I ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ semestr LETNI 2018/2019)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
 Język angielski
Lektorat
Mgr Beata Piasna
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
----------------------------
Język angielski
Lektorat
Mgr Tomasz Kasper
sala 406, ul. Międzychodzka
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH


Psychologia konfliktu
Dr Przemysław Bury
fakultet/wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5
WYCHOWANIE FIZYCZNE
09:45
-11:15  

Język angielski
Lektorat
Mgr Tomasz Kasper
sala 406, ul. Międzychodzka 

 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH


 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH
 
Propedeutyka edukacji
Dr Przemysław Bury
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5
 WYCHOWANIE FIZYCZNE


Język angielski
Lektorat
Mgr Beata Piasna
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 
 
11:30
-13:00

Język angielski
Lektorat
Mgr Beata Piasna
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 

--------------------

Język angielski
Lektorat
Mgr Krystyn Kamyszek-Janiak
sala 409, ul. Międzychodzka 5 
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACHWstęp do pracy socjalnej_2
Dr Marcin Hermanowski
Gr. 1 - konwersatorium
sala 408, ul. Międzychodzka

Polityka socjalna
Dr Przemysław Nosal
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5 

  WYCHOWANIE FIZYCZNE
Język angielski
Lektorat
Mgr Tomasz Kasper
sala 4, ul. Międzychodzka
13:15
-14:45

Język angielski
Lektorat
Mgr Krystyn Kamyszek-Janiak
sala 409, ul. Międzychodzka 5


 Małżeństwo w ujęciu socjologicznym
Dr hab. Iwona Przybył
fakultet/wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego

-------------------------------

Desing thinking jako metoda projektowania innowacji
Dr Marta Skowrońska
fakultet/wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5


Wstęp do pracy socjalnej_2
Dr Marcin Hermanowski
Gr. 2 - konwersatorium
sala 408, ul. Międzychodzka

Polityka społeczna_2
Dr Przemysław Nosal
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5
WYCHOWANIE FIZYCZNE
 
15:00
-16:30
Język angielski
Lektorat
Mgr Krystyn Kamyszek-Janiak
sala 409, ul. Międzychodzka 5

Encyklopedia prawa
Dr Joanna Rajewska de Mezer
wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89

 

Wstęp do pracy socjalnej_2
Prof. UAM dr hab.
Dobroniega Trawkowska
wykład
sala 312, bud. d
ul. Szamarzewskiego


Historia myśli socjologicznej
Dr hab. Jerzy Kaczmarek
fakultet/wykład
sala 312, bud. d
ul. Szamarzewskiego16:45
-18:15
 

Encyklopedia prawa
Dr Joanna Rajewska de Mezer
wykład
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89


LEKTORATY 

18.30
-20.00

    LEKTORATY  


I_ROK_PRACY__SOCJALNEJ_LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2018_19_SEM_LETNI_1.doc

W semestrze letnim 2018/19 obowiązują 2 fakultety.

Fakultety do wyboru:

 • Desing thinking jako metoda projektowania innowacji – dr Marta Skowrońska
 • Małżeństwo w ujęciu socjologicznym – dra hab. Iwona Przybył
 • Psychologia konfliktu – dr Przemysław Bury
 • Historia myśli socjologicznej – dra hab. Jerzy Kaczmarek

PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.

 

 

 

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2018/2019)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30
Gerontologia społeczna
Dr Jolanta Twardowska-Rajewska
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5
Terminy:26.02-5.03-19.03- 26.03- 2.04-9.04-16.04

Metody i techniki badań socjologicznych_2
Dr Filip Schmidt
wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Teoria zróżnicowania społecznego
Dr Przemysław Pluciński
fakultet/wykład
sala 408, ul. Międzychodzka
 
09:45
-11:15

Język angielski
mgr Małgorzata Mańke
poziom B2 - lektorat
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego

 Gerontologia społeczna
Dr Jolanta Twardowska-Rajewska
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5
Terminy:26.02-5.03-19.03- 26.03- 2.04-9.04-16.04

 
Socjologiczna analiza Kościoła
i parafii
Prof. dr hab. Józef Baniak
fakultet/wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 


Makrosocjologia 2
Dr Przemysław Pluciński
wykład
sala 408, ul. Międzychodzka

 


 
 
 
11:30
-13:00

Język angielski
mgr Małgorzata Mańke
poziom B2 - lektorat
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego
Socjoogia młodzieży
prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
fakultet/wykład
sala A, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89


Wprowadzenie do filozofii
Prof. dr hab. Józef Baniak
wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
Metody i techniki badań socjologicznych 2
Dr Marta Skowrońska
Gr. 1 – konwersatorium
sala 409, ul. Międzychodzka

  
  Teorie i metody pracy socjalnej_2
Dr Ryszard Necel
Gr. 2- konwersatorium
sala 2, ul. Międzychodzka
13:15
-14:45

Psychopatologia
Dr Monika Frąckowiak-Sochańska
wykład
sala 109, sala D
ul. Szamarzewskiego 89

 Ewolucjonizm a socjologia religii
Dr hab. Kamil Kaczmarek
fakultet/wykład
sala A, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89

Teorie i metody pracy socjalnej_2
Prof. UAM dr hab.
Dobroniega Trawkowska
wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
Metody i techniki badań socjologicznych2
Dr Marta Skowrońska
Gr. 2 – konwersatorium
sala 409, ul. Międzychodzka

 
 

Teorie i metody pracy socjalnej_2
Dr Ryszard Necel
Gr. 1- konwersatorium
sala 2, ul. Międzychodzka 5

15:00
-16:30
Język angielski
Poziom B2.2 – lektorat
Mgr Tomasz Kasper
sala 406, ul. Międzychodzka

 
16:45
-18:15

 


Język angielski
Poziom B2.1 – lektorat
Mgr Magdalena Polakiewicz
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
------------------------------

Język angielski
Poziom B2.2 – lektorat
Mgr Tomasz Kasper
sala 406, ul. Międzychodzka

 
18.30
-20.00
      Język angielski
Poziom B2.1 – lektorat
Mgr Magdalena Polakiewicz
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
 

 
II_ROK_PRACY__SOCJALNEJ__LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2018_19_SEM_LETNI_1.doc

 W semestrze letnim 2018/19 obowiązują 2 fakultety.

Fakultety do wyboru:

 • Scjologia młodzieży – prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
 • Ewolucjonizm a socjologia religii – dr hab. Kamil Kaczmarek
 • Socjologiczna analiza Kościoła i parafii – prof. dr Hab. Józef Baniak
 • Teoria zróżnicowania społecznego – dr Przemysław Pluciński

PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.

 

 

III ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2018/2019)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30
 

Pedagogika specjalna
Dr Agnieszka Iwanicka
Grupa 1 - konwersatorium
sala 4, ul. Międzychodzka 5
--------------------------

Dewiacja i patologia społeczna
Mgr Tomasz Kasprzak
Grupa 2 - konwersatorium
sala 408, ul. Międzychodzka 5

Trening interpersonalny
Dr Monika Frąckowiak-Sochańska laboratorium
sala 4, ul. Międzychodzka 5  
------------------------
Trening interpersonalny
Dr Łukasz Skoczylas
laboratorium
sala 5, ul. Międzychodzka 5
 
09:45
-11:15 


 

Od godz. 9.30
Socjologia integracji europejskiej
Prof. UAM dr hab.
Renata Suchocka
fakultet/wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 


 

Pedagogika specjalna
Dr Agnieszka Iwanicka
Grupa 2 - konwersatorium
sala 4, ul. Międzychodzka 5

----------------------

Dewiacja i patologia społeczna
Mgr Tomasz Kasprzak
Grupa 1 - konwersatorium
sala 408, ul. Międzychodzka 5

Seminarium dyplomowe
Dr Ryszard Necel
sala 2, ul. Międzychodzka 5
------------------------
Seminarium dyplomowe
Dr Monika Frąckowiak-Sochańska
sala 3, ul. Międzychodzka 5


Trening interpersonalny
Dr Monika Frąckowiak-Sochańska laboratorium
sala 4, ul. Międzychodzka 5

Trening interpersonalny
Dr Łukasz Skoczylas
laboratorium
sala 5, ul. Międzychodzka 5


 
11:30 -13:00


Dewiacja i patologia społeczna
Prof. UAM dr hab.
Anna Michalska
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5 


Wykluczenie społeczne
prof. UAM dr hab.
Monika Oliwa-Ciesielska
wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
Pedagogika specjalna
Prof. UAM dr hab. Danuta Kopeć
wykład
sala B, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89 

 

 

 

Trening interpersonalny
Dr Monika Frąckowiak-Sochańska laboratorium
sala 4, ul. Międzychodzka 5
------------------------
Trening interpersonalny
Dr Łukasz Skoczylas
laboratorium
sala 5, ul. Międzychodzka 5 


 
 
13:15
-14:45

Socjologia moralności
Prof. dr hab. Józef Baniak
fakultet/wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 


Socjologia kultury
Dr hab. Jakub Isański
fakultet/wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5 
Seminarium dyplomowe
Prof. UAM dr hab.
Monika Oliwa-Ciesielska
sala 112, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 
-------------------------

Seminarium dyplomowe
Dr Przemysław Nosal
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 Społeczna historia cywilizacji europejskiej
Dr hab. Jerzy Kaczmarek
fakultet/wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Trening interpersonalny
Dr Monika Frąckowiak-Sochańska laboratorium
sala 4, ul. Międzychodzka 5
------------------------
Trening interpersonalny
Dr Łukasz Skoczylas
laboratorium
sala 5, ul. Międzychodzka 5 
15:00
-16:30
 Ekonomia z elementami zarządzania
Dr Przemysław Pluciński
wykład
sala B, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89

 Socjologia włądzy
i polityki

Dr hab. Marek Nowak
fakultet/wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 

Trening interpersonalny
Dr Monika Frąckowiak-Sochańska laboratorium
sala 4, ul. Międzychodzka 5
------------------------
Trening interpersonalny
Dr Łukasz Skoczylas
laboratorium
sala 5, ul. Międzychodzka 5 

 
16:45 -18:15

  Trening interpersonalny
Dr Monika Frąckowiak-Sochańska laboratorium
sala 4, ul. Międzychodzka 5
------------------------
Trening interpersonalny
Dr Łukasz Skoczylas
laboratorium
sala 5, ul. Międzychodzka 5 


III_ROK_PRACY__SOCJALNEJ_LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2018_19_SEM_LETNI.doc

W semestrze letnim 2018/19 obowiązują 2 fakultety.

Fakultety do wyboru:

 • Socjologia moralności – prof. dr hab. Józef Baniak
 • Socjologia integracji europejskiej – prof. UAM dr hab. Renata Suchocka
 • Społeczna historia cywilizacji europejskiej – dr hab. Jerzy Kaczmarek
 • Socjologia kultury – dr hab. Jakub Isański
 • Socjologia władzy i polityki – dra hab. Marek Nowak

Trening interpersonalny

Każda grupa będzie miała zajęcia jednorazowo w piątek, w sobotę oraz w niedzielę. Dokładne terminy zostaną podane przez prowadzących. Będziecie się Państwo zapisywać na konkretny termin u starościny roku.

 

PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.

2018_19_seminaria_dyplomowe_Praca_Socjalna_III_rok_LIC_podział_akt.doc

 

 
 
 

W semestrze letnim 2018/19 obowiązują 2 fakultety.
Fakultety do wyboru:
Problematyka mężczyzn i męskości - prof. UAM dr hab. Aldona Żurek
Bezpieczeństwo osobiste - dr Przemysław Bury
Społeczne aspekty turystyki i podróżowania - dr hab. Jakub Isański
Partycypacja w zarządzaniu lokalnym - dr hab. Piotr Matczak

 

 

 

LEKTORAT - INFORMACJE DLA WSZYSTKICH ROCZNIKÓW

NOWE: Rejestracja na lektoraty w USOS

 

E-angielski (materiały do nauki A1-A2)

 

Ważne: test diagnozujący dla 1 roku I i II stopnia

 

Podstawowe informacje dotyczące lektoratu

 

Rozkład godzin lektoratu na licencjacie

 

SZKOLENIE BHP - INFORMACJE DLA 1 ROKU

 

Informacje na rok 2017/2018