Krzysztof Mączka

Dr

Krzysztof Mączka

Telefon: 61 829 2263
E-mail: krzysztof.maczka@amu.edu.pl
Adres www: https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Maczka
Zakład: Pracownicy naukowi
Pokój: 133
Stanowisko: Kierownik projektu
Zainteresowania

Partycypacja obywatelska, konsultacje społeczne, budżety obywatelskie, polityki publiczne, socjologia środowiska, usługi ekosystemowe