Kierunek Przedmiot Data odwołanych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia, 3 rok, Licencjat Projektowanie partycypacyjne (konwersatorium), prowadzące mgr Katarzyna Czarnota, mgr Zofia Makłowicz 4.12.2017 r. 29.01.2018 r. , godz. 13.15-16.30, sala 409, ul. Międzychodzka 5 - odrabianie zajęć
Praca socjalna, 2gi rok MGR Diagnoza społeczności lokalnych (konwersatorium), prowadząca mgr I. Rabizo 3.01 oraz 24.01.2018 r. Zajęcia zostaną odrobione w dniach: 10 i 17.01.2018 r. (zajęcia podwójne)
Praca Socjalna, 2 rok Licencjat Psychologia społeczna (wykład), prowadząca prof. Hanna Mamzer 22.01.2018 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Praca Socjalna, 3 rok Licencjat Proseminarium dyplomowe prof. Hanny Mamzer 22.01.2018 r.
Praca Socjalna, 1 rok MGR Wielokulturowa praca socjalna (wykład), prowadząca prof. Hanna Mamzer 22.01.2018 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 1 rok MGR Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie 25.01.2018 r.
Socjologia, 2 rok, Licencjat Socjologia kultury popularnej (konwersatorium) dr Maja Brzozowska 16.01.2018 r. Wykład zostanie odrobiony 18.01.2018 r. o godz. 8.00 w sali 109, bud. D
Socjologia, 2 rok MGR Socjologia kultury popularnej (wykład), dr Maja Brzozowska 16.01.2018 r. Wykład zostanie odrobiony w piątek 19.01.2018 r. o godz. 13.15 w sali 108, bud. D
Socjologia, 2 rok MGR Badania wizualne i ich społeczne zastosowanie 29.01.2018 r. zajęcia nie odbędą się z powodu wyjazdu służbowego dr Łukasza Rogowskiego
Socjologia, 2 rok, Licencjat Kultura wizualna (konwersatorium) dr Ł. Rogowskiego 29.01.2018 r. zajęcia nie odbędą się z powodu wyjazdu służbowego dr Łukasza Rogowskiego
Socjologia, 2 rok, Licencjat Statystyka społeczna (gr. poniedziałkowa g.16.45) prowadzący dr hab. Piotr Jabkowski 22.01.2018 r. (zaliczenie) Zaliczenie odbędzie się 29.01.2018 r. o godz. 16.45