I ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ semestr zimowy 2018/2019)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH


Podstawy socjologii
Dr Ryszard Necel
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5
WYCHOWANIE FIZYCZNE
09:45
-11:15  

 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH


 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH
 
Etyka pracy socjalnej
Dr Ryszard Necel
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5
 
 WYCHOWANIE FIZYCZNE
 
 
11:30
-13:00

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH

Tanatologia w perspektywie badań socjologicznych
 dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5
  WYCHOWANIE FIZYCZNE
Subkultury młodzieżowe
Prof. UAM dr hab.
Witold Wrzesień
wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
13:15
-14:45

Polityka
społeczna
Dr Przemysław Nosal
wykład

sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 

Wstęp do pracy socjalnej
Prof. UAM dr hab.
Dobroniega Trawkowska
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5 


Metodologia nauk społecznych
Prof. UAM dr hab.
Renata Suchocka
wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89


Psychologia rozwoju człowieka
Dr Moniak Frąckowiak-Sochańska
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5
WYCHOWANIE FIZYCZNE
 
15:00
-16:30

Metodologia nauk społecznych
Dr Mariusz Baranowski
Gr. 1 - konwersatorium
sala 108, bud. D

ul. Szamarzewskiego 89


Społeczno-kulturowe aspekty zdrowia i choroby
Dr Łukasz Skoczylas
wykład

sala 4, ul. Międzychodzka 5

 
Relacje i związki uczuciowe
 dr hab.
Ieona Przybył
fakultet/wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Historia pracy socjalnej
prof. UAM dr hab. Anna Michalska
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5


Podstawy socjologii
Dr Krzysztof Bondyra
Gr. 2 - konwersatorium
sala 109, bud. D

ul. Szamarzewskiego 89 
16:45
-18:15

Metodologia nauk społecznych
Dr Mariusz Baranowski
Gr. 2 - konwersatorium
sala 108, bud. D

ul. Szamarzewskiego 89
-----------------------------------------

Podstawy socjologii
Dr Krzysztof Bondyra
Gr. 2 - konwersatorium
sala 109, bud. D

ul. Szamarzewskiego 89
  


I_ROK_PRACY__SOCJALNEJ_LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2018_19_SEM_ZIMOWY_akt.doc

W semestrze zimowym 2018/19 obowiązuje 1 fakultety.
Fakultety do wyboru:
Subkultury młodzieży - prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
Tanatoliogia w perspektywie socjologicznej - dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
Relacje i związki uczuciowe - dr hab. Iwona Przybył

 

 

 

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2018/2019)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30

Pedagogika społeczna
Mgr Agnieszka Nymś
Gr. 1- konwersatorium
sala 409, ul. Międzychodzka 5

--------------------------------

Pedagogika społeczna
Mgr Tomasz Kasprzak
Gr. 2- konwersatorium
sala 408, ul. Międzychodzka 5


Metody i techniki badań socjologicznych 1
Mgr Agnieszka Stamm
Gr. 1 – konwersatorium
sala 408, ul. Międzychodzka

-----------------------

 
09:45
-11:15

Język angielski
mgr Młgorzata Mańke
poziom B1 - lektorat
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego

Psychologia społeczna
Dr Monika Frąckowiak-Sochańska
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5Socjologia przedsiębiorczości
Dr hab. Przemysław Wechta
fakultet/wykład
sala 409, ul. Międzychodzka 5 Metody i techniki badań socjologicznych 1
Mgr Agnieszka Stamm
Gr. 2 – konwersatorium
sala 408, ul. Międzychodzka

---------------------------------

Psychologia społeczna
Mgr Natasza Doiczman
Gr. 1- konwersatorium
sala 5, ul. Międzychodzka 5

 


 
 
 
11:30
-13:00

Język angielski
mgr Młgorzata Mańke
poziom B1 - lektorat
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego
Mikrosocjologia
Dr hab. Iwona Przybył
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5

Makrosocjologia_1
Dr Przemysław Pluciński
wykład
sala 408, ul. Międzychodzka 

 
Metody i techniki badań socjologicznych_1
Dr Agnieszka Jeran
wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 


  
 
13:15
-14:45

Teorie i metody pracy socjalnej
Dr Ryszard Necel
wykład
sala 408, ul. Międzychodzka 5

Gender studies
Dr Monika Frąckowiak-Sochańska
fakultet/wykład
sala 408, ul. Międzychodzka 5 

 Mikrosocjologia
Dr Przemysław Pluciński
Gr. 2 - konwersatorium
sala 408, ul. Międzychodzka 5
Psychologia społeczna
Mgr Natasza Doiczman
Gr. 2- konwersatorium

sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 


 
Teorie i metody pracy socjalnej 1
Dr Marcin Hermanowski
Gr. 1 - konwersatorium
sala 409, ul. Międzychodzka 515:00
-16:30

Statystyka społeczna
Prof. UAM dr hab. Piotr Jabkowski
wykład
sala 408, ul. Międzychodzka 5

Pedagogika społeczna
Dr Przemysław Bury
wykład
 
sala 5, ul. Międzychodzka


Mikrosocjologia
Dr Przemysław Pluciński
Gr. 1 - konwersatorium
sala 408, ul. Międzychodzka

-----------------------------

Teorie i metody pracy socjalnej 1
Dr Marcin Hermanowski
Gr. 2 - konwersatorium
sala 409, ul. Międzychodzka 5

 
16:45
-18:15

 


 

 
II_ROK_PRACY__SOCJALNEJ__LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2018_19_SEM_ZIMOWY_akt.doc

 

W semestrze zimowym 2018/19 obowiązuje 1 fakultet.
Fakultety do wyboru:
Gender Studies - dr Monika Frąckowiak-Sochańska
Socjologia przedsiębiorczości - dr hab. Przemysław Wechta

 

 

III ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2018/2019)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30
  Biomedyczne aspekty zdrowia
Dr Jolanta Twardowska-Rajewska
fakultet/wykład
sala 5, ul. Międzychodzka

  
 
09:45
-11:15 


 


Socjologia problemów społecznych
Prof. UAM dr hab.
Anna Michalska
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5 

 Problematyka mężczyzn
i męskości
Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek
fakultet/wykład
sala 312, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89

 

 
11:30 -13:00


Diagnozowanie i projektowanie
w pracy socjalnej
Prof. UAM dr hab. Anna Michalska
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5
Społeczne aspekty turystyki
i podróżowania
Dr hab. Jakub Isański
fakultet/wykład
sala A, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
--------------------------

Partycypacja w zarządzaniu lokalnym
Dr hab. Piotr Matczak
fakultet/wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Proseminarium dyplomowe
Prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

-------------------------

Proseminarium dyplomowe
Dr Monika Frąckowiak-Sochańska
sala 1, ul. Międzychodzka 5
------------------------------
Proseminarium dyplomowe
Dr Ryszard Necel
sala 2, ul. Międzychodzka 5
------------------------------
Proseminarium dyplomowe
Dr Przemysław Nosal
sala 3, ul. Międzychodzka 5 

 

 

 


 
 
13:15
-14:45


 Język angielski
Mgr Magdalena Cieślarczyk-Dominquez
Poziom B2.2 – lektorat
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Prawo rodzinne
Dr Joanna Rajewska de Mezer
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5 Terapia rodzinna
Dr Łukasz Skoczylas
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5

 
15:00
-16:30

 

Język angielski
Mgr Magdalena Cieślarczyk-Dominquez
Poziom B2.2 – lektorat
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89  Obszary pracy socjalnej
Mgr Marta Zaręba
konwersatorium
sala 5, ul. Międzychodzka 5

 
16:45 -18:15

Bezpieczeństwo osobiste
Dr Przemysław Bury
fakultet/wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5 
 


III_ROK_PRACY__SOCJALNEJ_LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2018_19_SEM_ZIM.doc

2018_19_seminaria_dyplomowe_Praca_Socjalna_III_rok_LIC_podział_akt.doc

 

 
 
 

W semestrze letnim 2018/19 obowiązują 2 fakultety.
Fakultety do wyboru:
Problematyka mężczyzn i męskości - prof. UAM dr hab. Aldona Żurek
Bezpieczeństwo osobiste - dr Przemysław Bury
Społeczne aspekty turystyki i podróżowania - dr hab. Jakub Isański
Partycypacja w zarządzaniu lokalnym - dr hab. Piotr Matczak

 

 

 

LEKTORAT - INFORMACJE DLA WSZYSTKICH ROCZNIKÓW

NOWE: Rejestracja na lektoraty w USOS

 

E-angielski (materiały do nauki A1-A2)

 

Ważne: test diagnozujący dla 1 roku I i II stopnia

 

Podstawowe informacje dotyczące lektoratu

 

Rozkład godzin lektoratu na licencjacie

 

SZKOLENIE BHP - INFORMACJE DLA 1 ROKU

 

Informacje na rok 2017/2018