Kierunek Przedmiot Data odwołanych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia, 3 rok, Licencjat Teorie zmiany społecznej (konwersatoria); mgr Adam Rybak 16.11.2018 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 1 rok MGR; Praca Socjalna , 1 rok MGR Związki intymne (fakultet) dr Filip Schmidt 22.01.2019 r.
Socjologia, 2 rok Licencjat Mikrostruktury społeczne (konwersatorium) dr hab. Iwona Przybył 5.12.2018 r. odrabianie 10.12.2018 r.godz. 13.15 sala 109, bud. D (gr.1); 17.12.2018 r. godz. 13.15 sala 109, bud. D (gr. 2)
Socjologia, 1 rok, Licencjat Tanatologia w perspektywie socjologicznej (wykład fakultatywny); dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska 13.12.2018 r. z powodu choroby.
Praca Socjalna, 1 rok Licencjat Tanatologia w perspektywie socjologicznej (wykład fakultatywny); dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska 13.12.2018 r. z powodu chproby.
Socjologia, 1 rok MGR Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie (wykład fakultatywny); dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska 13.12.2018 r. z powodu choroby.
Socjologia, 1 rok MGR Seminarium magisterskie prof. Rafała Drozdowskiego 12.12.2018 r.
Socjologia, 2 rok MGR Seminarium magisterskie prof. Rafała Drozdowskiego 12.12.2018 r.
Socjologia, 2 rok, Licencjat Mikrostruktury społeczne (wykład); prof. UAM dr hab. Aldona Żurek 13.12.2018 r. z powodu spotkania u Pana Rektora.