Na tej podstronie będziemy publikować drobne ogłoszenia, które nie dotyczą odwołanych/odrabianych zajęć.
Prosimy Starostów poszczególnych roczników o regularne odwiedzanie tego miejsca.

 

I ROK SOCJOLOGII I stopnia

ZMIANA PLANU _WPROWADZENIE DO MODUŁU BADANIA RYNKOWE

zajęcia ropoczynają się od grudnia; zajęcia poprowadzi prof. Krzysztof Podemski

gr. 1 środa godz. 9.45 sala 108, bud. D

gr. 2 poniedziałek godz. 13.15, sala 112, bud. C

gr. 4 czwartek godz. 8.15, sala 108, bud. D

gr. 3 czwartek godz. 9.45, sala 108, bud. D

 • 27.11.2018 r. zamiast wykładu  prof. Marka Krajewskiego z przedmiotu Podstawy socjologii o godz. 13.15 odbędzie się wykład dr Mariusza Baranowskiego z przedmiotu Ekonomia z elementami przedsiębiorczości w sali kinowej A w budynku E.
 • 29.11.2018 r. (czwartek) konwersatoria dr hab. Przemysława Wechty z przedmiotu Podstawy socjologii dla gr 1 i 4 (godz. 8.00 i 9.45) odbędą się w sali I, bud. AB (sala obok stołówki)
 • od 19.11.2018 r. - konwersatorium mgr Agnieszki Nymś-Górnej z przedmiotu Procesy grupowe dla gr. 4, odbędzie się o godz. 9.45 będzie sie odbywało w sali 312, bud. D.


Rejestracja na przedmioty w systemie USOS

Rejestrujecie się Państwo na przedmiot Podstawy socjologii (wykład + ćwiczenia/konwersatoria) oraz na inne wykłady (bez ćwiczeń) dostępne w rejestracji.

Na podstawie rejestracji na przedmiot Podstawy socjologii będziecie przypisani do innych grup ćwiczeniowych.

Przykładowo: jeżeli na podstawy socjologii wpiszecie się Państwo do grupy 2 to na wszystkich ćwiczeniach z innych przedmiotów są Państwo przypisani do grupy 2

Zapisujecie się Państwo również na 2 fakultety (do wyboru z 3).

Jeżeli zabraknie miejsc w grupach (wszystkie miejsca w grupach muszą być zajęte) to proszę zgłaszać (mblasiak@amu.edu.pl).

 


II ROK SOCJOLOGII I stopni

 • 29.11.2018 r. wykład prof. Aldony Żurek z przedmiotu Mikrostruktury społeczne o godz. 13.15 oraz odrabiany wykład o godz. 14.45 odbędzie się w sali 112, bud. C (sala seminaryjna)

III ROK SOCJOLOGII I stopnia

 • od 5.12.2018 r. seminarium prof. dr hab. Rafała Drozdowskiego zostaje przeniesione do sali 107, bud. D
 • od 5.12.2018 r. seminarium prof. UAM dr hab. witolda Września zostaje przeniesione do sali 122, bud. D

Na stronie IS została podana lista z przydziałem na seminaria. Osoby, które nie zostały przydzielone na seminarium, proszone są o kontakt.

 • seminarium dr hab. Iwony Przybył - 1wsze spotkanie odbędzie się 13.11.2018 r. o godz. 15.00 w sali 108, bud. D
 • seminarium dr Mai Brzozowskiej-Brywczyńskiej poniedziałek godz. 12.00 sala 109, bud. D
 • seminarium dr Elżbiety Smolarkiewicz poniedziałek godz. 10.00-11.30 sala 109, bud. D
 • pozostałe osoby, proszone są o bezpośredni kontakt mailowy z promotorami w celu ustalenia terminu.

 


I ROK SOCJOLOGII II stopnia

ZMIANY W PLANIE:

wtorek

godz. 9.45 sala 2 ul. Międzychodzka - wykład dr Łukasza Skoczylasa z przedmiotu Globalne problemy społeczne

godz. 11.30 sala 2 ul. Międzychodzka - konwersatorium prof. Ryszarda Cichockiego z przedmiotu Zróżnicowanie społeczne

godz. 13.15 sala 2 ul. Międzychodzka - wykład prof. Ryszarda Cichockiego z przedmiotu Zróżnicowanie społeczne

czwartek

godz. 11.30 sala 5 ul. Międzychodzka - konwersatorium dr Łukasza Skoczylasa z przedmiotu Globalne problemy społeczne (zamiast wykładu)

 

 

 SEMINARIA MAGISTERSKIE 1wsze spotkania środa 7.11.2018 r.

Prof. Ryszard Cichocki środa godz. 10.00 pok. 111, bud. C (1wsze spotkanie)

Prof. Rafał Drozdowski środa godz. 10.00, sala 108, bud. D

Prof. Marek Krajewski środa godz. 9.45 pok. 119, bud. C

Prof. Witold Wrzesień środa godz. 10.00 sala 107, bud. D

Prof. Aldona Żurek środa godz. 10.00 pok.115, bud. C (wejście przez sekretariat pok. 114)

 


II ROK SOCJOLOGII II stopnia

 • Wykład dr Łukasza Skoczylasa jest na planie wpisany we wtorki o godz. 13.15 w sali 122, bud. C (sala komputerowa). W USOsie jest błąd, wykład jest wpisany w środę. Jutro nie ma tego wykładu. Zapraszamy we wtorek 16.10.2018 r.
 • Wykład prof. Ryszarda Cichockiego z przedmiotu Zróżnicowanie i nierówności społeczne został przeniesiony do sali 202 na ul. Miedzychodzkiej 5 (od wtorku 9.10)
 •  Zmiana sali - wykład dr Elżbiety Smolarkiewicz z przedmiotu Socjologia migracji będzie sie odbywał w sali 202 na ul. Międzychodzkiej 5.

 


I ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia

 • 29.11.2018 r. wykład fakultatywny prof. Witolda Wrześnie z przedmiotu Subkultury młodzieżowe odbędzie się w sali I w bud. AB na ul. Szamarzewskiego 89 (obok stołówki)


II ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia

Zmiany w planie: od poniedziałku 8.10.2018 r.

 • wtorek godz. 15.00-16.30 sala 5 ul. Międzychodzka 5, wykład dr Przemysława Burego z przedmiotu Pedagogika społeczna
 • czwartek gr. 1 godz. 9.45 sala 5 ul. Międzychodzka 5, konwersatorium mgr Natasza Doiczman-Łoboda z przedmiotu Psychologia społeczna
 • czwartek gr.  godz. 13.15 sala 312 ul. Szamarzewskiego 89 , konwersatorium mgr Natasza Doiczman-Łoboda z przedmiotu Psychologia społeczna

Lektorat z języka angielskiego (poziom B2.1) prowadzony przez Pana mgr Tomasza Kaspera został przeniesiony na czwartek

Grupa nr 1   08-ANG-B21-120    czwartek   16:45 - 18:15    sala 105D   WNS   Szamarzewskiego

Grupa nr 2   08-ANG-B21-120    czwartek   18:30 - 20:00   sala 105D   WNS   Szamarzewskiego

Lektorat z języka angielskiego

poniedziałek godz. 9.45-11.15 sala 108, bud. D ul. Szamarzewskiego 89  mgr Małgorzata Mańke
poniedziałek godz. 11.30-13.00 sala 108, bud. D ul. Szamarzewskiego 89  mgr Małgorzata Mańke

Prosimy  nie zapisywać się do grup w innych terminach, ponieważ może to kolidować z terminami zajecć z progarmu Pracy Socjalnej. Nie  będziecie Państwo przepisywani do innych grup ze względu na lektorat.

 


III ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia

Proseminarium prof. Moniki Oliwy-Ciesielskiej od 8.11.2018 r. będzie się odbywało w sali 112, bud. C ul. Szamarzewskiego 89.

Proseminaria dyplomowe rozpoczną się w czwartek 25.10.2018 r.

Lektoraty:

wtorek godz. 13.15 sala 109, bud. D ul. Szamarzewskiego 89  mgr Magdalena Cieślarczyk-Dominquez

wtorek godz. 15.00 sala 107, bud. D ul. Szamarzewskiego 89  mgr Magdalena Cieślarczyk-Dominquez

Prosimy  nie zapisywać się do grup w innych terminach, ponieważ może to kolidować z terminami zajecć z progarmu Pracy Socjalnej. Nie  będziecie Państwo przepisywani do innych grup ze względu na lektorat.

Lektorat z języka niemieckiego mgr Magdalena Dopta poziom B2.2
poniedziałek godz. 9.45 ul. Święcickiego sala 312

 

 

 


I ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia

 • 30.11.2018 r. na prośbę studentów, nie odbędą się zajęcia dr Ryszarda Necela z przedmiotu; Organizacja usług socjalnych. Nowy termin zostanie podany.

Konwersatoria dr Ryszarda Necela z przedmiotu Wprowadzenie do specjalności Wprowadzenie do specjalności Organizacja usług socjalnych ropocznie się 

14 grudnia godz. 15.00-20.00 oraz 18 stycznia 2019 r. w godz. 16.45-20.00

Konwersatorium dr Marcina Hermanowskiego z przedmiotu Wprowadzenie do specjalności: Animacja społeczności lokalnych odbędzie się w dwóch terminach:

7 grudnia, od 15.00 do 19.15 - 5 h

11 stycznia od 15.00 do 19.15 - 5 h

 • 5.11.2018 r. - 1wsze seminaria magisterskie o godz. 15.00. Podział znajduje sie na stronie Instytutu Socjologii (pod planem zajęć)

Prof. Anna Michalska sala 112, bud C ul. Szamarzewskiego 89

Prof. Monika Oliwa-Ciesielska pok. 8, bud. C (parter) ul. Szamarzewskiego 89

Prof. Dobroniega Trawkowska pok. 131, bud. C ul. Szamarzewskiego 89

Dr hab. Jakub Isański pok. 110, bud. C ul. Szamarzewskiego 89

Dr hab. Iwona Przybył pok. 104, bud. C ul. Szamarzewskiego 89

 

 25.10.2018 r. (czwartek) godz. 10.00 REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W SYSTEMIE USOS DLA OSÓB Z 2go NABORU

Lektorat z języka niemieckiego mgr Magdalena Dopta
poniedziałek godz. 11.30 ul. Świecickiego sala 312

piątek godz.13.15-14.45

 


II ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia

 • od 7.11.2018 r. rozpoczną się konwersatoria z przedmiotu Diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej. Zajecia poprowadzi pani mgr Magdalena Popławska. Zajęcia bedą się odbywały w środy o godz. 18.30 w sali 4 na ul. Międzychodzkiej.