Kierunek Przedmiot Data odwołanych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia, 3 rok, Licencjat Zwierzęta i ludzie, wykład fakultatywny, prowadząca prof. Hanna Mamzer 17.10.2017 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany
Praca Socjalna, 2gi rok LIC Psychologia społeczna wykład, prowadząca, prof. Hanna Mamzer 16.10.2017 r. Terminy odrobienia wykładu zostaną podane
Praca Socjalna, 1 rok MGR Wielokulturowa praca socjalna, wykład fakultatywny, prowadzący prof. Hanna Mamzer 16.10.2017 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany
Socjologia, 3 rok, Licencjat Współczesne teorie socjologiczne, gr. 1 prowadzący dr Przemysław Pluciński 7.11.2017 r. 6.11.2017 r. godz. 16.45 sala 109, bud. D (Ogrody), odrabianie zajęć
Praca Socjalna, 2 rok MGR Organizacje pozarządowe, Innowacje w usługach socjalnych prowadzący dr Ryszard Necel 19.10.2017 r. odrabianie zajęć: 26.10.2017 r. i 9.11.2017 r. godz. 8.00-9.30 sala 4, ul. Międzychodzka
Praca Socjalna, 2gi rok LIC Psychologia społeczna, gr. 1 i 2, prowadzący mgr Natasza Doiczman 19.10.2017 r. 9.11.2017 r . i 16.11.2017 r., godzina 13.15 sala A, bud. E (Ogrody), odrobienie zajęć
Praca Socjalna, 2 rok MGR Diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnych 25.10.2017 r. odrobienie zajęć 8.11.2017 r. godz. 15.00 sala 403 ul. Międzychodzka
Praca Socjalna, 2 rok LIC Psychologia społeczna (wykład), prowadząca prof. Hanna Mamzer 16.10.2017 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Praca Socjalna, 3 rok Licencjat Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne (wykład fakultatywny) - prowadząca prof. Hanna Mamzer 17.10.2017 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany
Socjologia, 3 rok, Licencjat Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne (wykład fakultatywny); prowadząca prof. Hanna Mamzer 17.10.2017 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Praca Socjalna, 3 rok Licencjat Proseminarium dyplomowe, promotorka prof. Hanna Mamzer 16.10.2017 r.
Praca Socjalna, 1 rok MGR Wielokulturowa praca socjalna (wykład fakultatywny), prowadząca prof. Hanna Mamzer 16.10.2017 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Praca Socjalna, 1 rok MGR Wprowadzenie do specjalności Asystentura i mediacja socjalna, konwersatorium, prowadząca prof. Aanna Michalska 19.10.2017 r. Zajęcia zostaną odrobione 23.10.2017 r. o godz. 16.45, sala 109, bud. D
Praca Socjalna, 1 rok MGR Metodologia badań (wykład), prof. Anna Michalska. 19.10.2017 r. 19.10 zamiast wykładu prof. A. Michalskiej odbędzie się wykład prof. R. Cichockiego Procesy zmiany społecznej w podwójnym wymiarze. Wykład Metody badań zostanie odrobiony 26.10 o godz. 15.00 sala 109, bud. D
Socjologia, 2 rok, Licencjat Metody badań ilościowych (laboratoria) gr. 1, 2 i 3; prowadzący dr Piotr Cichocki 25.10.2017 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 2 rok, Licencjat Europejska sfera publiczna (wykład), prowadzący dr Piotr Cichocki 23.10.2017 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 3 rok, Licencjat Analiza danych zastanych (konwersatoria) gr. 1 i 2; prowadzący dr Piotr Cichocki 19.10.2017 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 3 rok, Licencjat Socjologia opinii publicznej (wykład fakultatywny), prowadzący dr Piotr Cichocki 19.10.2017 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 2 rok, Licencjat Dominacja kulturowa (konwersatorium), prowadząca dr Maja Brzozowska 19.10.2017 r. 25.10.2017 r. o godz. 8.00 sala 109, bud. D zajęcia zostaną odrobione. Zajęcia tego dnia o godz. 9.45 odbędą się zgodnie z planem
Praca Socjalna, 2 rok MGR Organizacje pozarządowe w usługach socjalnych (konwersatorium), prowadząca mgr Marta Zaręba 24.10.2017 r.