1 marca 2019 r. odbyło się kolejne III Seminarium Kół Naukowych i Studentów Pracy Socjalnej organizowane przez Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UAM. Gościliśmy między innymi ośrodki z Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Gdańska, Bydgoszczy i Katowic. Seminarium rozpoczęło się od ciepłego powitania wszystkich przybyłych przez dr hab. prof. UAM Annę Michalską oraz dra hab. Marka Nowaka.

Wysłuchaliśmy wspaniałej części wykładowej, w której prof. Michalska i mgr Marta Zaręba z Zakładu Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej poruszyły istotną tematykę senioralną - świat społeczny seniorów, ale także sytuację osób, które na co dzień zajmują się wspieraniem i pracą opiekuńczą wobec osób zależnych.

Po części wykładowej nadszedł czas na prelekcje naszych Gości. Tematyka wystąpień poruszała takie obszary jak: bariery integracji społecznej, problem bezdomności wśród młodzieży, znaczenie studiowania dla osób z niepełnosprawnością czy wspomniana wcześniej tematyka senioralna. Z satysfakcją wysłuchaliśmy młodych, aktywnych adeptów pracy socjalnej, którzy przejechali wiele kilometrów by móc przedstawić efekty swoich działań, między innymi wynikami badań nad rodzicielstwem zastępczym czy projektami socjalnymi skierowanymi do młodzieży.

Seminarium było wspaniałym doświadczeniem, za które serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom – zarówno biernym jak i aktywnym. Świadomość, że w całej Polsce studenci pracy socjalnej działają i aktywizują innych jest nieoceniona. Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok w jeszcze szerszym gronie.

KNSPS UAM

Poniżej prezentujemy wybrane zdjęcia z wydarzenia:

 

DSC05200
DSC05200
DSC05202
DSC05202
DSC05204
DSC05204
DSC05205
DSC05205
DSC05206
DSC05206
DSC05208
DSC05208
DSC05214
DSC05214
DSC05198
DSC05198