZNE

Język angielski
Lektorat
 11:30
-13:00

Język angielski
Lektorat
 


ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH


Wstęp do pracy socjalnej_2
Dr Marcin Hermanowski
Gr. 1 - ćwiczenia
sala 2 ul. Międzychodzka 5
 

Polityka socjalna
Dr Przemysław Nosal
wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89  WYCHOWANIE FIZYCZNE
13:15
-14:45

Desing thinking jako metoda projektowania innowacji
Dr Marta Skowrońska
fakultet/wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89

 

Wstęp do pracy socjalnej_2
Prof. UAM dr hab.
Dobroniega Głębocka
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5Polityka społeczna_2
Dr Przemysław Nosal
wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89

WYCHOWANIE FIZYCZNE
15:00
-16:30

   Encyklopedia prawa
dr Joanna Rajewska de Mezer
wykład
sala D, bud, E
ul. Szamarzewskiego 89

Cywilizacje pozaeuropejskie
Prof. UAM dr hab.
Magdalena Ziółkowska
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5 

 

Historia myśli socjologicznej
Dr hab. Jerzy Kaczmarek
fakultet/wykład
sala B, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89


16:45
-18:15


 

  Encyklopedia prawa
dr Joanna Rajewska de Mezer
wykład
sala D, bud, E
ul. Szamarzewskiego 89

Język angielski
Lektorat

18.30
-20.00

Język angielski
Lektorat
 


I_ROK_PRACY__SOCJALNEJ_LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2019_20_SEM_LETNI_303.doc

 

W semestrze letnim 2019/20 obowiązuje 2 fakultety.

Fakultety (wybieracie wyłącznie z tej listy)

 • Desing thinking jako metoda projektowania innowacji – dr Marta Skowrońska
 • Małżeństwo w ujęciu socjologicznym – prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
 • Psychologia konfliktu – dr Przemysław Bury
 • Historia myśli socjologicznej – prof. UAM dr hab. Jerzy Kaczmarek
 • Cywilizacje pozaeuropejskie - prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2019/2020)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30
Język angielski
Lektorat

Gerontologia społeczna
Dr Jolanta Twardowska-Rajewska
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5

25.02-7.04.20

Socjologia zmysłów
Prof. UAM dr hab.

Honorata Jakubowska
fakultet/wykład
sala 004 (kinowa), bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


 

 
09:45
-11:15

Język angielski
Lektorat

Gerontologia społeczna
Dr Jolanta Twardowska-Rajewska
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5

25.02-7.04.20 

 Metody i techniki badań socjologicznych_2
Dr Filip Schmidt
wykład
sala 408, ul. Międzychodzka 5
Socjologia młodzieży
Prof. UAM dr hab.
Witold Wrzesień
fakultet/wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89  


  
 

 

 


 
11:30
-13:00Język angielski
LektoratPsychopatologia
Dr Monika Frąckowiak-Sochańska
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5


Teorie i metody pracy socjalnej 2
prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka
wykład
sala 408, ul. Międzychodzka 5
Metody i techniki badań socjologicznych 2
Dr Marta Skowrońska
Gr. 1 – ćwiczenia
sala 4, ul. Międzychodzka 5


  
Teorie i metody pracy socjalnej 2
dr Martyna Plucińska-Nowak
Gr. 2- ćwiczenia
Sala 408, ul. Międzychodzka 5 
13:15
-14:45

 

Socjologia niepełnej sprawności
prof. UAM dr hab.
Dobroniega Głębocka
sala 5, ul. Międzychodzka 5

 

Makrosocjologia_2
Prof. UAM dr hab. Marek Nowak
wykład
sala 408, ul.
Szamarzewskiego 89

Metody i techniki badań socjologicznych 2
Dr Marta Skowrońska
Gr. 2 – ćwiczenia
sala 4, ul. Międzychodzka 5
  

Teorie i metody pracy socjalnej 2
dr Martyna Plucińska-Nowak
Gr. 1- ćwiczenia
Sala 408, ul. Międzychodzka 5
15:00
-16:30

Wprowadzenie do filozofii
Dr Mariusz Szynkiewicz
wykład
sala B, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89 Ewolucjonizm a socjologia religii
Dr hab. Kamil Kaczmarek
fakultet/wykład
sala 408, ul.
Szamarzewskiego 89


Język angielski
Lektorat

16:45
-18:15

 

Język angielski
Lektorat


 
18.30
-20.00
Język angielski
Lektorat
 

 
II_ROK_PRACY__SOCJALNEJ__LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2019_20_SEM_LETNI_303.doc

W semestrze letnim 2019/20 obowiązuje 2 fakultety.

Fakultety (wybieracie wyłącznie z tej listy)

 • Socjologia młodzieży – prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
 • Ewolucjonizm a socjologia religii – prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
 • Socjologia niepełnej sprawności – prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka
 • Socjologia zmysłów – prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

III ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2019/2020)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30


 Socjologia zmysłów
Prof. UAM dr hab.
Honorata Jakubowska
fakultet/wykład
sala 004 (kinowa), bud. D ul. Szamarzewskiego 89

Pedagogika specjalna
Dr Agnieszka Iwanicka
Grupa 1 - ćwiczenia
sala 5, ul. Międzychodzka 5
----------------------

Dewiacja i patologia społeczna
Mgr Tomasz Kasprzak
Grupa 2 - ćwiczenia
sala 4, ul. Międzychodzka 5

 
09:45
-11:15 


Od godz. 9.30
Seminarium dyplomowe
Dr Ryszard Necel

sala 1, ul. Międzychodzka 5
-------------------

Seminarium dyplomowe
Prof. UAM dr hab.
Monika Oliwa-Ciesielska
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89


 

Od 9.40
Socjologia integracji europejskiej
Prof. UAM dr hab.
Renata Suchocka
fakultet/wykład
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89 Pedagogika specjalna
Dr Agnieszka Iwanicka
Grupa 2 - ćwiczenia
sala 5, ul. Międzychodzka 5
-----------------------
Dewiacja i patologia społeczna
Mgr Tomasz Kasprzak
Grupa 1 - ćwiczenia
sala 4, ul. Międzychodzka 5

  
11:30 -13:00


Wykluczenie społeczne
prof. UAM dr hab.
Monika Oliwa-Ciesielska
wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 

Dewiacja i patologia społeczna
Prof. UAM dr hab.
Anna Michalska
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5Pedagogika specjalna
Prof. UAM dr hab.
Danuta Kopeć
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5 
13:15
-14:45

Seminarium dyplomowe
Dr Przemysław Nosal
sala 2 ul. Międzychodzka
------------------------

Seminarium dyplomowe
Dr Monika Frąckowiak-Sochańska
Pok. 120, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89

Socjologia kultury
Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
fakultet/wykład
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89


Ekonomia z elementami zarządzania
Dr Mariusz Baranowski
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5Socjologia władzy i polityki
Prof. UAM dr hab.
Marek Nowak
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89 15:00
-16:30
 

 

16:45 -18:15

18.30
-20.00


III_ROK_PRACY__SOCJALNEJ_LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2019_20_SEM_LETNI_303.doc


 

W semestrze letnim 2019/20 obowiązują 2 fakultety.
Fakultety (wybieracie wyłącznie z tej listy)

 • Socjologia integracji europejskiej – prof. UAM dr hab. Renata Suchocka
 • Socjologia kultury – prof. UAM dr hab. Jakub Isański
 • Socjologia władzy i polityki –       prof. UAM dr hab. Marek Nowak
 • Socjologia zmysłów- prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl


 

LEKTORAT - INFORMACJE DLA WSZYSTKICH ROCZNIKÓW