2 marca odbyło się Seminarium Kół Naukowych Pracy Socjalnej. Swoją obecnością zaszczyciły nas: KNSPS Uniwersytetu Jagiellońskiego, KNSPS „Empowerment”, Uniwersytetu Szczecińskiego, SKNPS „Social Force” z Uniwersytetu Łódzkiego, KNPS z Uniwersytetu Śląskiego.

Prof. dr. hab. Monika Oliwa-Ciesielska oraz prof. dr. hab. Anna Michalska powitawszy przybyłych Gości rozpoczęły seminarium. Wysłuchaliśmy dwóch wykładów: dr. Mariusz Baranowski mówił o dochodzie podstawowym i istniejących formach redystrybucji, natomiast dr. Ryszard Necel przybliżył temat obligacji społecznych. Po wykładach wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja na temat obu rozwiązań i ich ewentualnym wpływie na rozwiązywanie problemów społecznych.

Następnie wysłuchaliśmy prelekcji naszych Gości, którzy mówili między innymi o funkcjonowaniu rodzin z dzieckiem autystycznym w społeczeństwie, trudnościach wpisanych w zawód pracownika socjalnego czy mowie nienawiści w Polsce. Wspólnie dyskutowaliśmy nad poruszonymi tematami, pojawiły się nowatorskie refleksje.

Trzecia część seminarium miała charakter warsztatowy, zarówno nasi Goście jak i członkowie naszego Koła wzięli udział w jednym z dwóch warsztatów. W ramach seminarium Mgr Ilona Rabizo przeprowadziła warsztat pt. „Jak tworzy się ruch społeczny? Na przykładzie protestów mieszkańców wsi przeciwko przemysłowej hodowli zwierząt”. Z kolei mgr Katarzyna Czarnota podzieliła się z uczestnikami wiedzą na temat badań aktywistycznych w praktyce.

Cieszymy się, że nasze Koło Naukowe po raz kolejny miało okazję stworzyć wydarzenie, które pozwoliło na dialog między środowiskami akademickimi, na wymianę doświadczeń oraz poszerzanie horyzontów w myśleniu i działaniu w pracy socjalnej. Dziękujemy naszym tegorocznym Gościom oraz profesorom i doktorom, którzy wspomogli nas w tworzeniu Seminarium. Serdecznie zapraszamy już za rok.

 

_DSC4493
_DSC4493
_DSC4495
_DSC4495
_DSC4498
_DSC4498
_DSC4528
_DSC4528
_DSC4543
_DSC4543
_DSC4563
_DSC4563