Rekrutacja na studia I stopnia

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego znajdziesz TUTAJ (Socjologia) oraz TUTAJ (Praca socjalna).


Najważniejsze daty:

10 lipca 2018:
Ostatni dzień utworzenia konta w Systemie Internetowej Rekrutacji
Ostatni dzień rejestracji i zapisu na kierunek
Ostatni dzień na opłacenie zapisu na kierunek
Ostatni dzień na wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego do systemu IR przez kandydatów

13-18 lipca 2018: Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (I tura)

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia, a nadal chcą zostać studentami danego kierunku, są zobligowani do złożenia elektroniczneego oświadczenia o podtrzymaniu chęci studiowania w UAM przez kandydatów, a wtedy zostaną wpisani do grupy rezerwowej.

UWAGA: Drugi nabór na studia I stopnia na kierunku Praca Socjalna trwa do 16 września 2018. Jest to jednocześnie ostatni dzień na rejestrację dokumentów.


Rekrutacja na studia II stopnia

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego znajdziesz TUTAJ (Socjologia) oraz TUTAJ (Praca socjalna).

UWAGA: OBECNIE TRWA II NABÓR NA KIERUNEK SOCJOLOGIA.
WSZYSTKIE NAJWAŻNIEJSZE IFORMACJE I TERMINY ZNAJDZIECIE 
TUTAJ!


Najważniejsze daty:

23 września 2018
Ostatni dzień zapisów na kierunek (oraz opłacenia zapisu)

Terminy składania dokumentów: od 19 września do 24 września 2018

Godziny przyjmowania dokumentów:
19.09.2018 r. godz. 10.00 - 15.00
20.09.2018 r. godz. 10.00 - 15.00
21.09.2018 r. godz. 10.00 - 15.00
24.09.2018 r. godz. 10.00 - 15.00

Dokumenty należy dostarczyć do pokoju 125 (I piętro) bud. C.

Zapraszamy na stronę https://kandydaci.amu.edu.pl/