Agnieszka Nymś

Mgr

Agnieszka Nymś

Telefon: 61 829 2140
E-mail: agnieszka.nyms@amu.edu.pl
Zakład: Studenci III stopnia
Pokój: 103
Stanowisko: Doktorantka
Zainteresowania