Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim - XXI edycja
Współpraca
Data dodania: 19 październik 2017

Rozpoczęła się XXI edycja programu "Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim". Dla studentów i absolwentów uczelni przygotowano niemal 50 miejsc, w których mogą zdobyć doświadczenie. Pr...

Startuje konkurs stypendialny START 2018
Współpraca
Data dodania: 11 wrzesień 2017

Staruje nabór wniosków w ramach konkursu START, skierowanego do młodych naukowców. Konkurs, organizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, adresowany jest do młodych naukowców...

Konkurs na międzynarodowe projekty humanistyczne
Współpraca
Data dodania: 04 wrzesień 2017

Do 24 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na międzynarodowe projekty humanistyczne obejmujące badania interdyscyplinarne, których celem jest zrozumienie relacji międ...

Firma Clarivate Analytics zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń internetowych
Współpraca
Data dodania: 04 wrzesień 2017

Firma Clarivate Analytics zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń internetowych dotyczących platform Web of Science i InCites w zakresie: - wyszukiwania cytowań do publikacji, - poprawiania błę...

Dream New - stypendia na studia w Nowej Zelandii
Studenci
Data dodania: 23 czerwiec 2017

Do 1 września 2017 r. trwa nabór wniosków do programu stypendialnego Dream New. W ramach konkursu możliwe jest zdobycie środków na semestralny pobyt na jednej z uczeln...

Stypendia dla studentów na staże w poznańskich firmach
Studenci
Data dodania: 23 czerwiec 2017

Do 30 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów na staże w poznańskich firmach. Stypendia mogą być przyznane studentom poznańskich uczelni, którzy zosta...

Popularne aktualności

Współpracujemy z: