Kierunek Przedmiot Data odwołanych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia, 1 rok, Licencjat Podstawy socjologii_2(wykład); prof. dr hab. Marek Ziółkowski 30.04.2019 r. wykład zostanie odrobiony 7.05 o godz. 15.00 w sali 112, bud. D
Socjologia, 1 rok, Licencjat Nowoczesne formy marketingu (konwersatorium); mgr Kacper Madej 9.04.2019 r. Zajęcia zostaną odrobione 15.05 (środa) o godz. 9.45 w sali 409 na ul. Międzychodzkiej 5
Socjologia, 1 rok, Licencjat Zachowania konsumenckie (konwersatorium); dr Mariusz Baranowski 11.04.2019 r. i 18.04.2019 r. z powodu wyjazdów służbowych.
Socjologia, 2 rok, Licencjat Makrostruktury społeczne (wykład); dr Mariusz Baranowski 11.04.2019 r. i 18.04.2019 r. z powodu wyjazdów służbowych.
Socjologia, 2 rok MGR Prognozowanie i analiza trendów (wykład) dr Piotr Cichocki 9 i 16.04.2019 r. z powodu wyjazdu służbowego.
Socjologia, 1 rok, Licencjat: Praca Socjalna, 1 rok, Licencjat Psychologia konfliktu (wykład fakultatywny); dr Przemysław Bury 11.04.2019 r. Wykład zostanie odrobiony 12.04.2019 r. o godz. 15.00 w sali 4 na ul. Międzychodzkiej 5.
Socjologia, 2 rok Licencjat Stare i nowe oblicza władzy (wykład); prof. dr hab. Rafał Drozdowski 16.04.2019 r. z powodu wyjazdu służbowego.
Socjologia, 3 rok, Licencjat: Praca Socjalna, 3 rok, Licencjat Socjologia kultury (wykład); dr hab. Jakub Isański 16.04.2019 r. z powodu choroby.
Socjologia, 1 rok, Licencjat Współczesne społeczeństwo polskie (konwersatorium); dr hab. Jakub Isański 17.04.2019 r. z powodu choroby.
Socjologia, 3 rok, Licencjat Partycypacja społeczna w mieście teorie i praktyka na przykładzie Poznania (wykład); dr Filip Schmidt 16.04.2019 r.
Socjologia, 3 rok, Licencjat Eksploracja, analiza, wizualizacje, programy Microsoft, Excel, Tableau w badaniach społecznych (wykład); dr Filip Schmidt 16.04.2019 r.
Socjologia, 1 rok, Licencjat Podstawy socjologii (konwersatoria); dr Maja Brzozowska-Brywczyńska 24.04.2019 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 3 rok, Licencjat Seminarium licencjackie; dr Maja Brzozowska-Brywczyńska 24.04.2019 r.