Mgr

Ariel Modrzyk

Telefon: 61 829 2271
E-mail: arlmodrzyk@gmail.com
Zakład: Studenci III stopnia
Pokój: 119
Stanowisko: Doktorant
Zainteresowania