RurAction_Logo

Nasz Instytut jest uczestnikiem międzynarodowego konsorcjum badawczego realizującego projekt badawczy „RurAction. Social Entrepreneurship in Structurally Weak Rural Regions: Analysing Innovative Troubleshooters in Action”. Projekt jest realizowany w ramach programu Horyzont 2020 (MSCA-ITN-ETN), a jego celem jest zbadanie przedsiębiorczości społecznej jako elementu innowacji społecznych w europejskich regionach słabych strukturalnie.

W dniach 4-6 grudnia w Poznaniu odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Challenges and Opportunities of Structurally Weak Rural Regions in Europe. Social Innovations and Social Enterprises Acting Under Adverse Circumstances”, która inaugurować będzie naukową część projektu. W trakcie konferencji uznani badacze z wielu krajów świata dyskutować będą w ramach trzech sesji: socjoekonomiczna dynamika regionów wiejskich, strategie i polityki rozwoju wsi, przemiany życia i kultury wiejskiej. Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.

Pobierz program