Kierunek Przedmiot Data odwołanych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia, 2 rok, Licencjat Społeczna odpowiedzialność biznesu (prof. Honorata Jakubowska) 19.06.2018 r. odrabiane zajęcia (konwersatorium), 7.06.2018 r. godz. 8.30 ul. Szamarzewskiego, bud. D, sala 109
Socjologia, 3 rok, Licencjat; Praca Socjalna, 3 rok, Licencjat Socjologia kultury (wykład fakultatywny); dr hab. Jakub Isański 29.05.2018 r. Odrobienie wykładu 19.06 godz. 8.15 sala 310, bud. D
Socjologia, 2 rok, Licencjat Postsekularyzm (wykład fakultatywny), dr hab. Jerzy Kaczmarek 30.05.2018 r.
Socjologia, 1 rok, Licencjat Podstawy socjologii (konwersatoria gr. 2 i 3); dr hab. Przemysław Wechta 6.06.2018 r. Odrabiane zajęcia - 18.06.2018 r. godz. 16.45 sala 108, bud. D
Praca socjalna, 2gi rok MGR Zarządzanie projektami społecznymi i zespołem (konwersatorium), mgr Marta Zaręba 13.06.2018 r. zajęcia zostaną odrobione 20.06.2018 r. w godz. 9.30-11.30 w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 11
Praca Socjalna, 1 rok MGR Metodyka pracy socjalnej (konwersatorium), dr Marcin Hermanowski 13 i 20.06.2018 r. W zamian odbędą się zajęcia 6 czerwca w godzinach 16.45- 18.15 i 18.30-20.00. Miejsce: Międzychodzka sala nr 4
Praca Socjalna, 1 rok Licencjat Wstęp do pracy socjalnej (konwersatorium), dr Marcin Hermanowski 20.06.2018 r. W zamian obędą się konsultacje 12 czerwca, od 9 do 12.30 sala 3 ul. Międzychodzka
Socjologia, 3 rok, Licencjat Współczesne teorie socjologiczne (wykład), prof. Rafał Drozdowicz 19.06.2018 r.
Socjologia, 2 rok, Licencjat Dwa oblicza władzy (wykład fakultatywny) 20.06.2018 r.
Socjologia, 3 rok, Licencjat Seminarium licencjackie prof. Rafała Drozdowskiego 20.06.2018 r.
Socjologia, 1 rok MGR Seminarium magisterskie prof. Rafała Drozdowskiego 20.06.2018 r.
Socjologia, 2 rok MGR Seminarium magisterskie prof. Rafała Drozdowskiego 20.06.2018 r.