Kierunek Przedmiot Data odrabianych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia, 3 rok, Licencjat Realizacja projektu badawczego (laboratorium), dr Elżbieta Smolarkiewicz 19.04.2018 r. godz. 8.00 sala 122, bud. C zajęcia nie odbędą się w dniu 8.05.2018 r.
Socjologia, 1 rok, Licencjat Podstawy socjologii (wykład) prof. Marek Krajewski 10.05.2018 r. godz. 8.00, ul. Międzychodzka sala 4
Socjologia, 2 rok, Licencjat Metody badań jakościowych (gr. 3), mgr Agnieszka Stamm 16.05.2018 r. zajęcia odbedą się w tym samym dniu o godz. 11.30 ul. Międzychodzka, sala 2
Praca Socjalna, 3 rok, Licencjat Pedagogika specjalna (wykład), dr hab. Danuta Kopeć 7.05.2018 r. godz. 9.45 ul. Międzychodzka, sala 4
Socjologia, 2 rok, Licencjat Stare i nowe oblicza władzy (wykład) prof. Rafał Drozdowski 15.05 oraz 22.05.2018 r. ul. Szamarzewskiego sala 112, bud. C