Kierunek Przedmiot Data odwołanych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia, 1 rok MGR; Praca Socjalna , 1 rok MGR Związki intymne (fakultet) dr Filip Schmidt 22.01.2019 r.
Socjologia, 3 rok, Licencjat: Praca Socjalna, 3 rok, Licencjat Społeczne aspekty turystyki i podróżowania 16.01.2019 r. Wykład zostanie odrobiony 23.01 godz. 9.45 pok.109, bud. C. Wykład o godz. 11.30 odbędzie się w sali kinowej 004, bud. D
Socjologia, 3 rok, Licencjat Film socjologiczny; dr hab. Jerzy Kaczmarek 24.01.2019 r. Wykład zostanie odrobiony 28.01.2019 r. o godz. 9.45 sala 112, bud. C
Praca Socjalna, 2 rok, Licencjat Statystyka społeczna (wykład); prof. Piotr Jabkowski 14.01.2019 r. Wykład zostanie odrobiony w czwartek 17.01 godz. 15.00 sala 112, bud. C ul. Szamarzewskiego.
Socjologia, 2 rok, Licencjat Kultura wizualna (konwersatorium); mgr Zofia Małkowicz-Daszkowska 15.01.2019 r. zajęcia zostaną odrobione 23.01.2019 r. godz. 15.00-16.00 oraz 16.30-18.00 sala 108, bud. D
Praca Socjalna, 2 rok, Licencjat Metody i techniki badań socjologicznych (konwersatoria), gr. 1 i ; mgr Agnieszka Stamm 17.01. 2019 r. zajęcia odwołane z powodu choroby prowadzącej.
Socjologia, 3 rok, Licencjat Współczesne teorie socjologiczne (konwersatorium), mgr Agnieszka Stamm 18.01.2019 r. zajęcia odwołane z powodu choroby prowadzącej.