Kierunek Przedmiot Data odrabianych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia, 2 rok MGR Procedury badań ewaluacyjnych (wykład), dr Alicja Raciniewska 3.12.2019 r. (za 15.10) oraz 10.12 (za 5.11)
Socjologia, 2 rok MGR Procedury badań ewaluacyjnych (konwersatoria); dr Alicja Raciniewska 22.11.2019 r. godz. 9.45 sala 112, bud. C oraz 17.12 godz11.30 sala 122, bud. C
Socjologia, 2 rok MGR Socjologia mody (wykład); dr Alicja Raciniewska 15.11.2019 r. godz. 9.45 (za 15.10) oraz 11.30 (za 5.11) sala 112, bud. C
Socjologia, 3 rok, Licencjat Raport z ćwiczeń terenowych (konwersatorium) grupa mgr Magdaleny Popławskiej i mgr Mateusza Włodarka 15.11.2019 r.
Praca Socjalna, 1 rok Licencjat Wstęp do pracy socjalnej_1 (wykład); prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 13.11.2019 r. godz. 16.45 sala 4 ul. Międzychodzka 5. Wykład o godz. 15.00 odbędzie się zgodnie z planem
Praca Socjalna, 2 rok, Licencjat Teorie i metody pracy socjalnej_1 (konwersatoria); dr Martyna Plucińska 20.11.2019 r. godz. 15.00-16.30 sala 409 ul. Międzychodzka 5 (gr. 1); godz. 16.45-18.15 sala 409 ul. Międzychodzka 5 (gr. 2)