Kierunek Przedmiot Data odrabianych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia, 1 rok, Licencjat: Praca Socjalna, 1 rok, Licencjat Małżeństwo w ujęciu socjologicznym (fakultet); dr hab. Iwona Przybył 18.03 oraz 23.03.2019 r. godz. 16.45 sala 107, bud. D ul. Szamarzewskiego 89.
Socjologia, 2 rok MGR Projekt HR-owy (konwersatorium; dr Łukasz Skoczylas 19.03.2019 r. godz. 16.45 sala 112, bud. C
Socjologia, 2 rok MGR Ocena, dobór, rekrutacja (konwersatorium); dr Łukasz Skoczylas 02.04.2019 r. godz. 16.45 sala 112, bud. C
Socjologia, 1 rok, Licencjat Zachowania konsumenckie (konwersatorium); dr Mariusz Baranowski 20.03.2019 r. (środa) godz. 9.45 sala 2 ul. Międzychodzka
Socjologia, 3 rok, Licencjat: Praca Socjalna, 3 rok, Licencjat Społeczna historia cywilizacji europejskiej (wykład); dr hab. Jerzy Kaczmarek 18.03.2019 r. godz. 11.30 sala 312, bud. D
Socjologia, 1 rok, Licencjat Podstawy socjologii_2 (wykład); prof. dr hab. Marek Ziółkowski 7.0.2019 r.
Socjologia, 1 rok, Licencjat Nowoczesne formy marketingu (konwersatorium); mgr Kacper Madej 15.05.2019 r. godz. 9.45 sala 409, ul. Międzychodzka 5.