Kierunek Przedmiot Data odwołanych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia, 1 rok, Licencjat Wprowadzenie do modułu Badania rynkowe (konwersatoria); mgr Marta Kluszczyńska 16 i 18.12.2019 r. Zajęcia zostaną odrobione w następujących terminach: 22.01 (grupy 1 i 2) oraz 27.01 (grupy 3 i 4) w godzinach zajęć.
Praca Socjalna, 1 rok MGR Problemy społeczne w perspektywach teoretycznych (wykład) oraz Wprowadzenie do specjalności Asystentura i mediacja socjalna (konwersatorium); prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 28.01.2020 r. uczestniczenie w posiedzeniu habilitacyjnym.
Socjologia, 3 rok, Licencjat Współczesne teorie socjologiczne (wykład); prof. dr hab. Rafał Drozdowski 22.01.2020 r.
Praca Socjalna, 1 rok, MGR Procesy zmiany społecznej (wykład); prof.UAM dr hab. Ryszard Cichocki 22.01.20120 r. zwolnienie lekarskie
Praca Socjalna, 2 rok, MGR Zróżnicowanie i nierówności społeczne (wykład); prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki 22.01.20120 r. zwolnienie lekarskie
Socjologia, 2 rok MGR Zróżnicowanie i nierówności społeczne (wykład); prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki 22.01.20120 r. zwolnienie lekarskie.
Socjologia, 1 rok MGR Zróżnicowanie społeczne (wykład i konwersatorium); prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki 21.01.2020 r. zwolnienie lekarskie
Praca Socjalna, 1 rok, MGR seminarium magisterskie prof. UAM dr hab. Ryszarda Cichockiego 21-22.01.2020 r. zwolnienie lekarskie
Socjologia, 1 rok MGR seminarium magisterskie prof. UAM dr hab. Ryszarda Cichockiego 21-22.2020 r. zwolnienie lekarskie
Socjologia, 2 rok MGR Seminarium magisterskie prof. UAM dr hab. Ryszarda Cichockiego 21-22.01.2020 r. zwolnienie lekarskie
Socjologia, 3 rok, Licencjat Proseminarium licencjackie prof. UAM dr hab. Ryszarda Cichockiego 21-22.01.2020 r. zwolnienie lekarskie
Socjologia, 3 rok, Licencjat Teorie zmiany społecznej (wykład); prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki 21.01.2020 r. zwolnienie lekarskie
Socjologia, 3 rok, Licencjat Socjologia ciała (konwersatorium); prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska 21.01.2020 r. z powodu choroby.
Socjologia, 3 rok, Licencjat Gender Studies (wykład); prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska 22.01.2020 r. z powodu choroby