W dniu 12 kwietnia 2018 roku zmarł w wieku 66 lat


Prof. dr hab. Jacek Tittenbrun

Profesor Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Długoletni pracownik i Kierownik Zakładu
Socjologii Zróżnicowania Społecznego w Instytucie Socjologii UAM,
wielce zasłużony dla rozwoju socjologii i studiów nad problematyką własności.

 

Ceremonia pogrzebowa będzie miała miejsce w poniedziałek, 23 kwietnia 2018 roku o godzinie 13:10 

w kaplicy cmentarza na Junikowie.


W osobie Pana Profesora Uniwersytet stracił
wybitnego naukowca,
wychowawcę wielu pokoleń studentów i kadr naukowych,
wartościowego człowieka o otwartym umyśle.

Rodzinie Zmarłego
wyrazy głębokiego współczucia składają

Instytut Socjologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu