I ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ semestr letni 2017/2018)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH

Małżeństwo w ujęciu socjologicznym

Dr Sabina Królikowska

fakultet/wykład

sala 5, ul. Międzychodzka 5
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE
09:45
-11:15  

Język niemiecki

Mgr Magdalena Dopta

Poziom A2 – lektorat

sala 409, u. Międzychodzka
 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH


 

Wstęp do pracy socjalnej_2

Prof. Dobroniega Trawkowska

wykład

sala 4, u. Międzychodzka 5


 
    ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH
 WYCHOWANIE FIZYCZNE

Język angielski

mgr Małgorzata Mańke

poziom A2 – lektorat

sala 304, bud. D
ul. SZamarzewskiego 
   
11:30
-13:00

Język angielski

mgr Małgorzata Mańke

poziom A2 – lektorat

sala 304, bud. D
ul. SZamarzewskiego
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH
Wstęp do pracy socjalnej_2

Prof. Dobroniega Trawkowska

Gr. 1 - konwersatorium

sala 4, ul. Międzychodzka 5
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH


  WYCHOWANIE FIZYCZNE
13:15
-14:45

Polityka

społeczna_2

Dr Przemysław Nosal

wykład

sala 4, ul. Międzychodzka 5

Polityka socjalna

Dr Przemysław Nosal

wykład

sala 5, ul. Międzychodzka 5

Wstęp do pracy socjalnej_2

Prof. Dobroniega Trawkowska

Gr. 2 - konwersatorium

sala 4, ul. Międzychodzka 5

Propedeutyka edukacji

Dr Przemysław Bury

wykład

sala 312, bud. D

ul. Szamarzewskiego 89
WYCHOWANIE FIZYCZNE
15:00
-16:30

Cywilizacje pozaeuropejskie

Dr Magdalena Ziółkowska-Kuflińska

fakultet/wykład

sala 4, ul. Międzychodzka 5

Encyklopedia prawa

Dr Joanna Rajewska de Mezer

wykład

sala 5, ul. Międzychodzka 5 

Historia myśli socjologicznej

Dr hab. Jerzy Kaczmarek

fakultet/wykład

sala 312, bud. D

ul. Szamarzewskiego 89
16:45
-18:15

Desing thinking jako metoda projektowania innowacji

Dr Marta Skowrońska

fakultet/wykład

sala D, bud. E

ul. Szamarzewskiego 89


Plan do pobrania


W semestrze letnim 2017/18 obowiązuje 2 fakultety.
Fakultety do wyboru:
Cywilizacje pozaeuropejskie - dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
Desing Thinking jako metoda projektowania innowacji - dr Marta Skowrońska
Małżeństwo w ujęciu socjologicznym - dr Sabina Królikowska

Historia myśli socjologicznej- - dr hab. Jerzy Kaczmarek

 

 

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2017/2018)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30

Od kwietnia

Gerontologia społeczna

Dr Jolanta Twardowska-Rajewska

wykład

sala 5, ul. Międzychodzka 5

Teoria i metody pracy socjalnej2

prof. UAM dr hab. Dobroniega Trawkowska

wykład

sala 4, ul. Międzychodzka 5

   
09:45
-11:15

Język angielski
mgr Magdalena Cieślarczyk-Dominguez
poziom B2.1 - lektorat
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego

Od kwietnia

Gerontologia społeczna

Dr Jolanta Twardowska-Rajewska

wykład

sala 5, ul. Międzychodzka 5


Metody i techniki badań socjologicznych_2

Dr Sabina Królikowska

wykład

sala 5, ul. Międzychodzka 5

Makrosocjologia 2

Dr Przemyslaw Pluciński

wykład

sala 5, ul. Międzychodzka 5
 
 
 
11:30
-13:00
Język angielski
mgr Magdalena Cieślarczyk-Dominguez
poziom B2.1 - lektorat
sala 109, bud. D
ul. SzamarzewskiegoPromocja zdrowia w ujęciu socjologicznym

Dr Sabina Królikowska

wykład

sala 4, ul. Międzychodzka 5

Socjologia młodzieży

Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień

fakultet/wykład

sala 109, bud. D

ul. SzamarzewskiegoMetody i techniki badań socjologicznych 12
dr Marta Skowrońska
gr. 1 - konwersatorium
sala 408 ul. Międzychodzka

  
Język niemiecki
mgr Magdalena Dopta
poziom B2.1 - lektorat
sala 40 ul. Międzychodzka

Teorie i mettody pracy socjalnej 2

dr Ryszard Necel

grupa 2 - konwerat.

sala 5, ul. Międzychodzka 5

13:15
-14:45

Psychopatologia

Dr Monika Frąckowiak-Sochańska

wykład

sala 5, ul. Międzychodzka 5

Procesy ludnościowe w ujęciu socjologicznym

Dr Sabina Królikowska

wykład

sala 4, ul. Międzychodzka 5

Wprowadzenie do filozofii

Prof. dr hab. Józef Baniak

wykład

sala 312, bud. D

ul. Szamarzewskiego 89 

Metody i techniki badań socjologicznych 2

Dr Marta Skowrońska

Gr. 1 – konwersatorium

sala 408, ul. Międzychodzka 5

 


Teorie i mettody pracy socjalnej 2

dr Ryszard Necel

grupa 1 - konwerat.

sala 5, ul. Międzychodzka 5
15:00
-16:30

Teoria zróżnicowania społecznego

Dr Przemysław Pluciński

fakultet/wykład

sala 5, ul. Międzychodzka 5

Ewolucjonizm a socjologia religii

Dr hab. Kamil Kaczmarek

fakultet/wykład

sala D, bd. E

  1. Szamarzewskiego 89

Socjologiczna analiza Kościoła

i parafii

Prof. dr hab. Józef Baniak

fakultet/wykład

sala 312, bud. D

ul. Szamarzewskiego 89

Język angielski

mgr Magdalena Cieślarczyk-Dominguez

Poziom B2.2 – lektorat

sala 5, ul. Międzychodzka 5
 
16:45
-18:15

 

 
Plan do pobrania

 

W semestrze letnim 2017/18 obowiązują 2 fakultety.
Fakultety do wyboru:
Teoria zróżnicowania społecznego - dr Przemysław Pluciński
Promocja zdrowia w ujęciu socjologicznym - dr Sabina Królikowska
Procesy ludnościowe w Polsce - dr Sabina Królikowska

Ewolucjonizma a socjologia religii - dr hab. Kamil Kaczmarek

Socjologiczna analiza Kościoła i parafii - prof. dr hab. Józef Baniak

 

 

III ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2017/2018)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30

Pedagogika specjalna

Dr Agnieszka Iwanicka

Grupa 1 - konwersatorium

sala 408, ul. Międzychodzka 5 
 
     

Dewiacja i patologia społeczna

Mgr Tomasz Kasprzak

Grupa 2 - konwersatorium

sala 409, ul. Międzychodzka 5 

Od 9.30

Seminarium dyplomowe

Dr Ryszard Necel

sala 1, ul. Międzychodzka 5 
 
09:45
-11:15 


 

Seminarium dyplomowe

Prof. UAM dr hab.

Monika Oliwa-Ciesielska

sala 112, bud. C

ul. Szamarzewskiego 89 

 

Dewiacja i patologia społeczna

Mgr Tomasz Kasprzak

Grupa 1 - konwersatorium

sala 409, ul. Międzychodzka 5


Trening interpersonalny

Dr Monika Frąckowiak-Sochańska

laboratorium

sala 4, ul. Międzychodzka 5 
 

Seminarium dyplomowe

Dr Przemysław Nosal

sala 1, ul. Międzychodzka 5

Pedagogika specjalna

Dr Agnieszka Iwanicka

Grupa 2 - konwersatorium

sala 408, ul. Międzychodzka 5 
 

Trening interpersonalny

Dr Monika Frąckowiak-Sochańska

laboratorium

sala 4, ul. Międzychodzka 5
 
11:30 -13:00

Seminarium dyplomowe

Prof. Hanna Mamzer

sala 122, bud. C

ul. Szamarzewskiego 89

Dewiacja i patologia społeczna

Prof. UAM dr hab.

Anna Michalska

wykład

sala 5, ul. Międzychodzka 5


Wykluczenie społeczne

prof. UAM dr hab.

Monika Oliwa-Ciesielska

wykład

sala 312, bud. D

ul. Szamarzewskiego 89

Pedagogika specjalna

Dr hab. Danuta Kopeć

wykład

sala 312, bud. D

ul. Szamarzewskiego 89

Trening interpersonalny

Dr Monika Frąckowiak-Sochańska

laboratorium

sala 4, ul. Międzychodzka 5
 
 
13:15
-14:45

Ekonomia z elementami zarządzania

Dr Przemysław Pluciński

wykład

sala 312, bud. D

ul. Szamarzewskiego 89

Socjologia kultury

Dr hab. Jakub Isański

fakultet/wykład

sala 109, bud. D

ul. Szamarzewskiego 89

Socjologia integracji europejskiej

Prof. Renata Suchocka

fakultet/wykład

sala 108, bud. D

ul. Szamarzewskiego 89

Społeczna historia cywilizacji europejskiej

Dr hab. Jerzy Kaczmarek

fakultet/wykład

sala 109, bud. D

ul. Szamarzewskiego 89

Trening interpersonalny

Dr Monika Frąckowiak-Sochańska

laboratorium

sala 4, ul. Międzychodzka 5
 
15:00
-16:30

Socjologia moralności

Prof. dr hab. Józef Baniak

fakultet/wykład

sala107, bud. D

ul. Szamarzewskiego 89

Socjologia władzy
i polityki

Dr Marek Nowak

fakultet/wykład

sala 109, bud. D

ul. Szamarzewskiego 89

Trening interpersonalny

Dr Monika Frąckowiak-Sochańska

laboratorium

sala 4, ul. Międzychodzka 5
 
16:45 -18:15

 


Plan do pobrania

 

2017_18_seminarium_dyplomowe_podział_praca_socjalna_12_10.docx

 

 
 
 

W semestrze letnim 2017/18 obowiązują 2 fakultety.
Fakultety do wyboru:
Socjologia moralności - prof. dr hab. Józef Baniak
Socjologia kultury - dr hab. Jakub Isański
Socjologia władzy i polityki - dr hab. Marek Nowak

Socjologia integracji europejskiej - prof. UAM dr hab. Renata Suchocka

Społeczna historia cywilizacji europejskiej - dr hab. Jerzy Kaczmarek

 

LEKTORAT - INFORMACJE DLA WSZYSTKICH ROCZNIKÓW

NOWE: Rejestracja na lektoraty w USOS

 

E-angielski (materiały do nauki A1-A2)

 

Ważne: test diagnozujący dla 1 roku I i II stopnia

 

Podstawowe informacje dotyczące lektoratu

 

Rozkład godzin lektoratu na licencjacie

 

SZKOLENIE BHP - INFORMACJE DLA 1 ROKU

 

Informacje na rok 2017/2018

Encyklopedia prawa

Dr Joanna Rajewska de Mezer

wykład

sala 5, u. Międzychodzka 5