Kierunek Przedmiot Data odrabianych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia, Praca Socjalna Dyżur dr Marcina Hermanowskiego 29.01.2019 r. godz. 11.00-13.00 (dodatkowy/odrabiany dyżur )
Socjologia, 2 rok, Licencjat Kultura wizualna (konwersatorium); mgr Zofia Małkowicz-Daszkowska 23.01.2019 r. godz. 15.00-16.00 oraz 16.30-18.00 sala 108, bud. D
Socjologia, 2 rok, Licencjat Statystyka społeczna (poprawa zaliczenia z laboratorium); prof. Piotr Jabkowski 28.01.2019 r. (poniedziałek) godz. 16.30 sala 122, bud. C (komputerowa)
Socjologia, 3 rok, Licencjat Przygotowanie projektu badawczego (gr. 3) dr Maciej Kokociński 28.01.2019 r. (poniedziałek) Szanowni Państwo, Osoby, które chciałyby podejść do zaliczenia z przedmiotu "Przygotowanie projektu badawczego" mogą to uczynić również w poniedziałek o godzinie 13.05 lub 14.45. Dodatkowy termin został wyznaczony z powodu środowej awarii wody i konieczności opuszczenia budynku przed zajęciami. Dotyczy to również osób, które były na środowych zajęciach. pozdrawiam dr Maciej Kokociński
Socjologia, 2 rok, Licencjat Mikrostruktury społeczne (wykład); prof. Aldona Żurek 31.01.2019 r.