W Instytucie funkcjonują dwa koła naukowe:

  • Koło Naukowe Studentów Socjologii
  • Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej

Koła naukowe zajmują się przygotowywaniem i realizacją badań, organizują dyskusje naukowe, konferencje, projekcje filmów, a także prowadzą działalność o charakterze integracyjnym i charytatywnym. Spotkania kół są otwarte, zapraszamy wszystkich chętnych studentów naszego Instytutu.

Koło Naukowe Studentów Socjologii przy Instytucie Socjologii UAM funkcjonuje od 1 czerwca 2010 roku.
Koło zajmuje się prowadzeniem projektów naukowych i badawczych realizowanych na obszarze Uniwersytetu oraz poza nim. Studenci zrzeszeni w Kole mają okazję do zwiększania swoich kompetencji i rozwoju zainteresowań, nie tylko tych akademickich.
Obecnie prowadzimy projekt pt. "Mentalny obraz przestrzeni WNS wśród jego pracowników i studentów". Ważnym elementem działalności Koła jest też organizacja (i uczestnictwo) w konferencjach naukowych w kraju i poza nim. Współpracujemy także z innymi podmiotami przy organizacji m.in. Tygodnia Wizualnego. Kliknij TUTAJ, aby przenieść się na stronę internetową KNSS lub TUTAJ, aby odwiedzić ich stronę na Facebooku.

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej funkcjonuje od roku 2016 i dynamicznie działa w kierunku z jednej strony – zwiększania kompetencji członków, poszerzania ich wiedzy z zakresu różnych aspektów pracy socjalnej (są zatem spotkania z praktykami i poszerzone poznawanie warsztatu), z drugiej zaś – promowania pracy socjalnej i poznawania jej adeptów z innych ośrodków, czego wyrazem są takie inicjatywy jak „Tydzień Pracy Socjalnej”, konferencje organizowane w Poznaniu i udział w konferencjach wyjazdowych (np. Socjostatek, Kongres Młodej Socjologii). Więcej informacji znajdziesz na profilu Facebookowym KMSPS (TUTAJ).

studenci tlum2