Kierunek Przedmiot Data odwołanych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia, 3 rok, Licencjat Społeczne aspekty turystyki i podróżowania(fakultet); dr hab. Jakub Isański 17.10.2018 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Praca Socjalna, 3 rok Licencjat Społeczne aspekty turystyki i podróżowania (fakultet); dr hab. jakub Isański 17.10.2018 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Praca Socjalna, 1 rok MGR Związki intymne (fakultet) dr Filip Schmidt 16.10.2018 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 1 rok MGR Związki intymne (fakultet); dr Filip Schmidt 16.10.2018 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 2 rok MGR Program Maxqda: narzędzie komputerowe wspierające realizację badań jakościowych i mieszanych (fakultet) dr 16.10.2018 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 2 rok, Licencjat Kultura wizualna (konwersatorium), mgr Zofia Małkowicz 16.10.2018 r. Zajęcia zostaną odrobione 23.10.2018 r. (zajęcia odbędą się w wymiarze podwójnym).
Praca Socjalna, 1 rok MGR Problemy społeczne w perspektywach teoretycznych (wykład); prof. Dobroniega Trawkowska 24.10.2018 r. Wykład zostanie odrobiony 17.10.2018 r. po wykładzie planowym (dodatkowy wykład w sali nr 3)
Socjologia, 3 rok, Licencjat Socjologia organizacji instytucji publicznych (dr hab. Marek Nowak) 18.10.2018 r. z powodu uczestnictwa w konferencji. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Praca Socjalna, 1 rok MGR Problemy społeczne w perspektywach teoretycznych (wykład); prof. Dobroniega Trawkowska 7.11.2018 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.