Szanowni Państwo,

poniżej załączamy wszystkie potrzebne dokumenty przeznaczone dla doktorantów ze Szkoły Doktorskiej Szkoły Nauk Społecznych oraz kontakt do Biura Szkoły (strona tymczasowa, właściwa strona internetowa w przygotowaniu):

 Uchwała nr 367/2019/2020 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 z dnia 28 października 2019 r. dotycząca sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
POBIERZ
 Regulamin Studiów Doktoranckich POBIERZ
 Program kształcenia POBIERZ
 Kodeks Etyki Doktorantów POBIERZ
 Badania lekarskie doktorantów POBIERZ

 

 Klauzula informacyjna RODO w języku polskim POBIERZ
 Klauzula informacyjna RODO w języku angielskim POBIERZ
 Wzory wniosków o wyznaczenie promotora w języku polskim POBIERZ
 Wzory wniosków o wyznaczenie promotora w języku angielskim POBIERZ

 

Dydaktyka:

 Program zajęć do wyboru POBIERZ
 Moduł Warsztat badacza POBIERZ
 Moduł Warsztat badacza - prezentacja

POBIERZ

 Moduł Dydaktyka akademicka POBIERZ

 


KONTAKT:

Biuro szkoły: mgr Beata Nowak, Wydział Fizyki UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2, 61-614 Poznań
(dawniej ul. Umultowska 85), bud. F pok. 157, tel. 61 829 5044

Kierownik szkoły: prof. UAM dr hab. Jakub Isański, Wydział Socjologii ul. Szamarzewskiego 89C, pok. 132 tel. 61 829 2266,
dyżury: pon. 9.00-10.00, śr. 9.00-11.00 /dyżury w Biurze Szkoły pok. F/157 piątki 9.00-11.00

Strona UAM dla doktorantów: https://amu.edu.pl/doktoranci