Mgr

Paulina Markiewicz

Telefon: 61 829 2260
E-mail: paulina.anna.markiewicz@gmail.com
Zakład: Studenci III stopnia
Pokój: 123
Stanowisko: Doktorantka
Zainteresowania

poblematyka jakościowych metod badawczych (ze szczególnym uwzględnieniem analizy konwersacyjnej oraz dokumentarnej metody interpretacji), socjologia młodzieży oraz socjologia polityki (kultura polityczna, partycypacja i alienacja polityczna), etnometodologia, neuromarketing, badania użyteczności