Kierunek Przedmiot Data odrabianych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia, 2 rok, Licencjat Statystyka społeczna (laboratoria); prof. UAM dr hab. Piotr Jabkowski; grupy z godz. 11.30 i 14.00 20.01.20120 r. sala 122, bud. C godz. 15.00