Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową pt. Zaradność społeczna. Jednostka w społeczeństwie, która odbędzie się 17 maja 2018 roku w Poznaniu.

Celem drugiej edycji konferencji jest refleksja dotycząca zaradności jednostki w sytuacji niewydolności określonych struktur życia społecznego. Kategoria zaradności ukazuje bowiem potencjał sprawstwa człowieka oraz okoliczności, w których jest on uwalniany lub blokowany.

Spotkanie ma zatem stworzyć okazję do naukowej analizy czynników wywołujących/ ograniczających zaradność oraz debaty nad zróżnicowaniem jej licznych przejawów oraz zamierzonych i niezamierzonych konsekwencji społecznych.

Pragniemy, aby konferencja stanowiła forum do dyskusji między przedstawicielami wielu dyscyplin naukowych: socjologów, psychologów, ekonomistów, kulturoznawców, pedagogów społecznych, polityków społecznych, badaczy pracy socjalnej oraz przedstawicieli instytucji publicznych i pozarządowych.
 
Proponujemy, aby refleksja ta toczyła się wokół następujących bloków problemowych:

  • (Nie)zaradny system polityki społecznej. Czy państwo zachęca swoich obywateli do zaradności, wymaga jej od nich, czy też czyni ich bezradnymi?
  • Musisz być zaradny! Zaradność społeczna jako strategia jednostek wobec niedostatku usług społecznych
  • Zaradność tylko poprzez pracę. Zaradność społeczna a ekonomia społeczna
  • Innowacyjna zaradność. Zaradność społeczna jako poszukiwanie nowych i lepszych sposobów rozwiązywania problemów społecznych
  • Jak konsumować w gospodarce niedoborów? Zaradność, ubóstwo i konsumpcji
  • Zapominany teren zaradności. Wieś jako przestrzeń (wymuszonej) zaradności
  • Jak można mierzyć i opisywać zaradność? Badanie fenomenu zaradności – techniki i wskaźniki

Pełny komunikat konferencyjny znajduje się tutaj.
Załącznikiem do komunikatu jest karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji.
Wypełnioną kartę należy przesłać na adres kontaktowy konferencji: zaradnosc.spoleczna@gmail.com
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 marca 2018 roku. Wszelkie pytania i wątpliwości również prosimy zgłaszać pod wskazany powyżej adres mailowy.

W imieniu organizatorów zapraszają:
prof. UAM, dr hab. Anna Michalska - przewodnicząca komitetu naukowego konferencji
dr Przemysław Nosal - sekretarz konferencji