Rekrutacja na studia I stopnia

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego znajdziesz TUTAJ

Najważniejsze daty:

1 czerwca 2017: Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji (IR)

4 lipca 2017:
Ostatni dzień rejestracji i zapisu na kierunek
Ostatni dzień na opłacenie zapisu na kierunek
Ostatni dzień na wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego do systemu IR przez kandydatów

7 lipca 2017: Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

7 lipca oraz 10 - 12 lipca 2017: Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (I tura)

7 – 12 lipca 2017:
Składanie w formie elektronicznej rezygnacji przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia i zdecydowali, że nie chcą ubiegać się o przyjęcie na studia

Składanie w formie elektronicznej oświadczeń o podtrzymaniu chęci studiowania w UAM przez kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia i stanowią grupę rezerwową


Rekrutacja na studia II stopnia

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego znajdziesz TUTAJ

Najważniejsze daty:

1 czerwca 2017: Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji (IR)

25 września 2017: Zakończenie rejestracji,

18 września 2017: Rozpoczęcie przyjmowania dokumentów,

26 września 2017: Zakończenie przyjmowania dokumentów


Zapraszamy na stronę https://kandydaci.amu.edu.pl/