Kierunek Przedmiot Data odrabianych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia, 1 rok, Licencjat Ekonomia z elementami przedsiębiorczości (wykład), dr Mariusz Baranowski 27.11.2018 r. zamiast wykładu Podstawy socjologii o godz. 13.15 w sali A oraz o godz. 15.00 w sali 312 bud. D (wykład w podwójnym wymiarze)
Socjologia, 2 rok, Licencjat Mikrostruktury społeczne (konwersatorium), dr hab. Iwona Przybył 10.12.2018(gr.1) oraz 17.12.2918 (gr.2) odrabianie 10.12.2018 r.godz. 13.15 sala 109, bud. D (gr.1); 17.12.2018 r. godz. 13.15 sala 109, bud. D (gr. 2)
Praca Socjalna, 2 rok Licencjat Statystyka społeczna (wykład); prof. UAM dr hab. Piotr Jabkowski 13.12.2018 r. sala 109, bud. D ul. Szamarzewskiego 89.