Na tej podstronie będziemy publikować drobne ogłoszenia, które nie dotyczą odwołanych/odrabianych zajęć.
Prosimy Starostów poszczególnych roczników o regularne odwiedzanie tego miejsca.

 

I ROK SOCJOLOGII I stopnia

ZMIANA PLANU _WPROWADZENIE DO MODUŁU BADANIA RYNKOWE

zajęcia ropoczynają się od grudnia; zajęcia poprowadzi prof. Krzysztof Podemski

gr. 1 środa godz. 9.45 sala 108, bud. D

gr. 2 poniedziałek godz. 13.15, sala 107, bud. CD

gr. 4 czwartek godz. 8.15, sala 108, bud. D

gr. 3 czwartek godz. 9.45, sala 108, bud.


Rejestracja na przedmioty w systemie USOS

Rejestrujecie się Państwo na przedmiot Podstawy socjologii (wykład + ćwiczenia/konwersatoria) oraz na inne wykłady (bez ćwiczeń) dostępne w rejestracji.

Na podstawie rejestracji na przedmiot Podstawy socjologii będziecie przypisani do innych grup ćwiczeniowych.

Przykładowo: jeżeli na podstawy socjologii wpiszecie się Państwo do grupy 2 to na wszystkich ćwiczeniach z innych przedmiotów są Państwo przypisani do grupy 2

Zapisujecie się Państwo również na 2 fakultety (do wyboru z 3).

Jeżeli zabraknie miejsc w grupach (wszystkie miejsca w grupach muszą być zajęte) to proszę zgłaszać (mblasiak@amu.edu.pl).

 


II ROK SOCJOLOGII I stopni

Poprawa zaliczenia ze Statystyki społecznej (laboratorium) z prof. Piotrem Jabkowskim odbędzie się w poniedziałek o godz. 16.30 w sali 122, bud. C (komputerowa)

 22.01.2019 r. zajęcia z modułu Badania rynkowe odbędą się w innych salach (na Ogrodach)

  • godz. 9.45 - sala 112, bud. C "Badania pracownicze (Staff research)" z dr Mariuszem Baranowskim
  • godz. 11.30 - sala D, bud. E "Zarządzanie czasem" z dr Agnieszką Jeran (zaliczenie)
  • godz. 13.15 - sala 112, bud. C "Antropologia organizacji" z dr hab. Magdaleną Ziółkowską-Kuflińską

III ROK SOCJOLOGII I stopnia

Szanowni Państwo,

Osoby, które chciałyby podejść do zaliczenia z przedmiotu "Przygotowanie projektu badawczego" mogą to uczynić również w poniedziałek o godzinie 13.05 lub 14.45. Dodatkowy termin został wyznaczony z powodu środowej awarii  wody i konieczności opuszczenia budynku przed zajęciami. Dotyczy to również osób, które były na środowych zajęciach.

pozdrawiam

dr Maciej Kokociński

  • 25.01.2019 r. zaliczenie z przedmiotu Współczesne teorie socjologiczne dla grupy 2 (z mgr Agnieszką Stamm) odbędzie sie o godz. 11.30 w sali 4 na ul. Miedzychodzkiej 5.

 


I ROK SOCJOLOGII II stopnia

ZMIANY W PLANIE:

wtorek

godz. 9.45 sala 2 ul. Międzychodzka - wykład dr Łukasza Skoczylasa z przedmiotu Globalne problemy społeczne

godz. 11.30 sala 2 ul. Międzychodzka - konwersatorium prof. Ryszarda Cichockiego z przedmiotu Zróżnicowanie społeczne

godz. 13.15 sala 2 ul. Międzychodzka - wykład prof. Ryszarda Cichockiego z przedmiotu Zróżnicowanie społeczne

czwartek

godz. 11.30 sala 5 ul. Międzychodzka - konwersatorium dr Łukasza Skoczylasa z przedmiotu Globalne problemy społeczne (zamiast wykładu)

 

 

 SEMINARIA MAGISTERSKIE 1wsze spotkania środa 7.11.2018 r.

Prof. Ryszard Cichocki środa godz. 10.00 pok. 111, bud. C (1wsze spotkanie)

Prof. Rafał Drozdowski środa godz. 10.00, sala 108, bud. D

Prof. Marek Krajewski środa godz. 9.45 pok. 119, bud. C

Prof. Witold Wrzesień środa godz. 10.00 sala 107, bud. D

Prof. Aldona Żurek środa godz. 10.00 pok.115, bud. C (wejście przez sekretariat pok. 114)

 


II ROK SOCJOLOGII II stopnia

  • Wykład dr Łukasza Skoczylasa jest na planie wpisany we wtorki o godz. 13.15 w sali 122, bud. C (sala komputerowa). W USOsie jest błąd, wykład jest wpisany w środę. Jutro nie ma tego wykładu. Zapraszamy we wtorek 16.10.2018 r.
  • Wykład prof. Ryszarda Cichockiego z przedmiotu Zróżnicowanie i nierówności społeczne został przeniesiony do sali 202 na ul. Miedzychodzkiej 5 (od wtorku 9.10)
  •  Zmiana sali - wykład dr Elżbiety Smolarkiewicz z przedmiotu Socjologia migracji będzie sie odbywał w sali 202 na ul. Międzychodzkiej 5.

 


I ROK PRACY SOCJALNEJ I stopni

II ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia

20.12.2018 r. konwersatoria mgr Agnieszki Stamm odbędą się w sali 122, bud. C, ul. Szamarzewskiego, Instytut Socjologii (sala komputerowa) w zmienionych godzinach;

gr. 1 - godz. 13.15

gr. 2 godz. 15.00

 


III ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia


I ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia

  • 30.11.2018 r. na prośbę studentów, nie odbędą się zajęcia dr Ryszarda Necela z przedmiotu; Organizacja usług socjalnych. Nowy termin zostanie podany.

Konwersatoria dr Ryszarda Necela z przedmiotu Wprowadzenie do specjalności Wprowadzenie do specjalności Organizacja usług socjalnych ropocznie się 

14 grudnia godz. 15.00-20.00 oraz 18 stycznia 2019 r. w godz. 16.45-20.00

Konwersatorium dr Marcina Hermanowskiego z przedmiotu Wprowadzenie do specjalności: Animacja społeczności lokalnych odbędzie się w dwóch terminach:

7 grudnia, od 15.00 do 19.15 - 5 h

11 stycznia od 15.00 do 19.15 - 5 h

  • 5.11.2018 r. - 1wsze seminaria magisterskie o godz. 15.00. Podział znajduje sie na stronie Instytutu Socjologii (pod planem zajęć)

Prof. Anna Michalska sala 112, bud C ul. Szamarzewskiego 89

Prof. Monika Oliwa-Ciesielska pok. 8, bud. C (parter) ul. Szamarzewskiego 89

Prof. Dobroniega Trawkowska pok. 131, bud. C ul. Szamarzewskiego 89

Dr hab. Jakub Isański pok. 110, bud. C ul. Szamarzewskiego 89

Dr hab. Iwona Przybył pok. 104, bud. C ul. Szamarzewskiego 89

 

 25.10.2018 r. (czwartek) godz. 10.00 REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W SYSTEMIE USOS DLA OSÓB Z 2go NABORU

Lektorat z języka niemieckiego mgr Magdalena Dopta
poniedziałek godz. 11.30 ul. Świecickiego sala 312

piątek godz.13.15-14.45

 


II ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia