Kierunek Przedmiot Data odwołanych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia, 3 rok, Licencjat Raport z ćwiczeń terenowych (konwersatoria; prof. Marek Nowak; dr Ariel Modrzyk 11,18,25.10.2019 1wsze zajęcia odbędą się 8 listopada 2019 r. (grupa Prof. M. Nowaka) 12.11.2019 r. (grupa dr Ariela Modrzyka) 15.11.2019 r. (grupa mgr Magdaleny Popławskiej oraz mgr Mateusza Włodarka)
Socjologia, 1 rok, Licencjat: Praca Socjalna, 1 rok, Licencjat Tanatologia w perspektywach socjologicznych (wykład fakultatywny); prof. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska 30.10.2019 r. Termin odrobienia wykładu 21.11.2019 r. godz. 15.00 sala B, bud. E ul. Szamarzewskiego
Praca Socjalna, 2 rok, MGR Procesy Zmiany Społecznej (konwersatorium); mgr Maciej Kośmicki 4.11.2019 Z przyczyn losowych, przedmiot rozpocznie się 18.11.19.
Praca Socjalna, 2 rok, MGR Diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej (konwersatorium); mgr Magdalena Popławska 7.11.2019 r. Zajęcia zostaną odrobione w styczniu, dokładny termin zostanie podany.
Socjologia, 1 rok MGR Wprowadzenie do modułu Zarządzanie lokalne (konwersatorium; prof. UAM dr hab. Piotr Matczak 5, 12,19, 26.11 oraz 3.12.2019 r. 1wsze zajęcie odbędą się 10 grudnia.
Socjologia, 2 rok, Licencjat Metodologia nauk społecznych (wykład); dr Agnieszka Jeran 14.11.2019 r. z powodu uczestniczenia w warsztatach
Praca Socjalna, 2 rok, Licencjat Metody i techniki badań socjologicznych_1 (wykład); dr Agnieszka Jeran 14.11.2019 r. z powodu uczestniczenia w warsztatach
Socjologia, 2 rok, Licencjat Mikrostruktury społeczne (wykład); prof. UAM dr hab. Aldona Żurek 14.11.2019 r. z powodu uczestniczenia w warsztatach
Socjologia, 3 rok, Licencjat Problematyka mężczyzn i męskości (wykład fakultatywny); prof. UAM dr hab. Aldona Żurek 14.11.2019 r. z powodu uczestniczenia w warsztatach
Praca Socjalna, 3 rok Licencjat Problematyka mężczyzn i męskości (wykład fakultatywny); prof. UAM dr hab. Aldona Żurek 14.11.2019 r. z powodu uczestniczenia w warsztatach
Praca Socjalna, 3 rok Licencjat Terapia rodzinna (wykład); dr Łukasz Skoczylas 14.11.2019 r. z powodu uczestniczenia w warsztatach
Socjologia, 1 rok MGR Globalne problemy społeczne (wykład i konwersatorium); dr Łukasz Skoczylas 14.11.2019 r. z powodu uczestniczenia w warsztatach w warsztatach
Socjologia, 2 rok MGR Badanie i promocja organizacji (konwersatorium); dr Łukasz Rogowski 14.11.2019 r. z powodu uczestniczenia w warsztatach
Praca Socjalna, 2 rok, Licencjat Makrosocjologia (wykład) oraz Mikrosocjologia (konwersatoria gr. 1 i 2); dr Przemysław Pluciński 15.11.2019 r. z powodu uczestniczenia w warsztatach
Socjologia, 3 rok, Licencjat Raport z ćwiczeń terenowych (konwersatorium); prof. UAM dr hab. Marek Nowak 15.11.2019 r. z powodu uczestniczenia w warsztatach
Praca Socjalna, 1 rok Licencjat Psychologia rozwoju czlowieka (wyklad); dr Monika Frąckowiak-Sochańska 14.11.2019 r. z powodu uczestniczenia w warsztatach
Socjologia, 1 rok, Licencjat Psychologia społeczna (konwersatoria gr. 3 i 4); dr Dorota Mroczkowska 14.11.2019 r. z powodu uczestniczenia w warsztatach
Socjologia, 2 rok, Licencjat Europejska sfera publiczna oraz Opinia publiczna i media; dr Piotr Cichocki 14.11.2019 r. z powodu uczestniczenia w warsztatach
Socjologia, 3 rok, Licencjat Analiza danych zastanych gr. 1 i 2 (konwersatoria); dr Piotr Cichocki 13 i 14.11.2019 r.
Praca Socjalna, 2 rok, Licencjat Teorie i metody pracy socjalnej_1, gr. 1 i 2 (konwersatoria); dr Martyna Plucińska-Nowak 22.11.2019 r.
Socjologia, 2 rok, Licencjat Mikrostruktury społeczne (wykład); prof. UAM dr hab. Aldona Żurek 14.11.2019 r. z powodu uczestniczenia w warsztatach
Praca Socjalna, 3 rok Licencjat Proseminarium dyplomowe dr Moniki Frąckowiak-Sochańska 14.11.2019 r.
Socjologia, 3 rok, Licencjat Problematyka mężczyzn i męskości (wykład fakultatywny); prof. UAM dr hab. Aldona Żurek 14.11.2019 r. uczestnictwo w warsztatach
Socjologia, 3 rok, Licencjat Przygotowanie raportu badawczego (laboratoria, obie grupy); dr Elżbieta Smolarkiewicz 14.11.2019 r.