Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - II/2018 r. Nabór będzie prowadzony do 31 października 2018 r. Wnioski można składać w ramach modułów Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Dziedzictwo narodowe.

Jak informuje MNiSW w ramach modułu Dziedzictwo narodowe będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

- Społeczeństwo i kultura Polski średniowiecznej do końca XV w.

- Kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa na ziemiach polskich od czasów stanisławowskich.

- Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;

- Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Pełną treść ogłoszenia konkursowego można znaleźć na stronie internetowej MNiSW (TUTAJ).