Poniżej znajdują się dwa ważne dokumenty, z którymi koniecznie muszą zapoznać się chętni do podjęcia studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UAM.

Uchwała w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych w UAM w roku akademickim 2018/2019

Warunki i tryb przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie 2018/2019

 

Jeśli lektura powyższych Cię nie zniechęciła, rzuć okiem na kwestionariusz osobowy, który należy dostarczyć do Sekretariatu. Rekrutacja odbywa się corocznie na początku lipca (pierwszy lub drugi tydzień). O dokładnym terminie informujemy w czerwcu.

docKwestionariusz osobowy

docWniosek o stypendium doktoranckie