Kierunek Przedmiot Data odrabianych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia, 2 rok, Licencjat Procesy ludnościowe w Polsce (konwersatorium), prowadzący dr P. Śliwa 10.01.2018 r. gr. 2, godz. 15.00 sala 408, ul. Międzychodzka
Socjologia, 2 rok, Licencjat Procesy ludnościowe w Polsce (konwersatorium), prowadzący dr P. Śliwa 24.01.2018 r. gr. 3 godz. 15.00 sala 408, ul. Międzychodzka
Praca Socjalna, 2 rok Licencjat Socjologia regionu (wykład), prowadzący dr P. Śliwa 31.01.2018 r. godz. 16.30 sala 408, ul. Międzychodzka
Praca socjalna, 2gi rok MGR Diagnoza społeczności lokalnych (konwersatorium), prowadząca mgr I. Rabizo 10.01.2018 i 17.01.2018 r. W tych dniach zajęcia odbędą się w podwójnym wymiarze.
Socjologia, 2 rok, Licencjat Socjologia kultury popularnej (konwersatorium), dr Maja Brzozowska 18.01.2018 r. sala 109, bud. D godz. 8.00
Socjologia, 2 rok MGR Socjologia kultury popularnej (wykład) dr Maja Brzozowska 19.01.2018 r. sala 108, bud. D godz. 13.15