Kontakty pomiędzy Katedrą Socjologii Uniwersytetu w Bayreuth a Instytutem Socjologii UAM sięgają roku 2007, kiedy to ówcześni koordynatorzy Programu Erasmus – prof. Georg Kamphausen i dr Jerzy Kaczmarek – nawiązali współpracę, owocującą wpierw wymianą studentów i wykładowców. W następnych latach kontynuowana była wymiana studentów oraz dochodziły do skutku krótkookresowe pobyty kadry naukowej. Natomiast najnowszą inicjatywą była idea zorganizowania Szkoły Letniej, która zgromadziłaby studentów, doktorantów i wykładowców socjologii obu uniwersytetów w celu wymiany doświadczeń naukowych i dydaktycznych, prezentacji własnych prac badawczych oraz poznawania miejsc ważnych dla kultury danego regionu i kraju.

Dzięki pomocy finansowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu w Bayreuth pomysł realizacji Szkoły Letniej mógł dojść do skutku. Udział w niej wzięło ogółem osiemnastu wykładowców, doktorantów i studentów z obu stron. Szkoła Letnia została podzielona na dwa etapy. Pierwszy odbył się w Poznaniu w dniach od 27 czerwca do 1 lipca. Program obejmował zwiedzanie Muzeum w Rogalinie, Muzeum Bambrów Poznańskich, Katedry, Bramy Poznania. Goście obejrzeli też przedstawienie teatru ulicznego oraz uczestniczyli w wykładzie przygotowanym przez pracowników naukowych Instytutu Zachodniego. Druga część Szkoły Letniej odbyła się w Bayreuth od 1 do 8 lipca. Głównym punktem programu były prezentacje prac badawczych oraz koncepcji prac magisterskich i licencjackich polskich i niemieckich uczestników. Po każdej prezentacji odbywała się ożywiona dyskusja. Oprócz tego zrealizowano również bogaty program wycieczkowy i kulturalny: zwiedzanie barokowej opery i zamku, Muzeum Loży Masońskiej, ogrodu botanicznego, Ermitażu, jak również uczestnictwo w spektaklu operowym.

Szkoła Letnia była formą wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń naukowych, dydaktycznych i studenckich, prezentacji potencjału badawczego a także zapoznania się z dorobkiem kulturalnym obu miast i regionów. Studenci i wykładowcy uczestniczyli wspólnie w przygotowanych zajęciach. Odbywały się również spotkania w węższych gronach, podczas których omawiano dalsze działania i wspólne projekty badawcze. W ten sposób nakreślono konkretne plany na najbliższy rok, a więc organizację seminarium naukowego w kwietniu 2019, pomysł wydawania polsko-niemieckiego rocznika o tematyce socjologicznej, projekt kolejnej edycji Szkoły Letniej oraz polsko-niemieckiego grantu badawczego. Idea organizowania Szkoły Letniej przez socjologów i studentów socjologii z Bayreuth i Poznania zyskała w obu środowiskach pełne uznanie. Świadczyć może o tym chociażby list Prodziekana Wydziału Nauk o Kulturze Uniwersytetu w Bayreuth prof. Bernta Schnettlera, skierowany na ręce dr. hab. Jerzego Kaczmarka, w którym Autor z entuzjazmem odnosi się do pomysłu Szkoły Letniej i podkreśla, że jest ona ważnym krokiem do rozwoju dalszej współpracy pomiędzy socjologami z Bayreuth i Poznania.


Poniżej znajdują się wybrane zdjęcia z wydarzenia wykonane przez uczestników.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18