Na tej podstronie będziemy publikować drobne ogłoszenia, które nie dotyczą odwołanych/odrabianych zajęć.
Prosimy Starostów poszczególnych roczników o regularne odwiedzanie tego miejsca.

 

I ROK SOCJOLOGII I stopnia

 • Wykład dr hab. Kamila Kaczmarka z pzredmiotu Socjologia klasyczna 19.06 (wtorek) odbędzie się o godz. 11.30  w sali A, bud. E.

II ROK SOCJOLOGII I stopni

 • Moduł Kultura i media: zaliczenie zajęć 18.06.2018 r. (wtorek)
  godz. 8.00-9.30 - Media w badaniach społecznych (dr Filip Schmidt)
  godz. 9.45-11.15 - Socjologia Internetu (dr Łukasz Rogowski)

ĆWICZENIA TERENOWE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

1wsze zajęcia z przedmiotu Przygotowanie do ćwiczeń terenowych odbędą się 19.04.2018 r. (czwartek) o godz. 15.00 sala 122, bud. C - grupy prof. Mariana Golki oraz dr hab. Marka Nowaka.

1wsze spotkanie informacyjne grupy dr Doroty Mroczkowskiej odbędzie się 17.04.2018 r. o godz. 16.45 w sali 107, bud. D. Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki o godz. 13.15 w sali 408 na ul. Międzychodzkiej.

Zapisy do poszczególnych grup w USOSie rozpoczną się 13.04.2018 r. o godz. 10.00 i potrwają do 20.04.2018 r.

TEMATYKA Ćwiczeń terenowych

Grupy prof. Mariana Golki oraz dr hab. Marka Nowaka

"Projekt praktyk związany jest z interesującym zagadnieniem poruszania się pieszo po mieście, wpisanym w zainteresowania Zakładu Badań społeczności lokalnych i regionalnych IS UAM. Chcielibyśmy w formie badawczej zająć się kwestiami specyfiki obecności w przestrzeni znaczącej grupy użytkowników. Badanie będzie wykorzystywało dostępne dla socjologów narzędzia badawcze: jakościowe (obserwację przy użyciu kamery GoPro, konwencję spaceru badawczego i wywiadu pogłębionego) i ilościowe (wywiad kwestionariuszowy), celem zaś będzie uzyskanie spójnego obrazu interakcji przestrzeni i człowieka, dającej podstawy do uogólnień i do wykorzystania w realizacji polityk miejskich (ustalenie będziemy chcieli podzielić się z samorządem pomocniczym Jeżyc).

Grupa dr Doroty Mroczkowskiej

Zarys zamysłu praktyk:

Współpraca i realizacja badań wspólnie z Fundacja Court Watch Polska (więcej informacji na temat Fundacji można uzyskać na stronie:https://courtwatch.pl/fundacja/court-watch/).

Pierwszy etap: zapoznanie się z celami działalności Fundacja, procedurą i metodologią monitoringu, oraz jak się zachować biorąc udział w rozprawach jako publiczność.

Drugi etap: dokonywanie monitoringu rozpraw w wybranych poznańskich sądach (ilość do ustalenia na spotkaniach), ich bieżące omawianie i analiza.

Trzeci etap sporządzenie raportu z monitoringu sądów.  

Studenci przez okres 3 miesięcy biorą udział w największym na świecie programie obserwacji.

Grupy prof. Mariana Golki dr hab. Marka Nowaka – 11.07-18.07. 2018 r.

1wsze zajęcia z przedmiotu Przygotowanie do ćwiczeń terenowych odbędą się 19.04 o godz. 15.00 w sali komputerowej nr 122, bud. C (w tym terminie zajęcia będą się już odbywały stale)

Grupa dr Doroty Mroczkowskiej ćwiczenia skończą się do końca czerwca. Osoby, które zdecydują się na udział  w tych zajęciach, muszą zdawać sobie sprawę, że nie będą mogły usprawiedliwiać nieobecności na innych zajęciach udziałem w tym projekcie. Przypominam również, że od 22.06 do 4.07 trwa sesja egzaminacyjna i trzeba będzie to uwzględnić przy wyborze grupy. Szczegółowe informacje otrzymają Państwo na spotkaniu we wtorek 17.04 o godz. 16.45.

Zapisy na przedmiot Przygotowanie do ćwiczeń terenowych rozpoczną się w piątek 13.04.2018 r. o godz. 10.00 (zakończą się w dniu 20.04.2018 r.  Zapis do konkretnej  grupy na  przedmiot Przygotowanie do ćwiczeń terenowych jest jednoznaczne z zapisem do tej samej grupy na ćwiczenia terenowe.

 • 19.04.2018 r. (czwartek) wykład dr Mariusza Baranowskeigo z przedmiotu Makrostruktury o godz. 9.45 odbędzie się wyjątkowo w sali 312, bud. D
 • 18.04.2018 r. laboratorium mgr Agnieszki Stamm z przedmiotu Metody badań jakościowych (grupa 3)  zamiast o godz. 15.00 odbedzie się o godz. 11.30 w sali 2 na ul. Międzychodzkiej 5.
 • 17.04, 24.04 oraz 8.05 konwersatorium Sfera publiczna - studium przypadku (Moduł: Socjologia stosowana w sferze publicznej) z mgr Piotrem Chmielewskim odbedzie sie w sali komputerowej s. 122, bud. C.
 • lektorat z języka niemieckiego z mgr Magdaleną Doptą w poniedziałki został pzreniesiony do sali 409 na ul. Międzychodzkiej

III ROK SOCJOLOGII I stopnia

 • 29.05.2018 r. wykład fakultatywny dr Elżbiety Smolarkiewicz z pzredmiotu Socjologia narodu odbędzie się o godz. 9.45 w sali D, bud. E (zamiast wykładu z WTS).

TERMINY SEMINARIÓW

Prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki – środa godz. 10.00 pok. 111, bud. C

Prof. dr hab. Rafał Drozdowski – środa godz. 9.45, sala 107, bud. D

Prof. dr hab. Marian Golka –

Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska – środa godz. 9.45, sala 122, bud. C lub 112, bud. C

Prof. dr hab. Marek Krajewski –

Prof. UAM dr hab. Stanisław Lisiecki –

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski – środa godz. 9.45 pok. 128, bud. C

Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień – środa godz. 10.00, sala 109, bud. D


I ROK SOCJOLOGII II stopnia

 • 17 maja 2018 r. (czwartek)zajęcia z modułu: Relacje w organizacjach odbędą się na ul. Międzychodzkiej w sali nr 2.
  Konflikt i negocjacje w zespole oraz Komunikacja i autoprezentacja z dr Dorotą Mroczkowską oraz Wykład z prof. Aldoną Żurek z przedmiotu: Zespoły w organizacjach

Terminy seminariów

Prof. dr hab. Rafał Drozdowski - środa godz. 8.00 (konsultacje, Pan Profesor jest co tydzień), pok. 129, bud. C

Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska – środa godz. 9.45, sala 109, bud. D

Prof. dr hab. Marek Krajewski –

Prof. UAM dr hab. Stanisław Lisiecki –

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski – środa godz. 9.45 pok. 128, bud. C

Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek – środa godz. 10.00 sala 115, bud. C (wejście przez sekretariat

pok. 114, bud. C)


II ROK SOCJOLOGII II stopnia

Terminy seminariów:

Prof. dr hab. Rafał Drozdowski – środa godz. 8.00 (konsultacje, Pan Profesor jest co tydzień)

Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska – środa godz. 9.45, sala 109, bud. D

Prof. dr hab. Marek Krajewski –

Prof. UAM dr hab. Stanisław Lisiecki –

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski – środa godz. 9.45 pok. 128, bud. C

Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień – czwartek godz. 10.00 sala 122, bud. C

Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek – środa godz. 10.00 sala 115, bud. C (wejście przez sekretariat

pok. 114, bud. C)


I ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia

 • 22 maja 2018 r. wykład dr Joanny Rajewskiej de Mezer z przedmiotu Encyklopedia prawa zostaje przeniesiony do sali 307 w bud. D
 • Język angielski z mgr Krystyną Janiak (poziom B2.1) w poniedziałek o godz. 11.30 został przeniesiony do sali 5 na ul. Międzychodzkiej a lektorat z języka niemieckiego w poniedziałki z mgr Magdaleną Doptą do sali 409 na ul. Międzychodzkiej

II ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia

 • 7 maja 2018 r.  lektoraty z języka angielskiego z mgr Magdaleną Cieślarczyk-Dominguez zostają przeniesione do sali 408 na ul. Międzychodzkiej.
 • lektorat z języka niemieckiego z mgr Magdaleną Doptą w poniedziałki został pzreniesiony do sali 409 na ul. Międzychodzkiej

III ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia

 


I ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia

w środy o godz. 15.00 jako 1wsze odbędą się konwersatoria mgr Nataszy Doiczmann z przedmiotu Socjologiczne podstawy resocjalizacji. Konwersatorium prof. Dobroniegi Trawkowskiej z przedmiotuMetodyka pracy socjalnej rozpocznie sie od 18 kwietnia.


II ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia