Kierunek Przedmiot Data odwołanych zajęć Dodatkowe Informacje
Praca Socjalna, 1 rok MGR Integracja społeczna (konwersatorium); dr Przemysław Nosal 22.05.2019 r. zajęcia zostaną odrobiony 29.05 w godz. 16.45-2.00 (podwójne zajęcia).
Socjologia, 2 rok, Licencjat Metody badań jakościowych (wykład); prof. Krzysztof Podemski 21.05 oraz 04.06 termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Praca Socjalna, 1 rok MGR i 2 rok MGR Seminarium magisterskie dr hab. Iwony Przybył 3.06.2019 r.
Praca Socjalna, 3 rok Licencjat Socjologia władzy i polityki (wykład, fakultet); prof. Marek Nowak 4.06.2019 r. Odrobienia wykładu - 11.06.2019 r. (wtorek) godz. 8.00 sala 108, bud. D
Socjologia, 3 rok, Licencjat Socjologia władzy i polityki (wykład/fakultet); prof. UAM dr hab. Marek Nowak 06.06.2019 r. Odrabiany wykład odbędzie się w poniedziałek 10.06.2019 r. o godz. 15.00 w sali 107, bud. D.