Kierunek Przedmiot Data odwołanych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia, 3 rok, Licencjat Realizacja projektu badawczego (laboratorium), dr Elżbieta Smolarkiewicz 8.05.2018 r. Zajęcia zostaną odrobione 19.04.2018 r. o godz. 8.00-9.30 w sali 122, bud. C
Socjologia, 2 rok, Licencjat Przygotowanie do ćwiczeń terenowych(konwersatorium), dr D. Mroczkowska 23.04.2018 r. Zajęcia odbędą się w czwartek 26.04.2018 r. o godz. 8.00 sala 109, bud. D na ul. Szamarzewskiego.
Socjologia, 1 rok, Licencjat Podstawy socjologii (wykład), prof. Marek Krajewski 24.04.2018 r. odrobienie wykładu - 10.05.2018 r. godz. 8.00 sala 4 ul. Międzychodzka 5
Socjologia, 2 rok, Licencjat Metody badań jakościowych (gr. 3). mgr Agnieszka Stamm 16.05.2018 r. (zmiana godziny) godz. 11.30 ul. Międzychodzka 5, sala 2
Socjologia, 3 rok, Licencjat Socjologia narodu (wykład), dr Elżbieta Smolarkiewicz 8.05.2018 r. odrobienie wykładu 16.05 godz. 8.00, ul. Szamarzewskiego, bud. D, sala 109
Socjologia, 3 rok, Licencjat Socjologia rodziny (wykład), prof. Aldona Żurek 26.04.2018 r.
Socjologia, 1 rok MGR Zespoły w organizacjach (wykład), prof. Aldona Żurek 26.04.2018 r.
Socjologia, 2 rok, Licencjat Marketing społecznościowy (konwersatorium), mgr Przemysław Rury 26.04.2018 r. termin dodatkowych zajęć czerwiec (dokładna data zostanie podana)
Socjologia, 1 rok MGR Konflikt i negocjacje w zespole (dr Dorota Mroczkowska) 26.04.2018 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 3 rok, Licencjat Socjologia obcości (wykład), dr Maja Brzozowska 26.04.2018 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany
Praca Socjalna, 3 rok, Licencjat Pedagogika specjalna (wykład), dr hab. Danuta Kopeć 26.04.2018 r. odrabianie 7.05.2018 r. godz. 9.45 ul. Międzychodzka, sala 4