Na tej podstronie będziemy publikować drobne ogłoszenia, które nie dotyczą odwołanych/odrabianych zajęć.
Prosimy Starostów poszczególnych roczników oraz wszystkich studentów (ki)o regularne odwiedzanie tego miejsca.

 

I ROK SOCJOLOGII I stopnia

 • 22 stycznia 2020 r. zaliczenie z przedmiotu Tanatologia w perspektywie socjologicznej odbędzie się na ul. Szamarzewskiego (Ogrody) w bud. E w sali D.

Wprowadzenie do modułu Socjologia stosowana w sferze publicznej:

Grupa 3 Poniedziałek godz. 11.30 sala 109, ud. D ul. Szamarzewskiego (1wsze zajęcia odbędą się 9 grudnia)

Grupa 4 Wtorek godz. 15.00 sala 312, bud. D ul. Szamarzewskiego 89 (1wsze zajęcia odbędą się 10 grudnia)

Grupa 1 Środa godz. 15.00 sala 409 ul. Międzychodzką 5 (1wsze zajęcia odbędą się 11 grudnia)

Grupa 2 Środa godz. 16.45 sala 409 ul. Międzychodzką 5 (1wsze zajęcia odbędą się 11 grudnia)

Pozostałe zajęcia, których termin rozpoczęcia w planie wpisany jest od grudnia, rozpoczynają się od początku grudnia, czyli od poniedziałku 2 grudnia

 

 • 3.10.2019 r. zostały zwiększone limity w grupach na przedmiocie Podstawy socjologii (wykład do 112 miejsc oraz każdej grupie) oraz na wykładach fakultatywnych. Dodatkowe miejsca bedą widoczne po migracji danych systemu USOS, która się odbywa około godz. 1.00 w nocy. Dokładne informacje o godzinie migracji danych, znajdziecie Państwo na USOSie.
 • 2.10.2019 r. zostały zwiększone limity w grupach na przedmiocie Podstawy socjologii (wykład do 104 miejsc oraz do 26 miejsc w każdej grupie oraz na wykładach fakultatywnych. Dodatkowe miejsca bedą widoczne po migracji danych systemu USOS, która się odbywa około godz. 1.00 w nocy. Dokładne informacje o godzinie migracji danych, znajdziecie Państwo na USOSie.

 • 1.10.2019 r. zostały zwiekszone limity w grupach na przedmiocie Podstawy socjologii oraz na wykładach fakulttaywnych. Dodatkowe miejsca bedą widoczne po migracji danych systemu USOS, która się odbywa około godz. 1.00 w nocy. Dokładne informacje o godzinie migracji danych, znajdziecie Państwo na USOSie.

PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.

Rejestracja rozpoczyna się 30.09.2019 r. o godz. 19.00 (rejestracja w systemie USOS na przemioty z semestru zimowego 2019/2020)

1. Rejestrujecie się Państwo na następujące przedmioty:

Podstawy socjologii (wykład oraz konwersatoria 4 grupy) oraz na fakultety (w semestrze zimowym 2019/2020 obowiązują 2 fakultety)

Fakultety do wyboru:

Subkultury młodzieżowe - Prof. Witold Wrzesień

Tanatologia w perspektywie socjologicznej – Prof. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska

Prawa człowieka w XXI wieku – dr Ryszard Necel

2. Na pozostałe przedmioty, które są w programie studiów, będziecie Państwo przepisani na podstawie rejestracji na przedmiot Podstawy socjologii.

3. Jeżeli Państwo wybiorą przykładowo gr. 4 (rejestrując się na grupy ćwiczeniowe/konwersatoryjne), to na wszystkich konwersatoriach obowiązuje Was grupa 4

4. Na wykłady uczęszczacie Państwo wszyscy . Wyjątkiem są wykłady fakultatywne (fakultety). Macie do wyboru 3 fakultety, z których wybieracie 2.

5. W grupach konwersatoryjnych oraz na wykładach fakultatywnych są limity miejsc.

6. Limity są powiekszane tylko wtedy, gdy są wypełnione wszystkie miejsca we wszystkich grupach, a są jeszcze osoby, dla których zabrakło miejsca i nie mogą się zapisać do żadnej z grup.

7. Zwiekszone limity (dodatkowe miejsca) sa widoczne po migracji danych systemu USOS, która odbywa się w godzinach nocnych.

8.W sprawie powiększenia limitu (braku miejsca w grupach) proszę pisać na adres: mblasiak@amu.edu.pl

 

 


II ROK SOCJOLOGII I stopnia

20 grudzień 2019 r. - DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE SOCJOLOGII UAM

 

 •  Od 19.12.2019 r. konwersatorium mgr Klaudii Jankowskiej z przedmiotu Partycypacja obywatelska, będzie się odbywało w sali 312 w bud. D na ul. Szamarzewskiego.

 • od 18.12.2019 r. konwersatoria z przedmiotu Mikrostruktury społeczne z prof. UAM dr hab. Iwoną Przybył zostaje przeniesione do sali 312 w bud. D na ul. Szamarzewskiego
 • od 18.12.2019 r. konwersatorium z przedmiotu Procesy ludnosciowe w Polsc z dr Arielem Modrzykiem zostaje przeniesione do sali 109 w bud. D na ul. Szamarzewskiego

 • od 26 listopada rozpocznie się konwersatorium dr Macieja Frąckowiaka z przedmiotu Kultura wizualna (Moduła: Kultura i media). Zajęcia bedą się odbywały w blokach 3 godzinnych.

PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.

Rejestracja rozpoczyna się 30.09.2019 r. o godz. 9.00 (rejestracja w systemie USOS na przemioty z semestru zimowego 2019/2020)

1. Rejestrujecie się Państwo na następujące przedmioty:

 • Metody badań ilościowych (3 grupy laboratoryjne)
 • Mikrostruktury społeczne (2 grupy konwersatoryjne oraz wykład)
 • Moduły (wykłady)

  Socjologia kultury popularnej (Mod. Kultura i media)

  Antropologia organizacji (Mod. Badania rynkowe)

  Europejska sfera publiczna (Mod. Socjologia stosowana)

  Limity są powiekszane tylko wtedy, gdy są wypełnione wszystkie miejsca we wszystkich grupach, a są jeszcze osoby, dla których zabrakło miejsca i nie mogą się zapisać do żadnej z grup.

  W sprawie powiększenia limitu (braku miejsca w grupach) proszę pisać na adres: mblasiak@amu.edu.pl


III ROK SOCJOLOGII I stopnia

20 grudzień 2019 r. - DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE SOCJOLOGII UAM

 • Od 19.12.2019 r. laboratoria dr Elżbiety Smolarkiewicz z przedmiotu Przygotowanie projektu badawczego (grupy 1 i 3) będą się odbywały w sali 312 w budynku D na ul. Szamarzewskiego.

Semiaria licencjackie
prof. UAM dr hab. Iwona Przybył poniedziałek godz. 13.15 sala 1, ul. Międzychodzka
prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska poniedziałek godz.13.15 sala 3, ul. Międzychodzka 5


dr Dorota Mroczkowska poniedziałek godz. 13.15 sala 2 ul. Międzychodzka 5

 • W dniu dzisiejszym 23.10, została podana lista promotorów oraz problematyka badawcza seminariów licencjackich oraz deklaracja wyboru promotora. Proszę o wypełnienie wszystkich czterech miejsc (4). Jeżeli do danego promotora zgłosi sie duża liczba chetnych to o kolejności przyjęć będzie decydowała średnia ocen uzyskana w ciągu dwóch poprzednich lat (osoby z wyższą średnią maja pierwszeństwo). Wypełnioną deklaracje należy przesłać lub dostarczyć do 27 października 2019 r.

 • RAPORT Z ĆWICZEŃ TERENOWYCH
  grupa dr Ariela Modrzyka rozpoczyna zajęcia 12 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 8.00 w sali 122, bud. C
 • grupa prof. Marka Nowaka rozpoczyna zajęcia 8 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 8.00 w sali 122, bud. C
 • grupa mgr Magdaleny Popławskiej i mgr Mateusza Włodarka 15 listopada 2019 r. (piątek) godz. 8.00w sali 108, bud. D

 


I ROK SOCJOLOGII II stopnia

20 grudzień 2019 r. - DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE SOCJOLOGII UAM

 

15 listopada zajęcia dr Marcina Hermanowskiego z przedmiotu Wprowadzenie do specjalności Animacja społeczności lokalnych, rozpoczną się o godz. 15.15.

 • Od 18 listopada wykład fakultatywny z przedmiotu Koncepcje badań socjologicznych z prof. Renatą Suchocką będzie się odbywał w poniedziałki o godz. 13.15 w sali 109, bud. D (zamiast w czwartek).

Rejestracja dla osób przyjętych w drugim naborze rozpocznie się 26.10.2019 r. (sobota) o godz. 10.00 (rejestracja w systemie USOS na przedmioty z semestru zimowego 2019/2020)

W semestrze zimowym 2019/2020 obowiązuje 1 fakultet.

Fakultety do wyboru:

Koncepcja badań socjologicznych – prof. Renata Suchocka (fakultet obowiązkowy dla osób, które nie ukończyły studiów licencjackich na kierunku Socjologia lub Praca Socjalna)

Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie – prof. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska

Socjologia przedsiębiorczości – prof. Przemysław Wechta

Socjologia zdrowia psychicznego – dr Monika Frąckowiak-Sochańska

Związki intymne – dr Filip Schmidt


II ROK SOCJOLOGII II stopnia

20 grudzień 2019 r. - DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE SOCJOLOGII UAM

 

 • Od 19.12.2019 r. wykład dr Elżbiety Smolarkiewicz z przedmiotu Socjologia migracji będzie się odbywał w sali 312 w budynku D na ul. Szamarzewskiego.

Rejestracja rozpoczyna się 30.09.2019 r. o godz. 11.00 (rejestracja w systemie USOS na przemioty z semestru zimowego 2019/2020)

PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.

W semestrze zimowym 2019/2020 obowiązuje 1 fakultet oraz 2 socjologie szczegółowe.

Fakultety do wyboru 1:

Globalizacja przestępczości zorganizowanej – prof. Jakub Isański

Psychologia w praktyce wymiaru sprawiedliwości – dr Przemysław Bury

Socjologia pamięci – dr Łukasz Skoczylas

Wybrane problemy współczesnych uzależnień- dr Monika Frąckowiak-Sochańska

Socjologia szczegółowe do wyboru 2:

Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego – prof. dr hab. Marek Ziółkowski

Zróżnicowanie nierówności społeczne – prof. Ryszard Cichocki

Problemy miejskie - prof. Marek Nowak

Socjologia migracji – dr Elżbieta Smolarkiewicz

Socjologia mody – dr Alicja Raciniewska

Socjologia dobrobytu – dr Mariusz Baranowski

Program Maxqda: narzędzie komputerowe wspierające realizację badań jakościowych i mieszanych – dr Filip Schmidt

 

I ROK PRACY SOCJALNEJ I stopni

22 stycznia 2020 r. zaliczenie z przedmiotu Tanatologia w perspektywie socjologicznej odbędzie się na ul. Szamarzewskiego (Ogrody) w bud. E w sali D.

 

Rejestracja rozpoczyna się 30.09.2019 r. o godz. 19.30 (rejestracja w systemie USOS na przemioty z semestru zimowego 2019/2020)

1. Rejestrujecie się Państwo na następujące przedmioty:

Mwtodologia nauk społecznych (wykład oraz konwersatoria 2 grupy) oraz na fakultety (w semestrze zimowym 2019/2020 obowiązuje 1 fakultet)

Fakultety do wyboru:

Subkultury młodzieżowe - Prof. Witold Wrzesień

Tanatologia w perspektywie socjologicznej – Prof. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska

Prawa człowieka w XXI wieku – dr Ryszard Necel

2. Na pozostałe wykłady, które znajdują się w programie studiów.

3. Na pozostałe konwersatoria, które są w programie studiów, będziecie Państwo przepisani na podstawie rejestracji na przedmiot Metodologia nauk społecznych.

4. Jeżeli Państwo wybiorą przykładowo gr. 2 (rejestrując się na grupy ćwiczeniowe/konwersatoryjne), to na wszystkich konwersatoriach obowiązuje Was grupa 2

5. Na wykłady uczęszczacie Państwo wszyscy . Wyjątkiem są wykłady fakultatywne (fakultety). Macie do wyboru 3 fakultety, z których wybieracie 1.

6. W grupach konwersatoryjnych oraz na wykładach fakultatywnych są limity miejsc.

7. Limity są powiekszane tylko wtedy, gdy są wypełnione wszystkie miejsca we wszystkich grupach, a są jeszcze osoby, dla których zabrakło miejsca i nie mogą się zapisać do żadnej z grup.

8.W sprawie powiększenia limitu (braku miejsca w grupach) proszę zgłaszać pod na adres: mblasiak@amu.edu.pl

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia

20 grudzień 2019 r. - DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE SOCJOLOGII UAM

 

Rejestracja rozpoczyna się 30.09.2019 r. o godz. 9.30 (rejestracja w systemie USOS na przemioty z semestru zimowego 2019/2020)

1. Rejestrujecie się Państwo na następujące przedmioty:

Teorie i metody pracy socjalnej (wykład oraz konwersatoria 2 grupy) oraz na fakultety (w semestrze zimowym 2019/2020 obowiązuje 1 fakultet)

Fakultety do wyboru:

Socjologiczna analiza Kościoła i parafii - prof. dr hab. Józef Baniak

Gender studies – dr Moniak Frąckowiak-Sochańska

Socjologia przedsiębiorczości – prof. Przemysław Wechta

2. Na pozostałe wykłady, które znjdują się w programie studiów.

3. Na pozostałe konwersatoria, które są w programie studiów, będziecie Państwo przepisani na podstawie rejestracji na przedmiot Teorie i metody pracy socjalnej.

4. Jeżeli Państwo wybiorą przykładowo gr. 2 (rejestrując się na grupy ćwiczeniowe/konwersatoryjne), to na wszystkich konwersatoriach obowiązuje Was grupa 2

5. Na wykłady uczęszczacie Państwo wszyscy . Wyjątkiem są wykłady fakultatywne (fakultety). Macie do wyboru 3 fakultety, z których wybieracie 1.

6. W grupach konwersatoryjnych oraz na wykładach fakultatywnych są limity miejsc.

7. Limity są powiekszane tylko wtedy, gdy są wypełnione wszystkie miejsca we wszystkich grupach, a są jeszcze osoby, dla których zabrakło miejsca i nie mogą się zapisać do żadnej z grup.

8. Zwiekszone limity (dodatkowe miejsca) są widoczne po migracji danych systemu USOS, która odbywa się w godzinach nocnych.

9.W sprawie powiększenia limitu (braku miejsca w grupach) proszę pisać na adres: mblasiak@amu.edu.pl

 


III ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia

20 grudzień 2019 r. - DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE SOCJOLOGII UAM

 

19.12.2019 r. proseminarium dyplomowe dr Moniki Frąckowiak-Sochańskiej odbędzie się na ul. Szamarzewskiego (Ogrody) w budynku C w pok. 120.

 • 15.10.2019 r. zostały podane listy z przydziałem na poszczególne seminaria dyplomowe. Lista jest zamieszczona pod planem zajęć. Seminarium prof. Moniki Oliwy-Ciesielskiej odbędzie się już 16.10.2019 r. zgodnie z planem zajęć.

 • 9, 16, 23 oraz 30 października, wykład fakultatywny Prof. Krzysztofa Podemskiego z przedmiotu Polska 1918-2018. Społeczeństwo, państwo, naród, będzie się odbywał w sali 107, bud. D na ul. Szamarzewskiego 89 (na Ogrodach)

PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.

Rejestracja rozpoczyna się 30.09.2019 r. o godz. 10.30 (rejestracja w systemie USOS na przemioty z semestru zimowego 2019/2020)

1. Rejestrujecie się Państwo na następujące przedmioty:

Wykład obowiązkowe oraz na fakultety (w semestrze zimowym 2019/2020 obowiązują 2 fakultety)

Fakultety do wyboru:

Biomedyczne aspekty zdrowia i choroby – dr Jolanta Twardowska-Rajewska

Socjologia moralności – prof. dr hab. Józef Baniak

Problematyka mężczyzn i męskości – prof. Aldona Żurek

Polska 1918-2018. Społeczeństwo, państwo, naród. – prof. Krzysztof Podemski

Partycypacja w zarządzaniu lokalnym – prof. Piotr Matczak

Społeczne aspekty turystyki i podróżowania – prof. Jakub Isański

Bezpieczeństwo osobiste – dr Przemysław Bury

2. Na wykładach fakultatywnych są limity miejsc.

3. Limity są powiekszane tylko wtedy, gdy są wypełnione wszystkie miejsca we wszystkich grupach, a są jeszcze osoby, dla których zabrakło miejsca i nie mogą się zapisać do żadnej z grup.

4.W sprawie powiększenia limitu (braku miejsca w grupach) proszę pisać na adres: mblasiak@amu.edu.pl

 


I ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia

20 grudzień 2019 r. - DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE SOCJOLOGII UAM

 

22.11.2019 r. zajecia dr Marcina Hermanowskiego z przedmiotu  Wprowadzenie do specjalności Animacja społeczności lokalnych o godz. 15.15

Seminaria magisterskie

prof. UAM dr hab. Iwona Przybył sala 1 ul. Międzychodzka 5

prof. UAM dr hab. Aldona Żurek sala 3 ul. Międzychodzka 5 poniedziałek 16.45

Terminy zajęć

Wprowadzenie do specjalności: Organizacja usług socjalnych dr Ryszard Necel
15 listopada godz. 15.00-18.15
29 listopada godz. 15.00-18.15

Wprowadzenie do specjalności: Animacja społeczności lokalnych dr Marcin Hermanowski
22 listopada godz. 15.00-18.15
6 grudnia godz. 15.00-18.15

 • Na stronie Wydziału Socjologii (pod planem zajęć) została podana lista promotorów seminariów magisterskiech oraz deklaracja wyboru promotora (proszę o wepełnienie wszystkich czterech miejsc na deklaracji). Wypełnioną deklarację należy do 31 października przynieść do pokoju 105, bud. C (Wydział Socjologii, 1 piętro) lub przesłać na podany adres.
 • Dzisiaj 28.10 (po migracji danych) będą dodatkowe miejsca na wszystkie przedmioty, które znajdują się w programie pierwszego roku.

Rejestracja dla osób przyjętych w drugim naborze rozpocznie się 26.10.2019 r. (sobota) o godz. 10.00 (rejestracja w systemie USOS na przedmioty z semestru zimowego 2019/2020)

W semestrze zimowym 2019/2020 obowiązuje 1 fakultet (dla studentów, którzy nie ukończyli pracy socjalnej na poziomie licencjackim jest obowiązkowy przedmiot Metody pracy socjalnej)

Fakultety do wyboru:

Metody pracy socjalnej - Prof. Monika Oliwa-Ciesielska

Społeczne oblicza katastrof – Prof. Piotr Matczak

Socjologia zdrowia psychicznego - dr Monika Frąckowiak-Sochańska

Związki intymne – dr Filip Schmidt

 


II ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia

20 grudzień 2019 r. - DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE SOCJOLOGII UAM

 

Seminarium prof. UAM dr hab. Iwona Przybył sala 1 ul. Międzychodzka

PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.

Rejestracja rozpoczyna się 30.09.2019 r. o godz. 11.30 (rejestracja w systemie USOS na przemioty z semestru zimowego 2019/2020)

W semestrze zimowym 2019/2020 obowiązuje 1 fakultet oraz 2 przedmioty „Wybrane obszary pracy socjalnej”.

Fakultety do wyboru:

Globalizacja przestępczości zorganizowanej – prof. Jakub Isański

Psychologia w praktyce wymiaru sprawiedliwości – dr Przemysław Bury

Uzależnienia – dr Przemysław Bury

 

Przedmioty „Wybrane obszary pracy socjalnej”:

Zróżnicowanie i nierówności społeczne – prof. Ryszard Cichocki

Problemy miejskie – prof. Marek Nowak

Migracje – prof. Jakub Isański

Wybrane problemy współczesnych uzależnień - dr Monika Frąckowiak-Sochańska